Opis działalności

OPIS DZIAŁALNOŚCI

 1. Turystyczne Imprezy na Orientację (InO), Marsze na Orientację (MnO), Rajdy na Orientację (RnO) są dyscypliną turystyki kwalifikowanej. Celem InO jest odnalezienie w terenie punktu zaznaczonego na mapie i potwierdzenie tego na karcie startowej. Trasę należy przebyć w określonym czasie, który jest tak wyliczony, by można było ją pokonać w tempie marszowym, bez biegania
 2. Pierwsze działania w Turystycznych Imprezach na Orientację w gminie Osie zaczęły się w październiku 2006 roku, choć wcześniej przez wiele lat oscy harcerze uczestniczyli w Biegach na Orientację. 14 października odbyły się pierwsze zawody InO na szczeblu szkolnym.
 3. Na początku 2009 roku Bractwo Czarnej Wody, Zespół Szkół w Osiu i 7 Drużyna Harcerska Azymut im. Szarych Szeregów w Osiu założyły Klub Imprez na Orientację „Azymut” Osie. Od 2013 roku Klub stanowi autonomiczną sekcję Bractwa.
 4. Około 90% odbiorców naszych działań stanowią dzieci i młodzież. Wśród nich istnieje duże zapotrzebowanie na udział w Marszach na Orientację (szkoły podstawowe, gimnazjum, dojeżdżający do szkół średnich), które dają możliwość zwiększenia aktywności fizycznej, realizacji turystyczno-sportowych ambicji, stanowią atrakcyjny sposób spędzania wolnego czasu. Od jedenastu lat chętni mogą swoją pasję realizować w ramach KInO Azymut Osie. Realizowane przez nas zadanie publiczne stanowi, jak dotychczas, jedyną ofertę dla mieszkańców gminy Osie chcących uczestniczyć w aktywności o charakterze turystyczno-sportowym.
 5. Szkolenia i starty mają dla nich duże znaczenie dydaktyczne i wychowawcze. InO uczy i rozwija umiejętności posługiwania się mapą i kompasem, określania w różny sposób swego położenia w terenie i na mapie itp. Uczestnicy kształtują cechy charakteru przydatne w życiu społecznym. Indywidualny lub w niewielkim patrolu marsz po często nieznanym terenie leśnym wyrabia samodzielność, odwagę i rozwagę, spostrzegawczość, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, podejmowania trafnych decyzji na podstawie ograniczonej liczby danych, wyboru właściwej taktyki działania, współpracy z partnerem oraz radzenia sobie ze stresem. Turystyczne współzawodnictwo kształtuje postawę fair – staranie o przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz niepisanych zasad InO.

