Radio PiK o atrakcjach turystycznych i historycznych gminy Osie

Radio PiK w cyklicznym, cotygodniowym Magazynie Turystycznym „Na szlaku” redagowanym przez Tomasza Kaźmierskiego, emitowanym w niedziele od godziny 12.05 do 13.00, od kilku już lat wędruje szlakami Kujaw i Pomorza, prezentując najbardziej atrakcyjne turystycznie miejsca. Zarówno te już popularne, jak i mniej znane. Nie brakuje też wypraw w odległe miejsca Polski, a nawet na inne kontynenty. W jednym z wcześniejszych wydań o swoich podróżach po Azji Środkowej opowiedział, związany z naszą gminą Rafał Kuzimski, a Wdecki Park Krajobrazowy przedstawił jego dyrektor − Daniel Siewert.

W styczniu Radio Pomorza i Kujaw poświęciło aż dwie kolejne audycje gminie Osie.

W audycji z 15 stycznia 2017 roku Józef Malinowski − prezes Bractwa Czarnej Wody zachęcał słuchaczy Radia PiK do odwiedzenia gminy Osie nie tylko w sezonie wakacyjnym, ale również zimą, proponując między innymi narciarstwo biegowe. W programie nie zabrakło informacji o całorocznej ofercie turystycznej i udogodnieniach dla turystów, a także głównych dziedzinach działalności Bractwa Czarnej Wody, w tym o wytyczaniu szlaków turystycznych promujących najbardziej atrakcyjne tereny, wydawniczej − szczególnie o opracowywaniu i wydawaniu przewodników turystycznych i historyczno-turystycznych oraz organizacji Marszów na Orientację.

Audycja z 22 stycznia 2017 roku poświęcona była głównie historii elektrowni wodnych w Gródku i Żurze i gródeckiej Fabryki Grzejników Elektrycznych oraz wydanej w listopadzie 2016 roku przez Wdecki Park Krajobrazowy książce „Elektrownie wodne w Gródku i Żurze − cenne elementy krajobrazu kulturowego Wdeckiego Parku Krajobrazowego”. Mariusz Chudecki − autor książki zachęcał do odwiedzenia gminy Osie nie tylko miłośników pomorskiej historii, ale także wielbicieli fotografii krajobrazowej, przyrodniczej. Obydwie audycje można odsłuchać pod tym linkiem: http://www.radiopik.pl/58,0,na-szlaku.

ROK 2016 w Azymucie – podsumowanie

Zawody rangi ogólnopolskiej

Puchar Polski Grudziądz 14-15 maja 2016

TJ (juniorzy)
1. Filip Chudecki – Jarosław Malinowski

TM (młodzież)
1. Jan Cichocki – Paweł Jezierski
2. Dominik Chudecki – Miłosz Wąsikowski

TD (dzieci)
2. Aniela Bettka – Anna Deinowska
4. Jan Bocian – Agnieszka Kotlenga

Puchar Polski Młodzieży Osieczna 4-5 czerwca 2016

TM
1. Jan Cichocki – Paweł Jezierski
2. Dominik Chudecki – Miłosz Wąsikowski
3. Zuzanna Chudecka – Zuzanna Jakimowicz

Puchar Polski Włocławek 16-17 września 2016

TJ
2. Jarosław Malinowski – Julia Mastalerz

TM
1. Julia Aniszewska – Zuzanna Chudecka
2. Jan Cichocki – Miłosz Wąsikowski
3. Agata Adrych – Karolina Zielińska

Klasyfikacja generalna Pucharu Polski Młodzieży 2016

TJ (sklasyfikowano 81 zawodników)
7. Malinowski Jarosław

TM (9 zawodników w pierwszej dwudziestce, sklasyfikowano 333 zawodników)
2. Cichocki Jan
5. Wąsikowski Miłosz
9. Chudecki Dominik
10. Chudecka Zuzanna

