PRZEDPREMIEROWY SPŁYW KAJAKOWY

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKIE CHĘTNE OSOBY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W

PRAPREMIERZE OTWARCIA SEZONU KAJAKOWO-RATOWNICZEGO 2017

Termin: 06.05.2017r. sobota

Trasa spływu: Stara Rzeka – Tleń ( przewidywany czas spływu 1.5 – 2 godz. )

Ratownicy: Radosław Siuda, Daniel Białkowski, Elżbieta Kurek, Grzegorz Wardacki

Program imprezy:

– 16.30 – zbiórka na parkingu przy Bazie Wdeckiego WOPR koło Przystanek Tleń (dawna Samotnia) (tam można zostawić samochody)

– 16.45–wyjazd do Starej Rzeki na start spływu

-17.15– start spływu

-19.00 – 19.30 – meta spływu w Tleniu (przystań przy Przystanek Tleń)

– 19.45 – NOWOŚĆ-ATRAKCJA dla chętnych- odkrycie skarbu „Góry Napoleona” – wyścig mini extrem…J

– ognisko z kiełbaskami i piwko, imprezka przy muzyce

– zakończenie imprezy – o której komu pasuje

Charakter i cel imprezy:

– impreza bardziej promocyjna niż wyczynowa ( krótki, dość łatwy odcinek rzeki Wdy )

– promocja aktywnego stylu życia, aktywnego wypoczynku

– promocja turystyki kajakowej,

– promocja regionu ( powiatu, gminy ) jako miejsca atrakcyjnego pod

względem turystyki ( nie tylko kajakowej )

– zapowiedź nowej imprezy „Spływ Wojownika” edycja I /Rafting Warrior first edition/

Koszt od osoby: 40 zł płatne w dniu spływu lub jeśli ktoś woli to na konto:

Firma WARDACKI Usługi Rekreacyjno-Sportowe BS Nowe O/Jeżewo

65 8173 0005 2003 0000 0390 0001

w tytule: spływ prapremiera

Organizator zapewnia:

– kajaki z wyposażeniem ( wiosła, kamizelki asekuracyjne )

– transport od przystani do Starej Rzeki

– zabezpieczenie WOPR

– ognisko, kiełbaski, pieczywo, PIWO-wyjątkowe świeże piwo z lokalnego Browaru Przystanek Tleń

Zgłoszenia kierować na adres: imprezy-rekreacyjne@tlen.pl lub pod nr tel.:; 608 740 466; 502 280 769;693 260 805

OSTATECZNY TERMIN ZGŁOSZEŃ DO DNIA 04.05.2017r. ( przy zgłoszeniu podać ilość osób)

Główny organizator: Bractwo Czarnej Wody

10 lat Azymutu

W sobotę 1 kwietnia 2017 w Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu odbyło się podsumowanie 10 lat startów Klubu Imprez na Orientację Azymut Osie – zaczęliśmy w październiku 2006 roku. Nasze spotkanie zaszczycili swą obecnością Wójt Gminy Osie Pan Michał Grabski, Przewodniczący Rady Gminy Pan Roman Waśkowski, Radny Powiatu Świeckiego i Dyrektor GOK Pan Andrzej Kowalski, Dyrektor Zespołu Szkół w Osiu Pani Aleksandra Kater i Pedagog Zespołu Pani Małgorzata Dombrowska, Prezes Banku Spółdzielczego w Osiu Pani Anna Czapka oraz przedstawiciel OSP Osie Pan Józef Sokołowski.

Jubileusz był okazją do zaprezentowania pracy i osiągnięć członków Azymutu. Ponad 90 osób, instytucji i firm decyzją Zarządu Bractwa Czarnej Wody (głównego założyciela Klubu) zostało wyróżnionych pamiątkowymi grawertonami (ufundowanymi przez Gminę Osie) oraz statuetkami i dyplomami Bractwa. Najbardziej cenne świadectwa zasług – grawertony – za działalność w Klubie i osiągnięcia w Imprezach na Orientację otrzymali: Bartosz Adamczyk, Emilia Malinowska, Jarosław Malinowski, Jędrzej Szulta                             i Sławomir Szulta. Historię i osiągnięcia Azymutu przedstawia załączona prezentacja.

