Nad Wdą 2017

Zapraszamy do zapoznania się z protokołami i wynikami zawodów.

 

Nad Wdą 2017-Protokół PPM

Nad Wdą 2017-Protokół PREG

Nad Wdą 2017-Wyniki szczegółowe

NW 2017 Osie

 

 

Audycje o profesorze Alfonsie Hoffmannie

Bractwo Czarnej Wody od początku swej działalności popularyzuje wybitnych Pomorzan, których życiowe czy zawodowe losy związane są z gminą Osie, powiatem świeckim, Borami Tucholskimi, Wdą (Czarną Wodą). Do takich postaci z pewnością należy prof. inż. Alfons Hoffmann. Po latach zapomnienia wzrasta zainteresowanie dokonaniami zawodowymi i społecznymi Profesora, do czego przyczyniły się także działania popularyzatorskie Bractwa prowadzone samodzielnie jak i we współpracy z Wdeckim Parkiem Krajobrazowym oraz Eneą Wytwarzanie w Samociążku.

W czerwcu bieżącego roku aż dwie pomorskie rozgłośnie radiowe wyemitowały audycje poświęcone prof. Alfonsowi Hoffmannowi.

Czytaj więcej

Ogólnopolska Impreza na Orientację „Nad Wdą 2017”

Nad Wdą 2017-Komunikat startowy

Nad Wdą 2017-Zgoda TR

Nad Wdą 2017-Zgoda

Ogólnopolska Impreza na Orientację „Nad Wdą 2017”

Bractwo Czarnej Wody zaprasza na Ogólnopolską InO „Nad Wdą 2017”. Można wystartować pieszo lub rowerem. Przygotowano trasy dla osób „zielonych” w orientacji (TPP), dla mających za sobą trochę startów (TP/TD), dla posiadających umiejętności korzystania z mapy (TT/TM), dla umiejących skorzystać z mapy o niepełnej treści (TU/TJ) lub mistrzów w InO (TZ). Proponujemy też marsz dla lubiących nocne przygody na długiej trasie (TTr) oraz dwie trasy rowerowe – krótszą (limit czasu jazdy 4 godziny) i dłuższą (limit 7 godzin). Skład ilościowy i wiekowy startujących ekip jest dowolny, choć osoby chcące zdobyć punkty do klasyfikacji pucharowej (Puchar Polski Młodzieży, Puchar Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Puchar Borów Tucholskich, Puchar Kociewia, Puchar Woj. Pomorskiego w Długodystansowych InO) muszą dostosować się do odpowiednich wymagań. Impreza odbywa się na terenie obfitującego w atrakcje krajoznawczo-turystyczne Wdeckiego Parku Krajobrazowego. Chętni mogą skorzystać z możliwości zwiedzenia Elektrowni Wodnej Żur. Zapraszamy na nasze trasy dzienne 10 czerwca i nocne 10/11 czerwca 2017.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie poniżej.

Nad Wdą 2017-Regulamin

 

 

PRZEDPREMIEROWY SPŁYW KAJAKOWY

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKIE CHĘTNE OSOBY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W

PRAPREMIERZE OTWARCIA SEZONU KAJAKOWO-RATOWNICZEGO 2017

Termin: 06.05.2017r. sobota

Trasa spływu: Stara Rzeka – Tleń ( przewidywany czas spływu 1.5 – 2 godz. )

Ratownicy: Radosław Siuda, Daniel Białkowski, Elżbieta Kurek, Grzegorz Wardacki

Program imprezy:

– 16.30 – zbiórka na parkingu przy Bazie Wdeckiego WOPR koło Przystanek Tleń (dawna Samotnia) (tam można zostawić samochody)

– 16.45–wyjazd do Starej Rzeki na start spływu

-17.15– start spływu

-19.00 – 19.30 – meta spływu w Tleniu (przystań przy Przystanek Tleń)

– 19.45 – NOWOŚĆ-ATRAKCJA dla chętnych- odkrycie skarbu „Góry Napoleona” – wyścig mini extrem…J

– ognisko z kiełbaskami i piwko, imprezka przy muzyce

– zakończenie imprezy – o której komu pasuje

Charakter i cel imprezy:

– impreza bardziej promocyjna niż wyczynowa ( krótki, dość łatwy odcinek rzeki Wdy )

– promocja aktywnego stylu życia, aktywnego wypoczynku

– promocja turystyki kajakowej,

– promocja regionu ( powiatu, gminy ) jako miejsca atrakcyjnego pod

względem turystyki ( nie tylko kajakowej )

– zapowiedź nowej imprezy „Spływ Wojownika” edycja I /Rafting Warrior first edition/

Koszt od osoby: 40 zł płatne w dniu spływu lub jeśli ktoś woli to na konto:

Firma WARDACKI Usługi Rekreacyjno-Sportowe BS Nowe O/Jeżewo

65 8173 0005 2003 0000 0390 0001

w tytule: spływ prapremiera

Organizator zapewnia:

