Wyniki XXX Biegów Oskich

KONKURS „MIESZKAMY I WYPOCZYWAMY NAD WDĄ” – Zestaw zadań nr 1

  1. Gdzie wypływa (zaczyna się), a gdzie kończy się (uchodzi) rzeka Wda? (2 p.)
  2. Jednym z najpiękniejszych miejsc nad Wdą jest Stara Rzeka. Jej nazwa wzięła się od słowa „starorzecze”. Co to jest starorzecze? (2 p.)
  3. Wda stanowi oś Wdeckiego Parku Krajobrazowego. W którym roku został utworzony ten Park? (1 p.)
  4. Wda jest główną rzeka krainy zwanej Kociewiem. Jak nazywa się zwierzę występujące w herbie Kociewia? (1 p.)
  5. Kto dowodził armią „Pomorze”, która broniła naszych terenów przed Niemcami we wrześniu 1939 roku? (1 p.)

Zgodnie z regulaminem odpowiedzi należy nadsyłać na adres mailowybczw@poczta.onet.pl lub  prezes@bractwoczarnejwody.pl z wpisem w temacie „Konkurs Wda – zestaw 1”. Czas na odpowiedź do wtorku 8 października włącznie.

  • Każda nadesłana odpowiedź powinna zawierać: nazwisko, imię i wiek autora oraz dokładny adres zamieszkania.

Regulamin konkursu internetowego

Wyniki InO Boruta

Regulamin Biegów Oskich

V Ogólnopolska Impreza na Orientację Boruta – Regulamin

Link do regulaminu:

Regulamin

Sukcesy naszego klubu w InODZIAŁANIA WOJENNE NA TERENIE GMINY OSIE WE WRZEŚNIU 1939 ROKU
Protokół z Kajakowej InO 2019

Zapraszamy do zapoznania się

XXII Ogólnopolski Maraton Kajakowy „Zapora Żur 2019” VI Kociewska Kajakowa Impreza na Orientację ZAPORA ŻUR 2019

Komunikat startowy

1. Organizatorzy nie zapewniają bezpośredniej, stałej opieki ratowniczej podczas imprezy.

2. Limit czasu 200 minut, dystans 13,5 km po wodzie i lądzie. Punkty kontrolne o różnej wartości wagowej.

3. Podczas imprezy będą dwa zadania specjalne – orientacja precyzyjna oraz krótki konkurs o rzece Wdzie i terenach, po których płynie. Za każde z tych zadań można zdobyć po 3 punkty wagowe.

4. O klasyfikacji osady decydują kolejno: a) ilość zdobytych punktów wagowych (razem z zadaniami specjalnymi) b) ilość zebranych punktów kontrolnych (razem 20 PK) c) czas płynięcia.

5. Punkty karne (odjęte od sumy punktów wagowych osady) za: a) spisanie punktu stowarzyszonego – 1 punkt odjęty od wartości PK b) przebitka (zmiana wpisu) – 0,5 punktu c) zły numer punktu kontrolnego lub brak numeru – 0,5 punktu d) przekroczenie limitu czasu – po 0,5 punktu za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia e) przekroczenie limitu spóźnień (20 minut) – po 1 punkcie za każdą rozpoczętą minutę.

6. W sprawach spornych ostateczna decyzja należy do sędziego głównego imprezy.

1%

Przekaż 1% naszej organizacji
„Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP”

Zielony Punkt Kontrolny

Kontakt

Adres:
Bractwo Czarnej Wody
ul. Rynek 2
86-150 Osie
tel. 052 33 29 568

Prezes:
Józef Malinowski
ul. Kopernika 3
86-150 Osie
tel. 530 702 068
bczw@poczta.onet.pl
prezes@bractwoczarnejwody.org.pl