Czytaj więcej

Książka o elektrowniach wodnych w Gródku i Żurze

W listopadzie 2016 roku ukazała się książka „Elektrownie wodne w Gródku i Żurze − cenne elementy krajobrazu kulturowego Wdeckiego Parku Krajobrazowego”, wydana przez Park w serii „Dziedzictwo kulturowe WPK”, autorstwa Mariusza Chudeckiego z Bractwa Czarnej Wody. Składa się z 13 rozdziałów, liczy 216 stron. Jej najobszerniejszym wątkiem treściowym, zajmującym ponad 60% książki jest  historia elektrowni wodnych w Gródku i Żurze. W publikacji nie zabrakło jednak także np. zarysu historii Fabryki Grzejników Elektrycznych w Gródku, jednej z największych i najnowocześniejszych nie tylko w Polsce okresu dwudziestolecia międzywojennego, ale i Europie. Nieprzypadkowo na Światowej Wystawie EXPO`39 w Nowym Jorku, która odbywała się pod hasłem „World of Tomorrow”, spośród 22 eksponatów prezentowanych przez nasz kraj w dziale elektrotechnicznym, większość stanowiły właśnie jej  produkty.

W książce znajdziemy też opis powstania i funkcjonowania Wylęgarni Ryb w Gródku, 3-letniej Dokształcającej Szkoły Zawodowej PEK „Gródek”, działalności zawodowej i społecznej prof. Alfonsa Hoffmanna − twórcy i dyrektora jednego z największych przedsiębiorstw elektryfikacyjnych w okresie Drugiej Rzeczypospolitej pn. Pomorska Elektrownia Krajowa „Gródek” SA, które zapoczątkowało planową elektryfikację Pomorza, tworząc jednocześnie zalążek powojennego Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Polski.  Są też rozdziały poświęcone  krajobrazowi kulturowemu i wpływowi elektrowni wodnych na środowisko. Publikacja zawiera 126 zdjęć, w tym ponad 100 archiwalnych, o dużej wartości historycznej.

Elektrownie wodne w Gródku i Żurze są perełkami krajobrazu kulturowego WPK, doskonale wkomponowanymi w krajobraz przyrodniczy dziełami sztuki inżynierskiej, dowodem rozwoju polskiej myśli hydrotechnicznej i elektroenergetycznej. Posiadają niezwykle bogatą historię. Gródecka elektrownia była największą i najnowocześniejszą elektrownią wodną w Polsce do grudnia 1929 roku, czyli uruchomienia elektrowni w Żurze. Jej zapora ziemna była pierwszą tego typu budowlą hydrotechniczną zbudowaną w II RP. Z kolei Elektrownia Żur to największa i najnowocześniejsza hydroelektrownia oddana do użytku w dwudziestoleciu międzywojennym w naszym kraju. Zastosowano w niej szereg najnowocześniejszych w ówczesnej Polsce rozwiązań technicznych, np. pierwsze turbiny systemu Kaplana, co szczególnie istotne, użyte po raz pierwszy nie tylko w naszym kraju, ale i w świecie na tak wysoki (15,5-metrowy) spad, pierwszą rozdzielnię napowietrzną, czyli pod gołym niebem, na której liniach po raz pierwszy uruchomiono System Powtórnego Załączania (SPZ) oraz nowatorskie nie tylko w Polsce, ale i w ówczesnej Europie naprawy linii wysokich napięć (60 kV) przeprowadzane pod napięciem.

Z powstaniem i funkcjonowaniem obydwu elektrowni wiążą się nazwiska wielu wybitnych postaci polskich dziejów gospodarczych XX w. np. prof. Gabriela Narutowicza, prof. Karola Pomianowskiego, prof. Alfonsa Hoffmanna, prof. Kazimierza Kopeckiego, których biogramy znalazły się w omawianej książce. Mieszkańcy powiatu świeckiego – szczególnie gmin: Osie, Drzycim, Jeżewo, Lniano – będą mieli okazję znaleźć w niej fragment chlubnej historii swoich małych ojczyzn, niektórzy także cząstkę dziejów własnych rodzin. Być może swoich krewnych znajdą na zamieszczonej w publikacji liście 258 pracowników elektrowni w Gródku i Żurze lub na jednym z ponad 100 archiwalnych zdjęć do książki dołączonych. Aktywni i ciekawi świata turyści – zachętę do podróży, przede wszystkim zwiedzenia opisanych w niej zakładów wodno-elektrycznych, wypoczynku nad Zalewem Żurskim, Gródeckim, Wdą i szerszego poznania niezwykłych uroków krajobrazowo-przyrodniczych Wdeckiego Parku Krajobrazowego.