I osobista refleksja prezesa Bractwa – Szkoda, że na podsumowaniu 10 lat ciężkiej pracy dzieci, młodzieży i dorosłych, mieszkańców gminy Osie, zabrakło tak wielu zaproszonych gości.

 

 

Józef Malinowski

 

Azymut 2006-2016

 

 

1%

Bractwo Czarnej Wody jest organizacją pożytku publicznego.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2003 r. podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnicy liniowej stawki podatku w wysokości 19% od dochodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą przekazać do 1% podatku na rzecz wybranych przez siebie organizacji.

W latach 2010-2016 prawie całość uzyskanej kwoty (razem ponad 16000 zł) przeznaczyliśmy na działalność Klubu Imprez na Orientację „Azymut” Osie – czyli na zajęcia turystyczno – sportowe dla dzieci i młodzieży naszej gminy. Również w 2017 roku pozyskaną z 1% kwotę planujemy przeznaczyć na ten cel.

Podsumowanie 15-letniej działalności Bractwa można znaleźć na na-szej stronie Bractwa – www.bractwoczarnejwody.org.pl. Tam też można znaleźć informacje o działalności Azymutu Osie i sukcesach dzieci i mło-dzieży gminy Osie w Imprezach na Orientację.

Jeżeli finansowe wsparcie naszych działań uzna Pani/Pan za uza-sadnione, trzeba w deklaracji podatkowej (rubryka I. „Wniosek o przekaza-nie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) wpisać numer KRS 0000003678 oraz wysokość przekazywanej kwoty.

 

 

Z góry dziękujemy za pozytywną dla nas decyzję.

Zarząd Bractwa

Kampania „1% dla naszego regionu” po raz siódmy !!!

Od 2010 roku Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego kontynuuje kampanię pod nazwą „1% dla naszego regionu” – to już siódma edycja !

Z inicjatywy Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego powołany został zespół roboczy, który zajmuje się przygotowaniem i realizacją kampanii „1% dla naszego regionu”

Zespoł składa się z przedstawicieli Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pracowników Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i wybranych w otwartych wyborach przedstawicieli NGO nie zrzeszonych w Sejmiku NGO.

Zespół ma już za sobą kilka spotkań, podczas których wypracowane zostały metody, w oparciu o które chcemy dotrzeć z kampanią do jak największej rzeszy podatników, którzy bardziej uświadomieni zadecydują o przekazaniu części swojego podatku na rzecz OPP z regionu kujawsko-pomorskiego.

Jednym z wspólnych przedsięwzięć jest kampania medialna w radiu PIK oraz druk i kolportaż plakatów oraz ulotek, które w ramach zleconego organizacji pozarządowej zadania publicznego zostały przygotowane i przekazane do powiatów i gmin województwa w celach informacyjnych.

Lista organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016, działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, znajduje się tutaj

Lista OPP została zweryfikowana z listą ogólnopolską znajdującą się na stronie internetowej Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wg stanu na dzień 16 stycznia 2017 r. Z aktualną listą ogólnopolską można zapoznać się tutaj

Pamiętaj – możesz wspomóc organizacje działające w województwie kujawsko-pomorskim – nic Cię to nie kosztuje – nie zwlekaj i przekaż 1% na ich rzecz ! Spot emitowany w radiu PIK – posłuchaj

Radio PiK o atrakcjach turystycznych i historycznych gminy Osie

Radio PiK w cyklicznym, cotygodniowym Magazynie Turystycznym „Na szlaku” redagowanym przez Tomasza Kaźmierskiego, emitowanym w niedziele od godziny 12.05 do 13.00, od kilku już lat wędruje szlakami Kujaw i Pomorza, prezentując najbardziej atrakcyjne turystycznie miejsca. Zarówno te już popularne, jak i mniej znane. Nie brakuje też wypraw w odległe miejsca Polski, a nawet na inne kontynenty. W jednym z wcześniejszych wydań o swoich podróżach po Azji Środkowej opowiedział, związany z naszą gminą Rafał Kuzimski, a Wdecki Park Krajobrazowy przedstawił jego dyrektor − Daniel Siewert.