– kajaki z wyposażeniem ( wiosła, kamizelki asekuracyjne )

– transport od przystani do Starej Rzeki

– zabezpieczenie WOPR

– ognisko, kiełbaski, pieczywo, PIWO-wyjątkowe świeże piwo z lokalnego Browaru Przystanek Tleń

Zgłoszenia kierować na adres: imprezy-rekreacyjne@tlen.pl lub pod nr tel.:; 608 740 466; 502 280 769;693 260 805

OSTATECZNY TERMIN ZGŁOSZEŃ DO DNIA 04.05.2017r. ( przy zgłoszeniu podać ilość osób)

Główny organizator: Bractwo Czarnej Wody

10 lat Azymutu

W sobotę 1 kwietnia 2017 w Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu odbyło się podsumowanie 10 lat startów Klubu Imprez na Orientację Azymut Osie – zaczęliśmy w październiku 2006 roku. Nasze spotkanie zaszczycili swą obecnością Wójt Gminy Osie Pan Michał Grabski, Przewodniczący Rady Gminy Pan Roman Waśkowski, Radny Powiatu Świeckiego i Dyrektor GOK Pan Andrzej Kowalski, Dyrektor Zespołu Szkół w Osiu Pani Aleksandra Kater i Pedagog Zespołu Pani Małgorzata Dombrowska, Prezes Banku Spółdzielczego w Osiu Pani Anna Czapka oraz przedstawiciel OSP Osie Pan Józef Sokołowski.

Jubileusz był okazją do zaprezentowania pracy i osiągnięć członków Azymutu. Ponad 90 osób, instytucji i firm decyzją Zarządu Bractwa Czarnej Wody (głównego założyciela Klubu) zostało wyróżnionych pamiątkowymi grawertonami (ufundowanymi przez Gminę Osie) oraz statuetkami i dyplomami Bractwa. Najbardziej cenne świadectwa zasług – grawertony – za działalność w Klubie i osiągnięcia w Imprezach na Orientację otrzymali: Bartosz Adamczyk, Emilia Malinowska, Jarosław Malinowski, Jędrzej Szulta                             i Sławomir Szulta. Historię i osiągnięcia Azymutu przedstawia załączona prezentacja.

I osobista refleksja prezesa Bractwa – Szkoda, że na podsumowaniu 10 lat ciężkiej pracy dzieci, młodzieży i dorosłych, mieszkańców gminy Osie, zabrakło tak wielu zaproszonych gości.

 

 

Józef Malinowski

 

Azymut 2006-2016

 

 

1%

Bractwo Czarnej Wody jest organizacją pożytku publicznego.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2003 r. podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnicy liniowej stawki podatku w wysokości 19% od dochodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą przekazać do 1% podatku na rzecz wybranych przez siebie organizacji.

W latach 2010-2016 prawie całość uzyskanej kwoty (razem ponad 16000 zł) przeznaczyliśmy na działalność Klubu Imprez na Orientację „Azymut” Osie – czyli na zajęcia turystyczno – sportowe dla dzieci i młodzieży naszej gminy. Również w 2017 roku pozyskaną z 1% kwotę planujemy przeznaczyć na ten cel.

Podsumowanie 15-letniej działalności Bractwa można znaleźć na na-szej stronie Bractwa – www.bractwoczarnejwody.org.pl. Tam też można znaleźć informacje o działalności Azymutu Osie i sukcesach dzieci i mło-dzieży gminy Osie w Imprezach na Orientację.

Jeżeli finansowe wsparcie naszych działań uzna Pani/Pan za uza-sadnione, trzeba w deklaracji podatkowej (rubryka I. „Wniosek o przekaza-nie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) wpisać numer KRS 0000003678 oraz wysokość przekazywanej kwoty.

 

 

Z góry dziękujemy za pozytywną dla nas decyzję.

Zarząd Bractwa

Kampania „1% dla naszego regionu” po raz siódmy !!!

Od 2010 roku Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego kontynuuje kampanię pod nazwą „1% dla naszego regionu” – to już siódma edycja !

Z inicjatywy Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego powołany został zespół roboczy, który zajmuje się przygotowaniem i realizacją kampanii „1% dla naszego regionu”

Zespoł składa się z przedstawicieli Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pracowników Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i wybranych w otwartych wyborach przedstawicieli NGO nie zrzeszonych w Sejmiku NGO.

Zespół ma już za sobą kilka spotkań, podczas których wypracowane zostały metody, w oparciu o które chcemy dotrzeć z kampanią do jak największej rzeszy podatników, którzy bardziej uświadomieni zadecydują o przekazaniu części swojego podatku na rzecz OPP z regionu kujawsko-pomorskiego.

Jednym z wspólnych przedsięwzięć jest kampania medialna w radiu PIK oraz druk i kolportaż plakatów oraz ulotek, które w ramach zleconego organizacji pozarządowej zadania publicznego zostały przygotowane i przekazane do powiatów i gmin województwa w celach informacyjnych.