 

 

Mariusz Chudecki jest członkiem Bractwa Czarnej Wody od momentu powstania naszego Stowarzyszenia. Wcześniej działał w Kole Terenowym nr 1 w Osiu Towarzystwa Miłośników Borów Tucholskich. W latach 1992-93 i 1995-96 współredagował (wydawany wtedy w gminie Osie przez Koło Terenowe Nr 1 Towarzystwa Miłośników Borów Tucholskich) kwartalnik „Głos Osia”. Od 1992 do 2001 roku współredagował jako stały współpracownik  (1992-95), a w latach 1996-2001 redaktor techniczny, następnie sekretarz redakcji dwumiesięcznik „Echo Borów Tucholskich”, a po zmianie nazwy „Echo Borów”, którego  redaktorem naczelnym  był prof. dr hab. Marian Rejewski  −  wybitny polski biolog, florysta, długoletni prodziekan i dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMK w Toruniu, twórca metody klasyfikacji i monitoringu stanu jakości wód naturalnych zbiorników. Czasopismo to było jednym z głównych inicjatorów utworzenia Rezerwatu Biosfery „Bory Tucholskie” oraz Parku Narodowego Bory Tucholskie. Wszystkie wydania cyfrowe „Echa Borów Tucholskich” („Echa Borów”) są dostępne na stronie Wdeckiego Parku Krajobrazowego pod tym adresem: http://parki.kujawsko-pomorskie.pl/wpk/edukacja-i-nauka/echo-borow-tucholskich. Od 1993 do 1995 roku Mariusz Chudecki współpracował z Oddziałem „Gazety Pomorskiej” w Chojnicach, (kierowanym przez red. Kazimierza Ostrowskiego, znanego regionalistę, działacza Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego), a w latach 1996-97 i 1999  z redakcją w Bydgoszczy. W latach 2001-2004 był członkiem zespołu redakcyjnego miesięcznika „Przegląd Ekologiczny Pomorza i Kujaw”, redagowanego pod kierunkiem  Marka Badtke −  animatora kultury, literata, autora m.in. książek o Edwardzie Stachurze i Kanale Bydgoskim. Większość artykułów Mariusza Chudeckiego poświęconych była głównie ochronie środowiska, w tym w powiecie świeckim, edukacji ekologicznej, turystyce oraz historii, szczególnie energetyki wodnej na Pomorzu. W kadencji 2001-2004  był przewodniczącym komisji rewizyjnej naszego Stowarzyszenia, a w latach 2004-2008 wiceprezesem Bractwa Czarnej Wody.

Pod koniec 2012 roku ukazała się pod jego redakcją książka „Gmina Osie. Przewodnik turystyczny”, wspólne wydawnictwo Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu i Bractwa Czarnej Wody. O kulisach jej powstania  i zawartości treściowej można obszerniej przeczytać na tej stronie: [link]. Wspólnie z Józefem Malinowskim − prezesem BCzW jest autorem książki „Szlakami prof. Alfonsa Hoffmanna i ks. dr. Bernarda Sychty po Ziemi Świeckiej” wydanej przez Bractwo i Wdecki Park Krajobrazowy w 2013 roku. To także pomysłodawca i redaktor wydania dwóch zestawów pocztówek „Gmina Osie na dawnej fotografii” z 2005 i 2015 roku. Szersze omówienie tych publikacji można znaleźć na stronie „Czasu Świecia”: [link] oraz na stronie świeckiej „Gazety Pomorskiej”: [link].

Na początku grudnia 2016 roku odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu, zorganizowane przez Wdecki Park Krajobrazowy, spotkanie promocyjne publikacji Mariusza Chudeckiego z Bractwa Czarnej Wody „Elektrownie wodne w Gródku i Żurze − cenne elementy krajobrazu kulturowego Wdeckiego Parku Krajobrazowego” oraz książki „Zasoby wodne Wdeckiego Parku Krajobrazowego” dr Danuty Szumińskiej z Instytutu Geografii Uniwersytetu  Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i mgr. inż. Zbigniewa Czerebieja z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Obszerną relację z tego spotkania można przeczytać i obejrzeć na stronie www.osie.pl: [link]

Podsumowanie startów Azymutu Osie

Podsumowanie startów Azymutu Osie
w Imprezach na Orientację
ROK 2016 styczeń – czerwiec