W styczniu Radio Pomorza i Kujaw poświęciło aż dwie kolejne audycje gminie Osie.

W audycji z 15 stycznia 2017 roku Józef Malinowski − prezes Bractwa Czarnej Wody zachęcał słuchaczy Radia PiK do odwiedzenia gminy Osie nie tylko w sezonie wakacyjnym, ale również zimą, proponując między innymi narciarstwo biegowe. W programie nie zabrakło informacji o całorocznej ofercie turystycznej i udogodnieniach dla turystów, a także głównych dziedzinach działalności Bractwa Czarnej Wody, w tym o wytyczaniu szlaków turystycznych promujących najbardziej atrakcyjne tereny, wydawniczej − szczególnie o opracowywaniu i wydawaniu przewodników turystycznych i historyczno-turystycznych oraz organizacji Marszów na Orientację.

Audycja z 22 stycznia 2017 roku poświęcona była głównie historii elektrowni wodnych w Gródku i Żurze i gródeckiej Fabryki Grzejników Elektrycznych oraz wydanej w listopadzie 2016 roku przez Wdecki Park Krajobrazowy książce „Elektrownie wodne w Gródku i Żurze − cenne elementy krajobrazu kulturowego Wdeckiego Parku Krajobrazowego”. Mariusz Chudecki − autor książki zachęcał do odwiedzenia gminy Osie nie tylko miłośników pomorskiej historii, ale także wielbicieli fotografii krajobrazowej, przyrodniczej. Obydwie audycje można odsłuchać pod tym linkiem: http://www.radiopik.pl/58,0,na-szlaku.

ROK 2016 w Azymucie – podsumowanie

Zawody rangi ogólnopolskiej

Puchar Polski Grudziądz 14-15 maja 2016

TJ (juniorzy)
1. Filip Chudecki – Jarosław Malinowski

TM (młodzież)
1. Jan Cichocki – Paweł Jezierski
2. Dominik Chudecki – Miłosz Wąsikowski

TD (dzieci)
2. Aniela Bettka – Anna Deinowska
4. Jan Bocian – Agnieszka Kotlenga

Puchar Polski Młodzieży Osieczna 4-5 czerwca 2016

TM
1. Jan Cichocki – Paweł Jezierski
2. Dominik Chudecki – Miłosz Wąsikowski
3. Zuzanna Chudecka – Zuzanna Jakimowicz

Puchar Polski Włocławek 16-17 września 2016

TJ
2. Jarosław Malinowski – Julia Mastalerz

TM
1. Julia Aniszewska – Zuzanna Chudecka
2. Jan Cichocki – Miłosz Wąsikowski
3. Agata Adrych – Karolina Zielińska

Klasyfikacja generalna Pucharu Polski Młodzieży 2016

TJ (sklasyfikowano 81 zawodników)
7. Malinowski Jarosław

TM (9 zawodników w pierwszej dwudziestce, sklasyfikowano 333 zawodników)
2. Cichocki Jan
5. Wąsikowski Miłosz
9. Chudecki Dominik
10. Chudecka Zuzanna

