Opis działalności

KLUB IMPREZ NA ORIENTACJĘ „AZYMUT” OSIE
Działalność w latach 2009 – 2014

 

BUDŻET AZYMUTU (w zaokrągleniu)

Rok Łącznie

w zł

W tym
Dotacje w konkursach gminnych i marszałkowskich w zł Wkład finansowy w zł Wkład osobowy w zł (praca społeczna)
Azymut 2009 19700 5000 4700 10000
Azymut 2010 20700 5500 6200 9000
Azymut 2011 25000 5500 9700 9800
Azymut 2012 29500 8400 8200 12900
Azymut 2013 31100 9500 5800 15800
Azymut 2014 41200 10600 12200 18400
AZYMUT 167200 44500 46800 75900

Uwaga! Wartość pracy społecznej w projektach można wyceniać najwyżej na 15 zł/godz.

 

WKŁAD PRACY

Rok Ilość godzin             pracy społecznej
Azymut 2009 1000
Azymut 2010 620
Azymut 2011 740
Azymut 2012 840
Azymut 2013 1270
Azymut 2014 1570
AZYMUT 6040

 

OSIĄGNIĘCIA ZAWODNIKÓW AZYMUTU 2009-14

 • Start 5 zawodników w ekipie Borów Tucholskich w Drużynowych Mistrzostwach Polski w Turystycznych Marszach na Orientację 2010 w Czersku
 • Start w trzech Pucharach Polski – Czersk 2010, Czersk 2012, Czersk 2014
 • Zdobyte odznaki InO6 odznak srebrnych, 25 brązowych i 58 popularnych, licząc tylko posiadaczy aktualnych odznak, bo każdy z zawodników z wyższą odznaką musiał najpierw uzyskać odznakę niższego stopnia.
 • Start w 67 zawodach rangi regionalnej – Puchar Borów Tucholskich i Puchar Kociewia w kategorii TJ (uczniowie szkół średnich), TM (uczniowie gimnazjów) i TD (początkujący), w ostatnich latach w TZ (zaawansowani). W 2014 roku pojedyncze starty w Pucharze Woj. Kujawsko-Pomorskiego (jedno zwycięstwo w TJ)

 

OSIĄGNIĘCIA ZAWODNIKÓW AZYMUTU

2009-14 w Pucharze Borów Tucholskich

 • Kategoria TJ 2009–2014: 21 zwycięstw w zawodach, w klasyfikacji generalnej 2 razy I miejsce (Jarosław Malinowski), ponadto 5 razy II lub III miejsce.
 • Kategoria TM 2011–2014: 22 zwycięstwa w zawodach, w klasyfikacji generalnej 2 razy I miejsce (Maciej Recki oraz Marcin Różyński i Klaudia Jasnoch wspólnie), ponadto 6 razy II lub III miejsce.
 • Największa liczebnie stała ekipa Pucharu Borów Tucholskich 2011-2014 – łącznie startowało od 40 do 61 zawodników.

 

ZORGANIZOWANE PRZEZ BRACTWO CZARNEJ WODY SZEŚĆ ZAWODÓW PUCHARU BORÓW TUCHOLSKICH

 • Start 60 – 112 zawodników z woj. pomorskiego i kujawsko-pomorskiego
 • W 2012 zawody w sześciu kategoriach – 4 trasy piesze (TD, TM, TJ, TZ), rowerowa (TR) i kajakowa (TK), w 2013-14 dodatkowo trasa piesza turystyczna (TT)
 • Wysokie oceny – patrz forum PBT
 • Uzyskanie dotacji w konkursach Urzędu Marszałkowskiego „Rozwój krajoznawstwa i turystyki” 2012, 2013 i 2014 oraz konkursach gminy Osie – rozliczone bez uwag

 

MISTRZOSTWA GMINY OSIE (i zawody równorzędne)

 • Organizacja 28 zawodów gminnych
 • Udział 60 – 100 zawodników w mistrzostwach gminy (szkoły podstawowe i gimnazjum)
 • Organizacja trzech mistrzostw Hufca ZHP Świecie-Powiat po wielu latach
 • Organizacja Kajakowej InO dla uczestników Ogólnopolskiego Maratonu Kajakowego „Zapora Żur 2014”

 

INNE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI AZYMUTU

 • Rzeczywista działalność od 2006 roku
 • Opieka nad uczniami we wszystkich zawodach
 • Wyszkolenie zawodników, sędziów i organizatorów InO (formalnie mamy 15 Organizatorów i 7 Animatorów InO)
 • Rozwój sportu i turystyki w gminie
 • Docenienie wkładu Bractwa w rozwój InO na terenie Borów Tucholskich – 5 lat kierowania Pucharem (promocja umiejętności mieszkańców)
 • Pomoc w przygotowaniu zawodników LO Świecie do zawodów w Danii
 • Szkolenie dla uczniów szkół tucholskich w zakresie Biegu na Orientację

Kontakt

Adres:
Bractwo Czarnej Wody
ul. Rynek 2
86-150 Osie
tel. 052 33 29 568

Prezes:
Józef Malinowski
ul. Kopernika 3
86-150 Osie
tel. 530 702 068
bczw@poczta.onet.pl
prezes@bractwoczarnejwody.org.pl