Zawody rangi regionalnej – Puchar Województwa Kujawsko-
Pomorskiego (PWKP), Puchar Borów Tucholskich (PBT):

TJ (juniorzy 17-20 lat) – na 9 zawodów 3 zwycięstwa
• Jarosław Malinowski – 3 zwycięstwa
• Mateusz Kozioł – 2 zwycięstwa
• Filip Chudecki, Tomasz Idczak i Paweł Mechliński – po 1 zwycięstwie

TM (gimnazjaliści) – zwycięstwa we wszystkich zawodach, których startowaliśmy
(10 razy):
• Jan Cichocki i Paweł Jezierski – po 7 zwycięstw
• Dominik Chudecki i Miłosz Wąsikowski – po 4
• Zuzanna Jakimowicz, Dawid Skwiercz – po 3
• Cezary Nagórski, Nicol Warchoł i Magdalena Ziółkowska – po 1

TD (uczniowie SP) – na 9 zawodów 8 zwycięstw
• Anna Deinowska – 4 zwycięstwa
• Aniela Bettka i Jan Bocian – po 3
• Wiktoria Dąbrowska, Agnieszka Kotlenga i Natalia Wąsikowska – po 2

Uwaga! Ilość zwycięstw Azymutu i poszczególnych zawodników nie sumuje się – PBT i
PWKP dwa razy rozegrano na tych samych zawodach (Bielowszczak i Nad Wdą), zwycięstwa
na zawodach odnosiły więcej niż jedna ekipa, zawodnicy startowali w 2-3-osobowych
zespołach.

Klasyfikacja generalna pucharów regionalnych 2016

Puchar Województwa Kujawsko-Pomorskiego

TJ (po 6 zawodach, sklasyfikowano 53 zawodników)
1. Malinowski Jarosław
4. Kozioł Mateusz

TM (po 6 zawodach, sklasyfikowano 151 zawodników)
1-2. Cichocki Jan i Jezierski Paweł
3-4. Chudecki Dominik i Wąsikowski Miłosz
5. Jakimowicz Zuzanna
6. Chudecka Zuzanna
Na miejscach 1-15 wyłącznie zawodnicy Azymutu.

TD (sklasyfikowano 101 zawodników)
1-2. Aniela Bettka i Anna Deinowska
3-4. Agnieszka Kotlenga i Natalia Wąsikowska
6. Jan Bocian

Puchar Borów Tucholskich

TJ (po 5 zawodach, sklasyfikowano 36 zawodników)
3. Malinowski Jarosław
6. Kozioł Mateusz

TM (po 4 zawodach, sklasyfikowano 61 zawodników)
1-2. Cichocki Jan i Jezierski Paweł
3-4. Chudecki Dominik i Wąsikowski Miłosz
5. Jakimowicz Zuzanna
6. Skwiercz Dawid
Na miejscach 1-14 wyłącznie zawodnicy Azymutu.

TD (po 3 zawodach, sklasyfikowano 33 zawodników)
1. Deinowska Anna
2. Bocian Jan
3. Dąbrowska Wiktoria
6-7. Kotlenga Agnieszka i Wąsikowska Natalia

Odznaki InO zdobyte w pierwszym półroczu 2016 roku
SREBRNE
1. Paweł Mechliński
2. Mateusz Kozioł
3. Agata Adrych
4. Zuzanna Chudecka
5. Jan Cichocki
6. Jakub Czarnowski
7. Paweł Jezierski
8. Miłosz Wąsikowski
9. Dominik Chudecki
10. Angelika Durajewska
11. Paweł Jędryczka
12. Zuzanna Jakimowicz
13. Jan Bocian

Prasowe echa książki Bractwa Czarnej Wody i Wdeckiego Parku Krajobrazowego

W numerze 1/2015 miesięcznika „Pomerania” na stronie 57. przeczytać można obszerną recenzję, autorstwa Kazimierza Jaruszewskiego, wydanej przez Bractwo Czarnej Wody i Wdecki Park Krajobrazowy książki „Szlakami prof. Alfonsa Hoffmanna i ks. dr. Bernarda Sychty po Ziemi Świeckiej”, mającej formę przewodnika historyczno-turystycznego. Numer 1/2015, jak i pozostałe numery z tego rocznika „Pomeranii”, dostępne są pod następującym linkiem: http://www.miesiecznikpomerania.pl/archiwum/pomerania-2015. Zachęcamy do regularnego czytania tego popularnego na Pomorzu wśród regionalistów  czasopisma. Wymagany jest do tego program do odczytywania PDF-ów np.  firmy Adobe „Acrobat Reader DC”.

