Opis działalności

OPIS DZIAŁALNOŚCI 2006-2021

1. Turystyczne Imprezy na Orientację (InO), Marsze na Orientację (MnO), Rajdy na
Orientację (RnO) są dyscypliną turystyki kwalifikowanej. Celem InO jest odnalezienie w
terenie punktu zaznaczonego na mapie i potwierdzenie tego na karcie startowej. Trasę
należy przebyć w określonym czasie, który jest tak wyliczony, by można było ją pokonać w
tempie marszowym, bez biegania
2. Pierwsze działania w Turystycznych Imprezach na Orientację w gminie Osie zaczęły się w
październiku 2006 roku, choć wcześniej przez wiele lat oscy harcerze uczestniczyli w
Biegach na Orientację. 14 października odbyły się pierwsze zawody InO na szczeblu
szkolnym.
3. Na początku 2009 roku Bractwo Czarnej Wody, Zespół Szkół w Osiu i 7 Drużyna
Harcerska Azymut im. Szarych Szeregów w Osiu założyły Klub Imprez na Orientację
„Azymut” Osie. Od 2013 roku Klub stanowi autonomiczną sekcję Bractwa.
4. Około 90% odbiorców naszych działań stanowią dzieci i młodzież. Wśród nich istnieje
duże zapotrzebowanie na udział w Marszach na Orientację (szkoły podstawowe,
dojeżdżający do szkół średnich), które dają możliwość zwiększenia aktywności fizycznej,
realizacji turystyczno-sportowych ambicji, stanowią atrakcyjny sposób spędzania wolnego
czasu. Od trzynastu lat chętni mogą swoją pasję realizować w ramach KInO Azymut Osie.
Wykonywane przez nas zadanie publiczne stanowi, jak dotychczas, jedyną ofertę dla
mieszkańców gminy Osie chcących uczestniczyć w aktywności o charakterze turystyczno-
sportowym.
5. Szkolenia i starty mają dla nich duże znaczenie dydaktyczne i wychowawcze. InO uczy i
rozwija umiejętności posługiwania się mapą i kompasem, określania w różny sposób swego
położenia w terenie i na mapie itp. Uczestnicy kształtują cechy charakteru przydatne w życiu
społecznym. Indywidualny lub w niewielkim patrolu marsz po często nieznanym terenie
leśnym wyrabia samodzielność, odwagę i rozwagę, spostrzegawczość, umiejętność radzenia
sobie w trudnych sytuacjach, podejmowania trafnych decyzji na podstawie ograniczonej
liczby danych, wyboru właściwej taktyki działania, współpracy z partnerem oraz radzenia
sobie ze stresem. Turystyczne współzawodnictwo kształtuje postawę fair – staranie o
przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz niepisanych zasad InO.