Lista organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016, działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, znajduje się tutaj

Lista OPP została zweryfikowana z listą ogólnopolską znajdującą się na stronie internetowej Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wg stanu na dzień 16 stycznia 2017 r. Z aktualną listą ogólnopolską można zapoznać się tutaj

Pamiętaj – możesz wspomóc organizacje działające w województwie kujawsko-pomorskim – nic Cię to nie kosztuje – nie zwlekaj i przekaż 1% na ich rzecz ! Spot emitowany w radiu PIK – posłuchaj

Radio PiK o atrakcjach turystycznych i historycznych gminy Osie

Radio PiK w cyklicznym, cotygodniowym Magazynie Turystycznym „Na szlaku” redagowanym przez Tomasza Kaźmierskiego, emitowanym w niedziele od godziny 12.05 do 13.00, od kilku już lat wędruje szlakami Kujaw i Pomorza, prezentując najbardziej atrakcyjne turystycznie miejsca. Zarówno te już popularne, jak i mniej znane. Nie brakuje też wypraw w odległe miejsca Polski, a nawet na inne kontynenty. W jednym z wcześniejszych wydań o swoich podróżach po Azji Środkowej opowiedział, związany z naszą gminą Rafał Kuzimski, a Wdecki Park Krajobrazowy przedstawił jego dyrektor − Daniel Siewert.

W styczniu Radio Pomorza i Kujaw poświęciło aż dwie kolejne audycje gminie Osie.

W audycji z 15 stycznia 2017 roku Józef Malinowski − prezes Bractwa Czarnej Wody zachęcał słuchaczy Radia PiK do odwiedzenia gminy Osie nie tylko w sezonie wakacyjnym, ale również zimą, proponując między innymi narciarstwo biegowe. W programie nie zabrakło informacji o całorocznej ofercie turystycznej i udogodnieniach dla turystów, a także głównych dziedzinach działalności Bractwa Czarnej Wody, w tym o wytyczaniu szlaków turystycznych promujących najbardziej atrakcyjne tereny, wydawniczej − szczególnie o opracowywaniu i wydawaniu przewodników turystycznych i historyczno-turystycznych oraz organizacji Marszów na Orientację.

Audycja z 22 stycznia 2017 roku poświęcona była głównie historii elektrowni wodnych w Gródku i Żurze i gródeckiej Fabryki Grzejników Elektrycznych oraz wydanej w listopadzie 2016 roku przez Wdecki Park Krajobrazowy książce „Elektrownie wodne w Gródku i Żurze − cenne elementy krajobrazu kulturowego Wdeckiego Parku Krajobrazowego”. Mariusz Chudecki − autor książki zachęcał do odwiedzenia gminy Osie nie tylko miłośników pomorskiej historii, ale także wielbicieli fotografii krajobrazowej, przyrodniczej. Obydwie audycje można odsłuchać pod tym linkiem: http://www.radiopik.pl/58,0,na-szlaku.

ROK 2016 w Azymucie – podsumowanie

Zawody rangi ogólnopolskiej

Puchar Polski Grudziądz 14-15 maja 2016

TJ (juniorzy)
1. Filip Chudecki – Jarosław Malinowski

TM (młodzież)
1. Jan Cichocki – Paweł Jezierski
2. Dominik Chudecki – Miłosz Wąsikowski

TD (dzieci)
2. Aniela Bettka – Anna Deinowska
4. Jan Bocian – Agnieszka Kotlenga

Puchar Polski Młodzieży Osieczna 4-5 czerwca 2016

TM
1. Jan Cichocki – Paweł Jezierski
2. Dominik Chudecki – Miłosz Wąsikowski
3. Zuzanna Chudecka – Zuzanna Jakimowicz

Puchar Polski Włocławek 16-17 września 2016

TJ
2. Jarosław Malinowski – Julia Mastalerz

TM
1. Julia Aniszewska – Zuzanna Chudecka
2. Jan Cichocki – Miłosz Wąsikowski
3. Agata Adrych – Karolina Zielińska

Klasyfikacja generalna Pucharu Polski Młodzieży 2016

TJ (sklasyfikowano 81 zawodników)
7. Malinowski Jarosław

TM (9 zawodników w pierwszej dwudziestce, sklasyfikowano 333 zawodników)
2. Cichocki Jan
5. Wąsikowski Miłosz
9. Chudecki Dominik
10. Chudecka Zuzanna

Czytaj więcej

Kontakt

Adres:
Bractwo Czarnej Wody
ul. Rynek 2
86-150 Osie
tel. 052 33 29 568

Prezes:
Józef Malinowski
ul. Kopernika 3
86-150 Osie
tel. 530 702 068
bczw@poczta.onet.pl
prezes@bractwoczarnejwody.org.pl