Czytaj więcej

Książka o elektrowniach wodnych w Gródku i Żurze

W listopadzie 2016 roku ukazała się książka „Elektrownie wodne w Gródku i Żurze − cenne elementy krajobrazu kulturowego Wdeckiego Parku Krajobrazowego”, wydana przez Park w serii „Dziedzictwo kulturowe WPK”, autorstwa Mariusza Chudeckiego z Bractwa Czarnej Wody. Składa się z 13 rozdziałów, liczy 216 stron. Jej najobszerniejszym wątkiem treściowym, zajmującym ponad 60% książki jest  historia elektrowni wodnych w Gródku i Żurze. W publikacji nie zabrakło jednak także np. zarysu historii Fabryki Grzejników Elektrycznych w Gródku, jednej z największych i najnowocześniejszych nie tylko w Polsce okresu dwudziestolecia międzywojennego, ale i Europie. Nieprzypadkowo na Światowej Wystawie EXPO`39 w Nowym Jorku, która odbywała się pod hasłem „World of Tomorrow”, spośród 22 eksponatów prezentowanych przez nasz kraj w dziale elektrotechnicznym, większość stanowiły właśnie jej  produkty.

W książce znajdziemy też opis powstania i funkcjonowania Wylęgarni Ryb w Gródku, 3-letniej Dokształcającej Szkoły Zawodowej PEK „Gródek”, działalności zawodowej i społecznej prof. Alfonsa Hoffmanna − twórcy i dyrektora jednego z największych przedsiębiorstw elektryfikacyjnych w okresie Drugiej Rzeczypospolitej pn. Pomorska Elektrownia Krajowa „Gródek” SA, które zapoczątkowało planową elektryfikację Pomorza, tworząc jednocześnie zalążek powojennego Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Polski.  Są też rozdziały poświęcone  krajobrazowi kulturowemu i wpływowi elektrowni wodnych na środowisko. Publikacja zawiera 126 zdjęć, w tym ponad 100 archiwalnych, o dużej wartości historycznej.

Elektrownie wodne w Gródku i Żurze są perełkami krajobrazu kulturowego WPK, doskonale wkomponowanymi w krajobraz przyrodniczy dziełami sztuki inżynierskiej, dowodem rozwoju polskiej myśli hydrotechnicznej i elektroenergetycznej. Posiadają niezwykle bogatą historię. Gródecka elektrownia była największą i najnowocześniejszą elektrownią wodną w Polsce do grudnia 1929 roku, czyli uruchomienia elektrowni w Żurze. Jej zapora ziemna była pierwszą tego typu budowlą hydrotechniczną zbudowaną w II RP. Z kolei Elektrownia Żur to największa i najnowocześniejsza hydroelektrownia oddana do użytku w dwudziestoleciu międzywojennym w naszym kraju. Zastosowano w niej szereg najnowocześniejszych w ówczesnej Polsce rozwiązań technicznych, np. pierwsze turbiny systemu Kaplana, co szczególnie istotne, użyte po raz pierwszy nie tylko w naszym kraju, ale i w świecie na tak wysoki (15,5-metrowy) spad, pierwszą rozdzielnię napowietrzną, czyli pod gołym niebem, na której liniach po raz pierwszy uruchomiono System Powtórnego Załączania (SPZ) oraz nowatorskie nie tylko w Polsce, ale i w ówczesnej Europie naprawy linii wysokich napięć (60 kV) przeprowadzane pod napięciem.

Z powstaniem i funkcjonowaniem obydwu elektrowni wiążą się nazwiska wielu wybitnych postaci polskich dziejów gospodarczych XX w. np. prof. Gabriela Narutowicza, prof. Karola Pomianowskiego, prof. Alfonsa Hoffmanna, prof. Kazimierza Kopeckiego, których biogramy znalazły się w omawianej książce. Mieszkańcy powiatu świeckiego – szczególnie gmin: Osie, Drzycim, Jeżewo, Lniano – będą mieli okazję znaleźć w niej fragment chlubnej historii swoich małych ojczyzn, niektórzy także cząstkę dziejów własnych rodzin. Być może swoich krewnych znajdą na zamieszczonej w publikacji liście 258 pracowników elektrowni w Gródku i Żurze lub na jednym z ponad 100 archiwalnych zdjęć do książki dołączonych. Aktywni i ciekawi świata turyści – zachętę do podróży, przede wszystkim zwiedzenia opisanych w niej zakładów wodno-elektrycznych, wypoczynku nad Zalewem Żurskim, Gródeckim, Wdą i szerszego poznania niezwykłych uroków krajobrazowo-przyrodniczych Wdeckiego Parku Krajobrazowego.