Główne działania Azymutu 2006-2021

1. Prowadzimy szkolenia w zakresie podstawowym i specjalistycznym dla naszych
zawodników oraz innych chętnych (szkoły, drużyny harcerskie, jednostka ratownicza),
dwukrotnie organizowaliśmy i prowadziliśmy kurs Organizatora InO.
2. Wyszkoliliśmy zawodników, sędziów i organizatorów InO (odpowiednie uprawnienia ma
w Klubie 29 Organizatorów).
3. 10 lat Bractwo kierowało Pucharem Borów Tucholskich w InO.
4. Zorganizowaliśmy ponad 60 zawodów gminnych i harcerskich.
5. Przeprowadziliśmy 11 cykli mistrzostw gminy Osie w InO (łączny udział około 450
zawodników).
6. Zorganizowaliśmy 4 mistrzostwa Hufca ZHP Świecie-Powiat.
7. Przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy 21 imprez szczebla regionalnego (w tym cztery
miały też rangę ogólnopolską – Puchar Polski Młodzieży) – jedenaście InO „Nad Wdą”, jedną
InO „Boruta” i jedną InO „Boruta nad Wdą” z trasami pieszymi, rowerowymi i kajakowymi
(od 3 do 13 tras, udział 60 do 170 uczestników) oraz osiem  Kociewskich Kajakowych InO
„Zapora Żur”.
8. Przeprowadziliśmy 12 InO na wodzie i 11 zawodów rowerowych.
9. Startowaliśmy w 27 zawodach rangi ogólnopolskiej – Puchar Polski Młodzieży i
Mistrzostwa Polski, nasi zawodnicy uczestniczyli w 3 Mistrzostwach Europy Leśników w
BnO.
10. Azymutowcy startowali w 146 imprezach rangi regionalnej – Puchar Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, Puchar Borów Tucholskich i Puchar Kociewia. Łącznie wzięło w
nich udział 323 mieszkańców naszej gminy. Na większości zawodów byliśmy największą
zorganizowaną grupą uczestników.
11. Łącznie członkowie Azymutu brali udział w 238 Imprezach na Orientację.
12. Uzyskaliśmy normy na odznaki InO – 1 dużą brązową oraz małe: 12 złotych, 38
srebrnych, 59 brązowych i 114 popularnych, licząc tylko posiadaczy aktualnych odznak, bo
każdy z zawodników z wyższą odznaką musiał najpierw uzyskać tę niższego stopnia. Łącznie
daje to 224 odznaki. 553 osoby z nami związane zdobyły dotychczas 11986 punktów do
odznaki (po 5 za każdy etap mistrzostw Polski, po 4 za etapy Pucharu Polski, po 2 za imprezy
regionalne i po 1 za lokalne oraz Biegi na Orientację).
13. W zawodach różnego szczebla wzięło udział 537 osób związanych z gminą lub
Azymutem. 79 osób (wyłącznie dzieci i młodzież) startowało w co najmniej 20 imprezach, a
19 z nich w minimum 50 zawodach. Świadczy to o bardzo dużym zainteresowaniu dzieci i
młodzieży tym rodzajem aktywności.
14. Startowaliśmy (poza naszą gminą) w wielu miejscach województwa kujawsko-
pomorskiego i pomorskiego oraz w woj. mazowieckim, wielkopolskim i śląskim. Nasi
biegacze byli na Łotwie i w Czechach.
15. Nasze działania w Borach Tucholskich i na Kociewiu, na terenie województw kujawsko –
pomorskiego i pomorskiego, stanowią doskonałą promocję walorów turystycznych gminy,
umiejętności jej mieszkańców oraz chęci pracy na rzecz społeczności lokalnej.
16. Zrealizowaliśmy trzynaście zadań publicznych pn. „Działalność KInO Azymut Osie” z
dotacją gminną, osiem zadań pn. „InO Nad Wdą” z dotacją marszałkowską
(wnioski na czołowych miejscach w konkursach) – trzy z nich były dodatkowo
współfinansowane przez powiat świecki.
17. Łączny budżet projektów to 542,5 tys. zł, w tym dotacje 150,5 tys. zł (gmina 125,5 tys. zł,
województwo 21 tys. zł, powiat 4 tys. zł), wkład finansowy i rzeczowy Bractwa oraz
partnerów 158 tys. zł, wkład osobowy 234 tys. zł (ponad 18200 godzin pracy społecznej).
Pieniądze na naszą działalność pozyskujemy z dotacji konkursowych, wsparcia partnerów i
sponsorów oraz z działalności gospodarczej Bractwa. Znaczącą część wkładu finansowego
Bractwa stanowi dochód z 1%.
18. Partnerami w pracy Azymutu są/byli samorządy woj. kujawsko-pomorskiego, powiatu
świeckiego i gminy Osie, nadleśnictwa Osie, Trzebciny i Dąbrowa, Wdecki Park
Krajobrazowy, Ochotnicza Straż Pożarna z Osia, Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego z
Osia, Wdeckie WOPR, Klub Turystów Wodnych Celuloza Świecie, Gminny Ośrodek Kultury
w Osiu, Kociewskie Koło PTTK „Budaje” w Osiu, 7 Drużyna Harcerska Azymut im. Szarych
Szeregów w Osiu oraz przede wszystkim Szkoły Podstawowe w Osiu, Brzezinach i
Wierzchach, których uczniowie stanowią większość członków naszego Klubu.
19. Tylko w 2018 roku przeszkoliliśmy na poziomie podstawowym ponad 120 osób, w tym
dzieci ze szkół podstawowych, młodzież szkół średnich oraz dorosłych z Jednostki
Ratownictwa Specjalistycznego.