Do lektury wymienionej wyżej książki, krótką jej recenzją, zachęca też czytelników Biblioteka Pedagogiczna w Świeciu pod linkiem: http://www.bpswiecie.pl/warto.php.

Osoby zainteresowane biografią i twórczością ks. dr. Bernarda Sychty zachęcamy do przeczytania artykułu „Ks. dr Bernard Sychta, etnograf Kaszub i Kociewia” Małgorzaty Mielewskiej, opartego na wymienionej wyżej książce, dostępnego na stronie „Czasu Świecia” pod tym linkiem: http://www.czasswiecia.pl/czas_swiecia/1,88351,18380809,ks-dr-bernard-sychta-etnograf-kaszub-i-kociewia.html. Artykuł ten ukazał się też w wersji papierowej „Czasu Świecia” w numerze 22953 z 29 maja 2015 roku.

Wszystkim zainteresowanym przypominamy, iż wymienioną wyżej książkę można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Wdeckiego Parku Krajobrazowego w Osiu i serdecznie zapraszamy do jej lektury.

Szlakami prof. Alfonsa Hoffmanna i ks. dr. Bernarda Sychty po Ziemi Świeckiej / Mariusz Chudecki i Józef Malinowski. – Osie : Bractwo Czarnej Wody : Wdecki Park Krajobrazowy, 2013. – 187, [4] s., [1] k. tabl. złoż. luzem : il. (w tym kolor.), err. ; 24 cm. – (Dziedzictwo kulturowe Wdeckiego Parku Krajobrazowego ; t. 1)

Opis bibliograficzny książki zamieszczony w „Przewodniku Bibliograficznym Biblioteki Narodowej” (bn.org.pl/download/document/1426519856.pdf).

Żyli wśród nas… Legenda o Osiu

 

Na stronie internetowej „Wiejskie cmentarze ewangelickie województwa łódzkiego” pojawiła się recenzja publikacji Bractwa i Wdeckiego Parku Krajobrazowego „Żyli wśród nas… Legenda o Osiu”. Można ją przeczytać pod linkiem

http://www.cmentarzeewangelickie-lodzkie.pl/rec_zyli_wsrod_nas.php?mn=recenzje.

 

 

 

Zapora Żur 2016

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami Kajakowej Imprezy na Orientację oraz komunikatem startowym Zapory Żur 2016

 

Zapora Żur 2016-Komunikat startowy

Zasady Kajakowej InO

 

ino-zur-2016-protokol

 

Zapora Żur 2016

Plakat-InO-Żur

Regulamin kajakowej InO 2016

 

 

 

WYNIKI KOŃCOWE InO NAD WDĄ 2016

 

 

Wyniki kategorii TP

 

M-sce Nazwisko i imię Zespół/klub/środowisko BPK90 BPK 60 PS 25/15 PM ZM–OP WK–ZK Czas  w min Suma punktów karnych
1. DULSKI Rafał, SENTKOWSKA Weronika – TS KInO Ekoton Grudziądz 74 0
0 0 0 0 0 0 0
2. FIEREK Rafał, FIEREK Jan, BULGE Agnieszka – TS Gródek/Warlubie 3 47 10
0 0 0 0 10 0 0
3. Rodzina WIKTOROWICZÓW – TS Świecie 3,9 45 20
0 0 0 0 20 0 0
4. HINKELMANN Michał, KOŚMIDER Aleksandra, PAWLIK Małgorzata Azymut Osie 9 3 43 35
0 0 25 0 10 0 0
5. PIKUŁA Nikola, PIÓR Mateusz, STEFFAN Rozalia Azymut Osie 3 9,10 48 45
0 0 25 0 20 0 0
6. BARSZCZEWSKA Joanna, KOZAK Anna, KOZAK Krystian, ŁEPPEK Hanna, MADZIĄG Kacper, PYRKOWSKI Jakub ZHP Lipinki 3 2,3,4,9-2,3,4,9 58 105
0 0 25 0 40/40 0 0