 

 

Mariusz Chudecki jest członkiem Bractwa Czarnej Wody od momentu powstania naszego Stowarzyszenia. Wcześniej działał w Kole Terenowym nr 1 w Osiu Towarzystwa Miłośników Borów Tucholskich. W latach 1992-93 i 1995-96 współredagował (wydawany wtedy w gminie Osie przez Koło Terenowe Nr 1 Towarzystwa Miłośników Borów Tucholskich) kwartalnik „Głos Osia”. Od 1992 do 2001 roku współredagował jako stały współpracownik  (1992-95), a w latach 1996-2001 redaktor techniczny, następnie sekretarz redakcji dwumiesięcznik „Echo Borów Tucholskich”, a po zmianie nazwy „Echo Borów”, którego  redaktorem naczelnym  był prof. dr hab. Marian Rejewski  −  wybitny polski biolog, florysta, długoletni prodziekan i dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMK w Toruniu, twórca metody klasyfikacji i monitoringu stanu jakości wód naturalnych zbiorników. Czasopismo to było jednym z głównych inicjatorów utworzenia Rezerwatu Biosfery „Bory Tucholskie” oraz Parku Narodowego Bory Tucholskie. Wszystkie wydania cyfrowe „Echa Borów Tucholskich” („Echa Borów”) są dostępne na stronie Wdeckiego Parku Krajobrazowego pod tym adresem: http://parki.kujawsko-pomorskie.pl/wpk/edukacja-i-nauka/echo-borow-tucholskich. Od 1993 do 1995 roku Mariusz Chudecki współpracował z Oddziałem „Gazety Pomorskiej” w Chojnicach, (kierowanym przez red. Kazimierza Ostrowskiego, znanego regionalistę, działacza Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego), a w latach 1996-97 i 1999  z redakcją w Bydgoszczy. W latach 2001-2004 był członkiem zespołu redakcyjnego miesięcznika „Przegląd Ekologiczny Pomorza i Kujaw”, redagowanego pod kierunkiem  Marka Badtke −  animatora kultury, literata, autora m.in. książek o Edwardzie Stachurze i Kanale Bydgoskim. Większość artykułów Mariusza Chudeckiego poświęconych była głównie ochronie środowiska, w tym w powiecie świeckim, edukacji ekologicznej, turystyce oraz historii, szczególnie energetyki wodnej na Pomorzu. W kadencji 2001-2004  był przewodniczącym komisji rewizyjnej naszego Stowarzyszenia, a w latach 2004-2008 wiceprezesem Bractwa Czarnej Wody.

Pod koniec 2012 roku ukazała się pod jego redakcją książka „Gmina Osie. Przewodnik turystyczny”, wspólne wydawnictwo Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu i Bractwa Czarnej Wody. O kulisach jej powstania  i zawartości treściowej można obszerniej przeczytać na tej stronie: [link]. Wspólnie z Józefem Malinowskim − prezesem BCzW jest autorem książki „Szlakami prof. Alfonsa Hoffmanna i ks. dr. Bernarda Sychty po Ziemi Świeckiej” wydanej przez Bractwo i Wdecki Park Krajobrazowy w 2013 roku. To także pomysłodawca i redaktor wydania dwóch zestawów pocztówek „Gmina Osie na dawnej fotografii” z 2005 i 2015 roku. Szersze omówienie tych publikacji można znaleźć na stronie „Czasu Świecia”: [link] oraz na stronie świeckiej „Gazety Pomorskiej”: [link].