Sukcesy Azymutu

 • Powstanie dużej, zorganizowanej grupy osób, której osiągnięcia w zawodach oraz
  zgranie, otwartość i kultura są wysoko oceniane przez innych organizatorów i naszych
  rywali.
 • 28 zwycięstw w Pucharze Polski Młodzieży i Mistrzostwach Polski, wygranie
  klasyfikacji generalnej Pucharu 2017 w TM (14-16 lat) oraz 2018 w TJ (17-20 lat).
 • Mistrzostwo Polski juniorów w Nocnych InO i nieoficjalne mistrzostwo młodzieży w
  tych samych zawodach.
 • II i III miejsce w Mistrzostwach Polski w Indywidualnych InO.
 • II miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Polski w Turystycznych Marszach na Orientację ekipy Skarmatu Toruń z dwójką naszych juniorek.
 • Trzykrotne mistrzostwo i dwa razy wicemistrzostwo Polski Szkół Leśnych w Biegach na Orientację dla naszych zawodników.
 • Cztery srebrne i dwa brązowe medale na Polski Leśników i start w Mistrzostwach Europy Leśników członków Azymutu. Nasi biegacze zdobyli po dwa złote, srebrne i brązowe medale w rywalizacji europejskiej.
 • 196 zwycięstw (240 zwycięskich zespołów, bo wygrane były też podwójne i potrójne) w różnych kategoriach na poszczególnych zawodach cykli pucharów regionalnych.
 • 36 zdobytych pucharów regionalnych w klasyfikacji generalnej cykli – 9 w Pucharze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 16 w Pucharze Borów Tucholskich i 11 w Pucharze Kociewia.
 • Nagroda w konkursie Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą „Rodzynki z pozarządówki” za działalność Azymutu w 2015 roku.

Dlaczego pomysł z InO sprawdza się przez 15 lat?

 • Działalność (szkolenia, starty, organizacja imprez) oparta jest na społecznej pracy
  członków Bractwa i partnerów.
 • Bardzo duże jest zaangażowanie dzieci i młodzieży oraz poparcie rodziców.
 • Mamy szerokie wsparcie organizacyjne, rzeczowe i finansowe partnerów Bractwa.
 • Możemy w pełni liczyć na życzliwość gospodarzy terenów leśnych, na których
  organizujemy zawody.
 • Szkoły z terenu gminy Osie pozwalają nam bez przeszkód działać na ich terenie.
 • Uzyskujemy duże wsparcie finansowe samorządu gminnego w wykonywaniu zadania
  publicznego „Propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie
  Osie”.
 • Wsparcia w postaci dotacji konkursowej na zadanie w zakresie turystyki i krajoznawstwa
  udziela nam samorząd wojewódzki, a w sporcie powiatowy.
 • Spore pieniądze, choć nieregularnie, możemy przeznaczyć na działalność naszej sekcji
  dzięki działalności gospodarczej Bractwa.
 • Uzyskanie przez Bractwo w 2009 roku statusu OPP pozwala nam pieniądze z 1%
  przeznaczyć głownie na działania w InO.

1%

Przekaż 1% naszej organizacji
„Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP”

Zielony Punkt Kontrolny

Kontakt

Adres:
Bractwo Czarnej Wody
ul. Rynek 2
86-150 Osie
tel. 052 33 29 568

Prezes:
Józef Malinowski
ul. Kopernika 3
86-150 Osie
tel. 530 702 068
bczw@poczta.onet.pl
prezes@bractwoczarnejwody.org.pl