 

Wyniki kategorii TT1/TD

 

M-sce Nazwisko i imię Zespół/klub/środowisko BPK90 BPK 60 PS 25/15 PM ZM–OP WK–ZK Czas  w min Suma punktów karnych
1. DĄBROWSKA Wiktoria, KOTLENGA Agnieszka, WĄSIKOWSKA Natalia Azymut Osie A 72 15
0 0 0/15 0 0 0 0
2. BETTKA Aniela, DEINOWSKA Anna Azymut Osie 10 115 25
0 0 25 0 0 0 0
2. Kacper, Maciej 52 DH Remus Wałdowo Szlacheckie A 2 79 25
0 0 0/15 0 10 0 0
4. MURAWSKA Kinga SP 24 Toruń A 2-6 86 35
0 0 0/15 0 20 0 0
5. Mateusz, Jędrzej, Kacper 52 DH Remus Wałdowo Szlacheckie A 2 85 45
0 0 0/15 30 0 0 0
6. GATZ Katarzyna, KOŁODZIEJCZAK Julia – TJ Azymut Osie A 6 2 99 95
0 60 25 0 10 0 0
7. SZALACHA Oliwia, WEJDEBACH Julia PSP Warlubie 1,2 A 6 1,2,2,x 5-5 88 405
180 60 25 120 20 0 0
8. DANIELEWICZ Julia, KOSIKOWSKA Kalina, SUCHOMSKA Patrycja PSP Warlubie 5,7 A,LOP 4,5,11,LOP 1,2,2,4- 1,2,2, 3,4,5,6 3x/- 98 590
180 120 75/15   110 90/0 0
9. BOCIAN Jan, MASTALERZ Dawid Azymut Osie 7,8,9,  10,11 A, LOPx2 2 128 653
450 180 0 0 10 0 13
10. JEZIORSKA Martyna, MIELEWSKA Klaudia PSP Warlubie 5,7,8,9,10,11 A, LOPx2 4 6,10,    LOP 2,4,6,6-4,6,6,6 136 936
540 180 25 90 80 0 21

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki kategorii TT2/TM

 

M-sce Nazwisko i imię Zespół/klub/środowisko BPK90 BPK 60 PS 25/15 PM ZM–OP WK–ZK Czas Suma punktów karnych
1. CICHOCKI Jan, JEZIERSKI Paweł Azymut Osie 130 0
0 0 0 0 0 0 0
2. CHUDECKI Dominik, WĄSIKOWSKI Miłosz Azymut Osie 8 148 25
0 0 25 0 0 0 0
3. CHUDECKA Zuzanna, JAKIMOWICZ Zuzanna, ZIÓŁKOWSKA Magdalena Azymut Osie 3-A 152 40
0 0 25/15 0 0 0 0
4. KOWALSKA Zuzanna, KOWALSKI Tomasz – TS KTG Trawers Bydgoszcz 5-A A 114 50
0 0 25/15 0 10 0 0
5. SZAWKAŁO Beata, SZAWKAŁO Grzegorz – TS Gdańsk/ Buszkowy -/A 196 51
0 0 0/15 0 0 0 36
6. OLSZEWSKI Aleksander, GRZONKA Mateusz Gimnazjum Warlubie 2,4,7-A 182 112
0 0 75/15 0 0 0 22
7. KALECIAK Mieczysław, PUCIATA Weronika ZHP Lipinki 7 A,B 5,8 7 -/5 162 302
90 120 50 30 0/10 0 2
8. CZARNOWSKI Jakub, JĘDRYCZKA Paweł Azymut Osie 7,9,11 A 8,10 11 -/8 158 420
270 60 50 30 0/10 0 0
9. CZARNOWSKA Melania, DURAJEWSKA Angelika, MASTALERZ Julia Azymut Osie 7,8,10,11 A 5 182 467
360 60 25 0 0 0 22
10. DERENGOWSKA Małgorzata, SKWIERCZ Dawid Azymut Osie 4,8,11 A,B 3,7 194 474
270 120 50 0 0 0 34
11. NAGÓRSKI Cezary, WARCHOŁ Nicol, WOJDA Magdalena Azymut Osie 2,7,9, 11 A 7,10 2,8,9,   10,11 -/8 169 639
360 60 50 150 0/10 0 9
12. ADRYCH Agata, ZIELIŃSKA Karolina Azymut Osie 5,6,7,8,9,11 A 3 -/B 184 659
540 60 25 0 0/10 0 24
PK KESSLER CELINA, NAGÓRSKA Julia, URTNOWSKA Nicole, ZIELIŃSKA Anna – TJ  Azymut Osie 6,7,8, 10,11 A,B 2,5 6 -/9 185 685
450 120 50 30 0/10 0 25
PK ANTOSZEWSKA Emilia, DERENGOWSKA Beata, GARCZEWSKI Sebastian, JASNOCH Klaudia, PIASEK Artur Azymut Osie A,B 3,5,8 245 685
0 120 75 0 0 0 490
13. BONIKOWSKA Sylwia, FANDREJEWSKA Oliwia, MAJKA Aleksandra Gimnazjum Warlubie 3,4,5,6,7,8,9 B 10,11-A x -/A 112 795
630 60 65 30 0/10 0 0
14. AGACKI Daniel, KUREK Paulina Gimnazjum Warlubie 4,5,6,7,8,9,11 A 3 4x 163 838
630 60 25 120 0 0 3
15. LEWANDOWSKA Natalia, PIOTROWSKI Miłosz Gimnazjum Warlubie 4,5,6,7,8,9,10,11 A,B 3 125 865
720 120 25 0 0 0 0