Na początku grudnia 2016 roku odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu, zorganizowane przez Wdecki Park Krajobrazowy, spotkanie promocyjne publikacji Mariusza Chudeckiego z Bractwa Czarnej Wody „Elektrownie wodne w Gródku i Żurze − cenne elementy krajobrazu kulturowego Wdeckiego Parku Krajobrazowego” oraz książki „Zasoby wodne Wdeckiego Parku Krajobrazowego” dr Danuty Szumińskiej z Instytutu Geografii Uniwersytetu  Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i mgr. inż. Zbigniewa Czerebieja z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Obszerną relację z tego spotkania można przeczytać i obejrzeć na stronie www.osie.pl: [link]

Podsumowanie startów Azymutu Osie

Podsumowanie startów Azymutu Osie
w Imprezach na Orientację
ROK 2016 styczeń – czerwiec

Zawody rangi regionalnej – Puchar Województwa Kujawsko-
Pomorskiego (PWKP), Puchar Borów Tucholskich (PBT):

TJ (juniorzy 17-20 lat) – na 9 zawodów 3 zwycięstwa
• Jarosław Malinowski – 3 zwycięstwa
• Mateusz Kozioł – 2 zwycięstwa
• Filip Chudecki, Tomasz Idczak i Paweł Mechliński – po 1 zwycięstwie

TM (gimnazjaliści) – zwycięstwa we wszystkich zawodach, których startowaliśmy
(10 razy):
• Jan Cichocki i Paweł Jezierski – po 7 zwycięstw
• Dominik Chudecki i Miłosz Wąsikowski – po 4
• Zuzanna Jakimowicz, Dawid Skwiercz – po 3
• Cezary Nagórski, Nicol Warchoł i Magdalena Ziółkowska – po 1

TD (uczniowie SP) – na 9 zawodów 8 zwycięstw
• Anna Deinowska – 4 zwycięstwa
• Aniela Bettka i Jan Bocian – po 3
• Wiktoria Dąbrowska, Agnieszka Kotlenga i Natalia Wąsikowska – po 2

Uwaga! Ilość zwycięstw Azymutu i poszczególnych zawodników nie sumuje się – PBT i
PWKP dwa razy rozegrano na tych samych zawodach (Bielowszczak i Nad Wdą), zwycięstwa
na zawodach odnosiły więcej niż jedna ekipa, zawodnicy startowali w 2-3-osobowych
zespołach.

Klasyfikacja generalna pucharów regionalnych 2016

Puchar Województwa Kujawsko-Pomorskiego

TJ (po 6 zawodach, sklasyfikowano 53 zawodników)
1. Malinowski Jarosław
4. Kozioł Mateusz

TM (po 6 zawodach, sklasyfikowano 151 zawodników)
1-2. Cichocki Jan i Jezierski Paweł
3-4. Chudecki Dominik i Wąsikowski Miłosz
5. Jakimowicz Zuzanna
6. Chudecka Zuzanna
Na miejscach 1-15 wyłącznie zawodnicy Azymutu.

TD (sklasyfikowano 101 zawodników)
1-2. Aniela Bettka i Anna Deinowska
3-4. Agnieszka Kotlenga i Natalia Wąsikowska
6. Jan Bocian

Puchar Borów Tucholskich

TJ (po 5 zawodach, sklasyfikowano 36 zawodników)
3. Malinowski Jarosław
6. Kozioł Mateusz

TM (po 4 zawodach, sklasyfikowano 61 zawodników)
1-2. Cichocki Jan i Jezierski Paweł
3-4. Chudecki Dominik i Wąsikowski Miłosz
5. Jakimowicz Zuzanna
6. Skwiercz Dawid
Na miejscach 1-14 wyłącznie zawodnicy Azymutu.