Główne działania Azymutu 2006-2019

 1. Prowadzimy szkolenia w zakresie podstawowym i specjalistycznym dla naszych zawodników oraz innych chętnych (szkoły, drużyny harcerskie, jednostka ratownicza), dwukrotnie organizowaliśmy i prowadziliśmy kurs Organizatora InO.
 2. Wyszkoliliśmy zawodników, sędziów i organizatorów InO (odpowiednie uprawnienia ma w Klubie 27 Organizatorów i 7 Animatorów InO).
 3. 10 lat Bractwo kieruje Pucharem Borów Tucholskich w InO.
 4. Zorganizowaliśmy około 60 zawodów gminnych i harcerskich.
 5. Przeprowadziliśmy 11 cykli mistrzostw gminy Osie w InO (łączny udział około 450 zawodników).
 6. Zorganizowaliśmy 4 mistrzostwa Hufca ZHP Świecie-Powiat.
 7. Przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy 18 imprez szczebla regionalnego (w tym cztery miały też rangę ogólnopolską – Puchar Polski Młodzieży) – jedenaście InO „Nad Wdą” i jedną InO Boruta z trasami pieszymi, rowerowymi i kajakowymi (od 3 do 13 tras), udział 60 do 170 uczestników oraz sześć  Kociewskich Kajakowych InO „Zapora Żur”.
 8. Przeprowadziliśmy 10 InO na wodzie i 10 zawodów rowerowych.
 9. Startowaliśmy w 25 zawodach rangi ogólnopolskiej – Puchar Polski Młodzieży i Mistrzostwa Polski, nasi zawodnicy uczestniczyli w 2 Mistrzostwach Europy Leśników w BnO.
 10. Nasi zawodnicy uczestniczyli w 142 imprezach rangi regionalnej – Puchar Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Puchar Borów Tucholskich i Puchar Kociewia. Łącznie wzięło w nich udział 316 azymutowców. Na większości zawodów byliśmy największą zorganizowaną grupą uczestników.
 11. Łącznie członkowie Azymutu brali udział w 222 Imprezach na Orientację.
 12. Zdobyliśmy odznaki InO – 13 złotych, 34 srebrne, 58 brązowych i 115 popularnych, licząc tylko posiadaczy aktualnych odznak, bo każdy z zawodników z wyższą odznaką musiał najpierw uzyskać tę niższego stopnia. Łącznie mamy 220 odznak i zdobyliśmy dotychczas 11765 punktów (po 5 za każdy etap mistrzostw Polski, po 4 za etapy Pucharu Polski, po 2 za imprezy regionalne i po 1 za lokalne).
 13. W zawodach różnego szczebla wzięło udział 534 osoby związane z gminą lub Azymutem. 77 osób (wyłącznie dzieci i młodzież) startowało w co najmniej 20 imprezach, a 19 z nich w minimum 50 zawodach. Świadczy to o bardzo dużym zainteresowaniu dzieci i młodzieży tym rodzajem aktywności.
 14. Startowaliśmy (poza naszą gminą) w wielu miejscach województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego oraz w woj. mazowieckim, wielkopolskim i śląskim. Dwaj nasi biegacze byli – jeden na Łotwie, drugi w Czechach.
 15. Nasze działania w Borach Tucholskich i na Kociewiu, na terenie województw kujawsko – pomorskiego i pomorskiego, stanowią doskonałą promocję walorów turystycznych gminy, umiejętności jej mieszkańców oraz chęci pracy na rzecz społeczności lokalnej.
 16. Zrealizowaliśmy jedenaście zadań publicznych pn. „Działalność KInO Azymut Osie” z dotacją gminną, osiem zadań pn. „InO Nad Wdą” z dotacją marszałkowską (wnioski na czołowych miejscach w konkursach) – dwa z nich były dodatkowo współfinansowane przez powiat świecki..
 17. Łączny budżet projektów to 510 tys. zł, w tym dotacje 138 tys. zł (gmina 114 tys. zł, województwo 21,5 tys. zł, powiat 2,5 tys. zł), wkład finansowy i rzeczowy Bractwa oraz partnerów 153 tys. zł, wkład osobowy 219 tys. zł (ponad 17100 godzin pracy społecznej). Pieniądze na naszą działalność pozyskujemy z dotacji konkursowych, wsparcia partnerów i sponsorów oraz z działalności gospodarczej Bractwa. Znaczącą część wkładu finansowego Bractwa stanowi dochód z 1%.
 18. Partnerami w pracy Azymutu są/byli samorządy woj. kujawsko-pomorskiego, powiatu świeckiego i gminy Osie, nadleśnictwa Osie, Trzebciny i Dąbrowa, Wdecki Park Krajobrazowy, Ochotnicza Straż Pożarna z Osia, Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego z Osia, Wdeckie WOPR, Klub Turystów Wodnych Celuloza Świecie, Gminny Ośrodek Kultury w Osiu, Kociewskie Koło PTTK „Budaje” w Osiu, 7 Drużyna Harcerska Azymut im. Szarych Szeregów w Osiu oraz przede wszystkim Szkoły Podstawowe w Osiu, Brzezinach i Wierzchach, których uczniowie stanowią większość członków naszego Klubu.
 19. Tylko w 2018 roku przeszkoliliśmy na poziomie podstawowym ponad 120 osób, w tym dzieci ze szkół podstawowych, młodzież szkół średnich oraz dorosłych z Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego. Rozegraliśmy osiem etapów mistrzostw gminy dzieci, w których wzięło udział 63 uczniów. Prawie tyle samo uczniów uczestniczyło w siedmiu etapach gminnych w 2019 roku.