 

 

Wyniki kategorii TU/TJ

 

M-sce Nazwisko i imię Zespół/klub/środowisko BPK90 BPK 60 PS 25 PS 15 PM ZM–OP WK–ZK Czas Suma punktów karnych
1. MALINOWSKI Jarosław, KOZIOŁ Mateusz  Azymut Osie 13 156 25
0 0 25 0 0 0 0 0
1. IDCZAK Tomasz, MECHLIŃSKI Paweł Azymut Osie 14 172 25
0 0 25 0 0 0 0 0
3. KOTLĘGA Grzegorz, SOCHA Hubert Nocni Pożeracze Umysłów 13 200 35
0 0 25 0 0 0 0 10
PK SCHROEDER Patryk, SCHROEDER Kacper, GRADA Arkadiusz Pompa Team 13,15 11,12 10/- 206 106
0 0 50 0 30 10 0 16
4. MAJORKIEWICZ Ewelina, MRÓZ Bartosz 52 DH Remus Wałdowo Szlacheckie/Ekoton             II LO Grudziądz 11,12 232 162
0 120 0 0 0 0 0 42
5. RECKI Maciej, RÓŻYŃSKI Marcin Azymut Osie 11,12 9/9 11,12 215 225
0 120 0 0 0 10/10 60 25
6. KLAMANN Hubert, TUSZKOWSKI Marcin Larwy 15 13,14 244 275
90 0 50 0 0 0 0 135
7. WEGRZYŃSKI Bartosz – TS Toruń 15 11,12 13 12 201 276
90 120 25 0 30 0 0 11
PK FRANKOWSKA Marzena, REPUCHA Adam, RÓŻYCKA Dorota, SIEŃKOWSKA Joanna Kto te wariatki wypuścił z klastki & dreptak 5,6 LOP 13 11,12 6 15/13x 1x 225 530
180 60 25 30 30 10/130 30 35

 

 

Wyniki kategorii TZ

 

