UWAGA!!!

Ze względów technicznych proszę o wysyłanie zgłoszeń na InO „Nad Wdą” na oba adresy mailowe.Na wszystkie zgłoszenia odpowiadam mailem potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia. Wobec tego termin zgłoszeń zostaje przedłużony do czwartku 9 czerwca godz. 24.00

 

 

Józef Malinowski

 

Zgody rodziców na InO „Nad Wdą 2016”

Nad Wdą 2016-Zgoda TR

Nad Wdą 2016-Zgoda

 

 

Komunikat startowy InO Nad Wdą 2016

Impreza na Orientację „Nad Wdą 2016”

Osie 11-12 czerwca 2016

Komunikat startowy

 

 1. Patronat: Wójt Gminy Osie Pan Michał Grabski i Nadleśniczy Nadleśnictwa Osie Pan Marek Sobczak
 2. Przygotowanie imprezy:
 • Kierownik organizacyjny – Marek Miesała
 • Zespół organizacyjny – członkowie i sympatycy Bractwa Czarnej Wody
 1. Sędzia główny – Józef Malinowski
 2. W kategoriach wiekowej TS i startowej TR można zdobywać punkty do Pucharu Borów Tucholskich na trasach startowych: w TS – TZ lub TU oraz TKr (pod uwagę bierze się lepszy wynik), w TR – TR1 lub TR2.
 3. Trasy i mapy

We wszystkich kategoriach trasa w urozmaiconym, lesistym terenie.

 • TP – trasa 2,4 km (po prostej między PK), mapa wykonana w programie OCAD, kolorowa, pełna, aktualność pierworysu 1983, nieaktualizowana
 • TT1/TD – trasa 3,7 km, mapa wykonana w programie OCAD, kolorowa, z częściowo niepełną treścią wzdłuż trasy, aktualność pierworysu 1983, nieaktualizowana
 • TT2/TM – trasa 5,5 km, mapa wykonana w programie OCAD, kolorowa, z częściowo niepełną treścią, aktualność pierworysu 1983, nieaktualizowana
 • TU – trasa 6,0-6,5 km, mapa wykonana w programie OCAD, kolorowa, z niepełną treścią, aktualność pierworysu 1983, nieaktualizowana
 • TZ – trasa około 8 km, mapa wykonana w programie OCAD, kolorowa, nietypowa, z niepełną treścią, aktualność pierworysu 1983, nieaktualizowana
 • TKr – trasa 15,8 km (po prostej między PK), mapa pełna topograficzna, na bazie Geoportalu, nieaktualizowana. UWAGA! Trasa zaliczona dodatkowo do Pucharu Borów Tucholskich 2016 dla kategorii TS.
 • TR1 – czas jazdy 180 minut, PK o różnej wartości wagowej, mapa pełna topograficzna, na bazie Geoportalu, nieaktualizowana.
 • TR2 – czas jazdy 300 minut, PK o różnej wartości wagowej, mapa pełna topograficzna, na bazie Geoportalu, nieaktualizowana.
 • TB1 – trasa 8,2 km (po prostej między PK), mapa pełna topograficzna, na bazie Geoportalu, nieaktualizowana.
 • TB2 – trasa 4,3 km (po prostej między PK), mapa pełna topograficzna, na bazie Geoportalu, nieaktualizowana.
 1. Zgłoszenia
 • Klub/szkoła/drużyna/środowisko, imienny skład zespołów w poszczególnych kategoriach (wraz z ich liczebnością), rocznik urodzenia poszczególnych startujących
 • Józef Malinowski 530 702 068,
 • bczw@poczta.onet.pl, prezes@bractwoczarnejwody.org.pl
 • Zgłoszenia do środy 8 czerwca 2016 włącznie. Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłaszanie przewidywanej liczby zawodników. Zawodnicy zgłoszeni później (w tym na starcie) mogą nie otrzymać wszystkich świadczeń.
 1. Ramowy program zawodów (może ulec niewielkim zmianom):
7.30 – 10.20 Przyjmowanie uczestników w bazie, opcjonalnie szkolenie dla początkujących                             o godz. 8.45
9.15 Otwarcie zawodów
9.30 Ogłoszenie list startowych (kolejności startu) dla kategorii pierwszej kolejnościstartu
9.40 Wyjazd lub przejście na miejsce startu kategorii pierwszej kolejności
Około 10.00 Start kategorii TP, TT1/TD, TZ oraz TR1 i TR2
Około 10.30 Start kategorii TT2/TM i TU, TB1 i TB2
Do 13.00 Zakończenie dla TP i TT1/TD oraz TB1 i TB2
14.00-14.30 Zakończenie pozostałych tras (z wyj. TR2)
Około 15.30 Zakończenie TR2
17.30 Zamknięcie bazy głównej (uczestnicy planujący, ze względu na start w 2 kategoriach, zakończyć start później, zobowiązani są uzgodnić czas ukończenia zawodów                            z organizatorami)
21.30 Wyjazd z pola biwakowego w Żurze na start trasy TKr
22.00 Start trasy TKr
8.00 Zakończenie imprezy dla TKr