Sukcesy Azymutu

 • Powstanie dużej, zorganizowanej grupy osób, której osiągnięcia w zawodach oraz zgranie, otwartość i kultura są wysoko cenione przez innych organizatorów i naszych rywali.
 • 28 zwycięstw w Pucharze Polski Młodzieży i Mistrzostwach Polski, wygranie klasyfikacji generalnej Pucharu 2017 w TM (14-16 lat) oraz 2018 w TJ (17-20 lat).
 • Mistrzostwo Polski juniorów w Nocnych InO i nieoficjalne mistrzostwo młodzieży w tych samych zawodach.
 • II i II miejsce w Mistrzostwach Polski w Indywidualnych InO.
 • II miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Polski w Turystycznych Marszach na Orientację ekipy Skarmatu Toruń z dwójką naszych juniorek.
 • Trzykrotne mistrzostwo i dwa razy wicemistrzostwo Polski Szkół Leśnych w Biegach na Orientację (kategoria męska do 16 i do 18 lat) dla naszych zawodników
 • Dwukrotne wicemistrzostwo Polski Leśników i start w Mistrzostwach Europy Leśników członków Azymutu (kategoria męska do 18 lat). Nasi zdobyli złoty, srebrny i dwa brązowe medale w rywalizacji europejskiej.
 • 194 zwycięstwa (238 zwycięskich zespołów, bo wygrane były też podwójne i potrójne) w różnych kategoriach na poszczególnych zawodach cykli pucharów regionalnych.
 • 36 zdobytych pucharów regionalnych w klasyfikacji generalnej cykli – 9 w Pucharze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 16 w Pucharze Borów Tucholskich i 11 w Pucharze Kociewia.
 • Nagroda w konkursie Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą „Rodzynki z pozarządówki” za działalność Azymutu w 2015 roku.

Dlaczego pomysł z InO sprawdza się przez 13 lat?

 • Działalność (szkolenia, starty, organizacja imprez) oparta jest na społecznej pracy członków Bractwa i partnerów.
 • Bardzo duże jest zaangażowanie dzieci i młodzieży oraz poparcie rodziców.
 • Mamy szerokie wsparcie organizacyjne, rzeczowe i finansowe partnerów Bractwa.
 • Możemy w pełni liczyć na życzliwość gospodarzy terenów leśnych, na których organizujemy zawody
 • Szkoły z terenu gminy Osie pozwalają nam bez przeszkód działać na ich terenie.
 • Uzyskujemy duże wsparcie finansowe samorządu gminnego w wykonywaniu zadania publicznego „Propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie”.
 • Wsparcia w postaci dotacji konkursowej na zadanie w zakresie turystyki i krajoznawstwa udziela nam samorząd wojewódzki, a w sporcie powiatowy.
 • Spore pieniądze, choć nieregularnie, możemy przeznaczyć na działalność naszej sekcji dzięki działalności gospodarczej Bractwa.
 • Uzyskanie przez Bractwo w 2009 roku statusu OPP pozwala nam wszystkie pieniądze z 1% (około 42 tys. zł od 2010 roku) przeznaczyć na działania w InO.

1%

Przekaż 1% naszej organizacji
„Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP”

Zielony Punkt Kontrolny

Kontakt

Adres:
Bractwo Czarnej Wody
ul. Rynek 2
86-150 Osie
tel. 052 33 29 568

Prezes:
Józef Malinowski
ul. Kopernika 3
86-150 Osie
tel. 530 702 068
bczw@poczta.onet.pl
prezes@bractwoczarnejwody.org.pl