M-sce Nazwisko i imię Zespół/klub/środowisko BPK90 BPK 60 PS 25 PS 15 PM ZM–OP WK–ZK Czas Suma punktów karnych
1. DULSKI Rafał KInO Ekoton Grudziądz CH 198 15
0 0 0 15 0 0 0 0
1. WROŃSKI Karol Krzaczor Team CH 198 15
0 0 0 15 0 0 0 0
3. TAFLIŃSKI Przemysław Skarmat Toruń 3 195 25
0 0 25 0 0 0 0 0
4. ĆWIDAK Paweł SKPT Gdańsk 3 CH 198 40
0 0 25 15 0 0 0 0
5. DĄBROWSKI Jan, WRZAŁKOWSKI Marek Skarmat Toruń, UKS Włóczykij Osiek CHx2 CH 204 154
0 120 0 0 30 0 0 4
6. GROMOWSKI Bartłomiej STK LUKS „Pol” Czersk CHx2 3,7,12 CHx2 CH CH 186 265
0 120 75 30 30 10 0 0
7. MALINOWSKA Emilia, RADTKA Paweł Azymut Osie/UKS Włóczykij Osiek CHx3 3,6,12 CHx3 223 368
0 180 75 0 90 0 0 23
7. MURAWSKI Maciej Skarmat Toruń CHx4 CHx4,10 10,10-10 245 510
0 240 0 0 150 20/10 0 90
9. SOŁTYS Maciej Skarmat Toruń CHx4 3,10 10 10×8-10×6 251 610
0 240 50 0 30 80/60 0 150
10. ŻOŁNOWSK Aleksandra, ŻOŁNOWSKI Edward Team Żołnowscy 3,5,7 CHx4 6 251 685
270 240 25 0 0 0 0 150

 

Wyniki kategorii TKr

 

M-sce Nazwisko i imię Zespół/klub/środowisko BPK 90 BPK 60 PS 25/15 PM ZM–OP WK–ZK Czas Suma punktów karnych
1. PAŁDYNA Joanna, ŻYLINSKI Adam Orla Perć Gdańsk 409 0
0 0 0 0 0 0 0
1. SIKORA Rafał, SPADIK Mateusz Bytonia/Radostowo 0
0 0 0 0 0 0 0
PK SCHROEDER Patryk, SCHROEDER Kacper, GRADA Arkadiusz, KOTLĘGA Grzegorz Pompa Team A 4,9 B 471 176
0 60 50 15 0 0 51
3. BLUMA Tomasz, SUSZEK Krzysztof 4,19,24, 27,28,29 5,15, 25 B 409 630
540 0 75 15 0 0 0
4. JURANIEC Marta, ZALEWSKA Iwona 1-6,8,17,19,22-29 A,B 9,11, 12,14 285 1750
1530 120 100        

 

Wyniki kategorii TR1

 

M-sce Nazwisko i imię Zespół/klub/środowisko Ilość zdobytych PK Wartość zdobytych PK Czas Punkty karne czas Suma punktów
1. GROMOWSKI Bartłomiej STK LUKS Pol Czersk 33 116 168 0 116
2. GZELLA Krystyna, KOŁECKI Stefan, MIECHOWIECKA Danuta, SITEK Zofia Bytonia, Radostowo 14 39 189 0 39

 

Wyniki kategorii TR2

 

M-sce Nazwisko i imię Zespół/klub/środowisko Ilość zdobytych PK Wartość zdobytych PK Czas Punkty karne czas Suma punktów
1. NIKONOWICZ Adrian KKW 41 133 295 0 133
2. KOT Adam Gdańsk 33 120 289 0 120
2. REDLARSKI Marek Łąg 34 111 286 0 111

 

 

Wyniki kategorii TB1

 

M-sce Nazwisko i imię Zespół/klub/środowisko Czas
1. FAŁKOWSKI Zbigniew Azymut Osie-Leśnicy 87.30
2. KOZIOŁ Mateusz Azymut Osie-TL Tuchola 90.27

 

Wyniki kategorii TB2

 

M-sce Nazwisko i imię Zespół/klub/środowisko Czas
1. KOTLEGA Grzegorz, SOCHA Hubert Nocni Pożeracze Umysłów 35.08
2. KOWALSKA Zuzanna, KOWALSKI Tomasz KTG Trawers Bydgoszcz 70.25

 

 

 

Sporządził

 

Józef Malinowski

Bractwo Czarnej Wody

 

 

UWAGA!!!

Ze względów technicznych proszę o wysyłanie zgłoszeń na InO „Nad Wdą” na oba adresy mailowe.Na wszystkie zgłoszenia odpowiadam mailem potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia. Wobec tego termin zgłoszeń zostaje przedłużony do czwartku 9 czerwca godz. 24.00

 

 

Józef Malinowski

 

Kontakt

Adres:
Bractwo Czarnej Wody
ul. Rynek 2
86-150 Osie
tel. 052 33 29 568

Prezes:
Józef Malinowski
ul. Kopernika 3
86-150 Osie
tel. 530 702 068
bczw@poczta.onet.pl
prezes@bractwoczarnejwody.org.pl