UWAGA: Zawodnicy chcący wystartować wcześnie lub późno mogą zaproponować swoje minuty startowe, nie związane z powyższym harmonogramem.

UWAGA: Harmonogram może ulec zmianie w przypadku większej, niż przewidywana, ilości startujących.

 1. Informacje dodatkowe

 

Impreza na Orientację „Nad Wdą 2016”

Bractwo Czarnej Wody i Klub Imprez na Orientację Azymut Osie wraz z partnerami zapraszają na InO „Nad Wdą 2016”, finansowaną ze środków województwa kujawsko-pomorskiego i gminy Osie. Zawody odbędą się w sobotę i niedzielę 11-12 czerwca 2016. Bazą imprezy będzie Zespół Szkół w Osiu, ul. Ks. Semraua 44 (tzw. Jutrzenka).

Szczegółowy regulamin zawodów znajdzie się wkrótce na stronie Bractwa www.bractwoczarnejwody.org.pl oraz stronie Pucharu Borów Tucholskich www.pbt.turystyka.pl. Tam też będzie można pobrać wymagane zgody.

Proponujemy trasy dla „inowców” z większym doświadczeniem (TM – dla gimnazjalistów, TU – dla średniozaawansowanych i TZ – dla zaawansowanych), trasy dla początkujących w InO (TP – dla zupełnie „zielonych”, TD – dla uczniów szkoły podstawowej po kilku startach i TT – dla niezaawansowanych). Wszystkie trasy piesze krótkie są dostępne dla każdego bez ograniczeń wiekowych. Dla lubiących zmęczyć się przygotowaliśmy trasę TKr – długą, nocną. Są też trasy dla rowerzystów (trzy- i pięciogodzinna) oraz dla biegaczy, którzy nie mają doświadczenia w orienteeringu.

Zgłoszenia przyjmuje i udziela wszelkich informacji Józef Malinowski tel. 530 702 068, bczw@poczta.onet.pl lub prezes@bractwoczarnejwody.org.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! – Oczekujemy 11-12 czerwca!!!

 

Nad Wdą 2016-Regulamin

 

 

 

Zawiadomienie

Na podstawie § 20 p. 4 Statutu Bractwa Czarnej Wody Zarząd Bractwa zwołuje Walne Zebranie członków na piątek 11 marca 2016 roku o godzinie 18.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu przy ul. Rynek 2 .

Proponowany ramowy porządek zebrania:

1. Sprawozdanie z programowej oraz finansowej działalności Bractwa

2. Wybory do władz Bractwa

3. Sprawy organizacyjne i programowe

Prezentacja 15 lat działalności naszego stowarzyszenia znajduje się na stronie internetowej www.bractwoczarnejwody.org.pl.

Obecność wszystkich członków Bractwa jest bardzo pożądana.

 

ZA ZARZĄD

Józef Malinowski

 

 

1%

Bractwo Czarnej Wody posiada status organizacji pożytku publicznego. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2003 r. podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnicy liniowej stawki podatku w wysokości 19% od dochodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą przekazać do 1% podatku na rzecz wybranych przez siebie organizacji.
W latach 2010-2015 prawie całość uzyskanej kwoty (razem około 12000 zł) przeznaczyliśmy na działalność Klubu Imprez na Orientację “Azymut” Osie – czyli na zajęcia turystyczno – sportowe dla dzieci i młodzieży naszej gminy. Również w 2016 roku pozyskaną z 1% kwotę planujemy przeznaczyć na ten cel.
Podsumowanie naszej 15-letniej działalności można znaleźć na naszej stronie.
Jeżeli finansowe wsparcie naszych działań uzna Pani/Pan za uzasadnione, trzeba w deklaracji podatkowej (rubryka I. „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) wpisać numer KRS 0000003678 oraz wysokość przekazywanej kwoty.