TD (po 3 zawodach, sklasyfikowano 33 zawodników)
1. Deinowska Anna
2. Bocian Jan
3. Dąbrowska Wiktoria
6-7. Kotlenga Agnieszka i Wąsikowska Natalia

Odznaki InO zdobyte w pierwszym półroczu 2016 roku
SREBRNE
1. Paweł Mechliński
2. Mateusz Kozioł
3. Agata Adrych
4. Zuzanna Chudecka
5. Jan Cichocki
6. Jakub Czarnowski
7. Paweł Jezierski
8. Miłosz Wąsikowski
9. Dominik Chudecki
10. Angelika Durajewska
11. Paweł Jędryczka
12. Zuzanna Jakimowicz
13. Jan Bocian

Prasowe echa książki Bractwa Czarnej Wody i Wdeckiego Parku Krajobrazowego

W numerze 1/2015 miesięcznika „Pomerania” na stronie 57. przeczytać można obszerną recenzję, autorstwa Kazimierza Jaruszewskiego, wydanej przez Bractwo Czarnej Wody i Wdecki Park Krajobrazowy książki „Szlakami prof. Alfonsa Hoffmanna i ks. dr. Bernarda Sychty po Ziemi Świeckiej”, mającej formę przewodnika historyczno-turystycznego. Numer 1/2015, jak i pozostałe numery z tego rocznika „Pomeranii”, dostępne są pod następującym linkiem: http://www.miesiecznikpomerania.pl/archiwum/pomerania-2015. Zachęcamy do regularnego czytania tego popularnego na Pomorzu wśród regionalistów  czasopisma. Wymagany jest do tego program do odczytywania PDF-ów np.  firmy Adobe „Acrobat Reader DC”.

Do lektury wymienionej wyżej książki, krótką jej recenzją, zachęca też czytelników Biblioteka Pedagogiczna w Świeciu pod linkiem: http://www.bpswiecie.pl/warto.php.

Osoby zainteresowane biografią i twórczością ks. dr. Bernarda Sychty zachęcamy do przeczytania artykułu „Ks. dr Bernard Sychta, etnograf Kaszub i Kociewia” Małgorzaty Mielewskiej, opartego na wymienionej wyżej książce, dostępnego na stronie „Czasu Świecia” pod tym linkiem: http://www.czasswiecia.pl/czas_swiecia/1,88351,18380809,ks-dr-bernard-sychta-etnograf-kaszub-i-kociewia.html. Artykuł ten ukazał się też w wersji papierowej „Czasu Świecia” w numerze 22953 z 29 maja 2015 roku.

Wszystkim zainteresowanym przypominamy, iż wymienioną wyżej książkę można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Wdeckiego Parku Krajobrazowego w Osiu i serdecznie zapraszamy do jej lektury.

Szlakami prof. Alfonsa Hoffmanna i ks. dr. Bernarda Sychty po Ziemi Świeckiej / Mariusz Chudecki i Józef Malinowski. – Osie : Bractwo Czarnej Wody : Wdecki Park Krajobrazowy, 2013. – 187, [4] s., [1] k. tabl. złoż. luzem : il. (w tym kolor.), err. ; 24 cm. – (Dziedzictwo kulturowe Wdeckiego Parku Krajobrazowego ; t. 1)

Opis bibliograficzny książki zamieszczony w „Przewodniku Bibliograficznym Biblioteki Narodowej” (bn.org.pl/download/document/1426519856.pdf).

Żyli wśród nas… Legenda o Osiu

 

Na stronie internetowej „Wiejskie cmentarze ewangelickie województwa łódzkiego” pojawiła się recenzja publikacji Bractwa i Wdeckiego Parku Krajobrazowego „Żyli wśród nas… Legenda o Osiu”. Można ją przeczytać pod linkiem

http://www.cmentarzeewangelickie-lodzkie.pl/rec_zyli_wsrod_nas.php?mn=recenzje.

 

 

 

Kontakt

Adres:
Bractwo Czarnej Wody
ul. Rynek 2
86-150 Osie
tel. 052 33 29 568

Prezes:
Józef Malinowski
ul. Kopernika 3
86-150 Osie
tel. 530 702 068
bczw@poczta.onet.pl
prezes@bractwoczarnejwody.org.pl