TMBT

TOWARZYSTWO

MIŁOŚNIKÓW BORÓW TUCHOLSKICH

Koło Terenowe nr 1 w Osiu

A. Cele:

 • Główny – ochrona walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego Borów Tucholskich
 • zahamowanie postępującej degradacji środowiska przyrodniczego Borów
 • włączenie Borów do programu „AQUA”
 • tworzenie kompleksowego systemu ochrony Borów
 • działalność propagatorsko – wychowawcza

B. Siedziba – Osie, ul. Rynek 2

C. Członkowie:

 • w różnym okresie razem 43 osoby

D. Działania organizacyjne:

 

 1. Spotkanie grupy założycielskiej Koła Terenowego w Osiu z członkami Zarządu TMBT 11 czerwca 1991
 2. I Walne Zebranie Koła Terenowego nr 1 w Osiu TMBT 9 czerwca 1991
 3. Zatwierdzenie rejestracji Koła przez Zarząd TMBT w Tucholi 30 lipca 1991

 

E. Działalność programowa

 

 1. Uczestnictwo przedstawicieli Bractwa w organach związanych z naszą działalnością statutową: w Radzie Gminy Osie i jej komisjach, w Radzie Społeczno – Naukowej Wdeckiego Parku Krajobrazowego
 2. Udział naszych przedstawicieli w spotkaniach z przedstawicielami różnych instytucji, konferencjach i pracach organów społecznych, główna tematyka – ochrona przyrody i turystyka
 3. Wystąpienie w obronie Starej Rzeki i Grzybka przed niezgodnym z zasadami ochrony przyrody zagospodarowaniem
 4. Opracowanie i wydanie „Informatora turystycznego gminy Osie 1991”, „Informatora Gminy Osie 1993” oraz „Informatora gminy Osie 1994” (zespół redakcyjny: M. Chudecki, W. Kiełczyński, M. Lejk, B. Łytkowski, J. Malinowski, M. Miesała)
 5. Zebranie materiałow, opracowanie i wydanie kilkudziesięciostronicowego, kolorowego „Informatora turystycznego gminy Osie” w czerwcu 1995 roku (zespół redakcyjny: M. Chudecki, A. Kowalski, M. Lejk, B. Łytkowski, J. Malinowski, S. Manikowski, M. Miesała)
 6. Przygotowanie materiałów, opracowanie i wydanie 8 numerów „Głosu Osia” – pisma o charakterze informacyjnym i edukacyjnym (geografia, przyroda, historia, etnografia) (po kilkaset egzemplarzy) 1992 – 1996
 7. Kolportowanie „Echa Borów Tucholskich” i widokówek z obszaru Borów na naszym terenie
 8. Organizacja rajdów:
 • „Oski Prolog” Osie – jez. Miedzno – Sobiny (nocleg) – Dębowiec – Stara Rzeka

      (nocleg) – Radańska – Osie 9–11 sierpnia 1991

 • „Pożegnanie lata” Osie – Żur (nocleg) – Grzybek – Skrzyniska – Wierzchy (nocleg) – Tleń Zatoki – Starnie – Osie 20–22 września 1991
 • „Powitanie wiosny” z noclegiem i ogniskiem w Brzezinach 21–22 marca 1992
 1. Organizacja wycieczki rowerowej do rezerwatu cisów we Wierzchlesie dla uczniów z Brzezin 1 maja 1993
 2. Organizacja biwaków dla członków i sympatyków Koła na Skrzyniskach 6–7 czerwca 1996 i 21– 22 czerwca 1997
 3. Współorganizacja (z ZHP) biwaku koło leśniczówki Stara Rzeka dla dzieci ze szkół w Czersku Świeckim i Brzezinach
 4. Organizacja biwaku dla dzieci szkolnych nad Wdą w Starej Rzece
 5. Zdobywanie Odznak Turystyki Pieszej i „Siedmiomilowe Buty”
 6. Organizacja „Spotkania z piosenką turystyczną” w GOK Osie
 7. Organizacja ognisk dla członków i sympatyków Koła w leśniczówce Stara Rzeka, w Grzybku, Osiu, Dębowcu i Brzezinach
 8. Współorganizacja II Ogólnopolskiego Pieszego Zlotu Ekologicznego „Bory Tucholskie 95” na terenie naszej gminy (z bazą w Tleniu)
 9. Spotkanie wigilijne grudzień 1994 (recital Pawła Bączkowskiego – country).
 10. Przeprowadzenie inwentaryzacji szlaków turystycznych gminy Osie
 11. Nadzór nad szlakami pieszymi na terenie gminy Osie z upoważnienia Zarządu Regionalnego Oddziału PTTK „Szlak Brdy” z Bydgoszczy
 12. Współorganizacja (z GOK Osie) konkursów plastycznych „Bory Tucholskie w twórczości dziecięcej” w latach 1992 – 2001 oraz uczestnictwo w komisjach konkursowych
 13. Przeprowadzenie dwóch konkursów wiedzy: dla młodzieży i reprezentantów szkół naszej gminy o Osiu i Borach Tucholskich, połączonego z pokazem przezroczy „Na szlaku Wdy” i „W polskich górach”
 14. Udział w szkoleniach społecznej Straży Ochrony Przyrody
 15. Publikacje w „Echu Borów Tucholskich”:
 • Chudeckiego – o energetyce, konkursach i akcjach ekologicznych, parku dworskim w Laskowicach, o przyrodzie, roślinach i zwierzętach, edukacji w terenie i dendrochronologii, gwarze kociewskiej, gminie Osie, działalności Koła LZS            w Czersku Świeckim, o św. Franciszku z Asyżu
 • Chudeckiego biografie Bernarda Ostrowskiego i Alfonsa Hoffmanna
 • Rozmowy M. Chudeckiego z Marianem Hoffmannem, Stanisławem Gzellą, Kazimierzem Aszykiem i M. Wysińskim
 • Piaska – o historii i jej śladach na naszych terenach
 • Manikowskiego – o Kamieniu Napoleońskim, zaginionych Skrzynczyskach, legendach oraz dawnych zajęciach mieszkańców Borów
 • Malinowskiego – o dolinach Wdy, Sobiny, Prusiny i Ryszki
 • Nowickiego – o rezerwacie Brzęki oraz wędkarstwie ryb szlachetnych w Borach
 • Lejka – o problemach Grzybka
 • Depki – o ptasim parku w Walsrode
 • Chudeckiego i A. Kowalskiego – o arboretum w Brzezinach
 • Kowalskiego, B. Łytkowskiego, J. Malinowskiego i M. Chudeckiego – o działalności naszego Koła

 

 

 

 

1%

Przekaż 1% naszej organizacji
„Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP”

Zielony Punkt Kontrolny

Kontakt

Adres:
Bractwo Czarnej Wody
ul. Rynek 2
86-150 Osie
tel. 052 33 29 568

Prezes:
Józef Malinowski
ul. Kopernika 3
86-150 Osie
tel. 530 702 068
bczw@poczta.onet.pl
prezes@bractwoczarnejwody.org.pl