PIT

 Z góry dziękujemy za pozytywną dla nas decyzję.
Zarząd Bractwa

 

Podsumowanie działalności

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji dotyczącej naszej działalności

Bractwo

Ostatki w InO i nasze sukcesy

W listopadzie i grudniu rozegrano ostatnie zawody Pucharu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (PWKP). 21 i 22 listopada byliśmy na Jesiennych Manewrach Ekotona (baza w Mokrem, start w Lisich Kątach koło lotniska Aeroklubu Nadwiślańskiego). Wśród juniorów 2. miejsce zajęli Paweł Mechliński i Jarosław Malinowski. Na trasie młodzieżowej trzy ekipy uzyskały 0 punktów karnych – wśród nich były Angelika Durajewska z Agatą Adrych. W kategorii TD zwyciężyły Zuzanna Jakimowicz, Anna Deinowska i Aniela Bettka, które również nie popełniły żadnego błędu. Dzięki temu zapewniły sobie zwycięstwo w klasyfikacji końcowej.

5 grudnia w Toruniu odbyła się ostatnia runda PWKP – Nocne InO, rozgrywane w sobotni wieczór. W TJ znowu na 2. miejscu był Jarosław Malinowski, tym razem z Filipem Chudeckim. Wśród TM zwyciężyła trójka Dominik Chudecki, Miłosz Wąsikowski (dzięki temu na finiszu wyprzedził kolegów z Azymutu, wygrywając w klasyfikacji generalnej), Magdalena Ziółkowska, a na 2. miejscu uplasowali się Angelika Durajewska, Jakub Czarnowski i Dawid Skwiercz.

Puchar Województwa w InO (10 zawodów) w klasyfikacji generalnej zakończył się wielkim sukcesem zawodników Azymutu (patrz dział Azymut – Klasyfikacje). Zwyciężyliśmy, i to zdecydowanie, w trzech kategoriach – we wszystkich, w których startowaliśmy (w TS były tylko sporadyczne występy).

Czytaj więcej

Odsłonięcie tablic pamiątkowych

W niedzielę, 22 listopada z inicjatywy Bractwa Czarnej Wody odbyło się odsłonięcie tablic pamiątkowych poświęconych ks. dr. Bernardowi Sychcie w Osiu i prof. inż. Alfonsowi Hoffmannowi w Wałkowiskach. Pierwszy poza wielkimi zasługami dla badań etnograficz-nych Kaszub i Kociewia utrwalił w „Słownictwie kociewskim na tle kultury ludowej” obraz kultury okolic Osia w pierwszej połowie XX wieku, a w czasie wojny ukrywał się w gospodarstwie Józefa i Wiktorii Sokołowskich na Wybudowaniu pod Starogard 16 i u rodziny Nogów przy ul. Kościuszki. Drugi, będąc inicjatorem i współprojektantem elektrowni Żur oraz organizatorem energetyki na terenie województwa pomorskiego, równocześnie popularyzował turystykę, zakładając Klub Kajakowy „Wda” w Żurze, wspierał harcerstwo i dbał o rozwój życia kulturalnego. Od początku lat trzydziestych do wybuchu wojny zamieszkiwał w Osiu przy ul. Dworcowej w willi „Maria”. Dzień odsłonięcia wybrano w związku z przypadającą 12 listopada rocznicą urodzin prof. Hoffmanna i 25 listopada rocznicą śmierci ks. Sychty.

Czytaj więcej

Tablice pamiątkowe

zaproszenie-a5

Kontakt

Adres:
Bractwo Czarnej Wody
ul. Rynek 2
86-150 Osie
tel. 052 33 29 568

Prezes:
Józef Malinowski
ul. Kopernika 3
86-150 Osie
tel. 530 702 068
bczw@poczta.onet.pl
prezes@bractwoczarnejwody.org.pl