Co robi

            Imprezy na Orientację są związane z podejmowanymi w latach 2006 – 2008 działaniami Bractwa Czarnej Wody, Zespołu Szkół w Osiu oraz 7 Drużyny Harcerskiej im. Szarych Szeregów w Osiu w celu przywrócenia na terenie gminy idei startów w InO. W latach 1970 – 1990 harcerze ówczesnego Hufca ZHP Osie startowali z powodzeniem w Imprezach na Orientację na szczeblu powiatu i województwa. Działająca obecnie drużyna harcerska i część członków Bractwa kontynuuje tradycje poprzedników. W ramach realizowanego w 2006 roku projektu „Wskrzeszamy turystyczno-rekreacyjną działalność profesora Alfonsa Hoffmanna” Bractwo przeprowadziło szkolenie i próbne zawody, a następnie zorganizowało Imprezę na Orientację „Jesień nad Zalewem Żurskim”. Wzięło w niej udział kilkudziesięciu uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z gmin Osie, Drzycim i Warlubie. Bractwo i Zespół Szkół przeprowadziły na wiosnę 2007 roku cztery zawody, które razem z imprezami jesiennymi uznano za mistrzostwa Zespołu Szkół w Osiu. Działania te kontynuowano w następnych latach. W 2009 roku Bractwo Czarnej Wody wraz z Zespołem Szkół w Osiu utworzyły Klub Imprez na Orientację AZYMUT Osie – jako sekcję zainteresowań Bractwa i koło zainteresowań Zespołu. Programem działania Klubu stały się oferty składane przez Bractwo w konkursach marszałkowskich i gminnych oraz umowy na ich podstawie zawarte. Od 2013 roku Azymut jest wyłącznie sekcją Bractwa (współpracującą z Zespołem Szkół).

KInO Azymut prowadzi szkolenia zawodników – podstawowe i specjalistyczne, przeprowadza zawody (puchary regionalne, mistrzostwa Hufca ZHP Świecie-Powiat oraz mistrzostwa gminy Osie), organizuje wyjazdy na zawody regionalne i inne oraz opiekuje się zawodnikami podczas tych imprez.

Klub (w jego imieniu formalnie Bractwo) występuje o dotacje w konkursach gminnych i marszałkowskich, współpracuje ze sponsorami oraz organizuje pracę wolontariuszy uczestniczących w działaniach Azymutu.

1%

Przekaż 1% naszej organizacji
„Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP”

Zielony Punkt Kontrolny

Kontakt

Adres:
Bractwo Czarnej Wody
ul. Rynek 2
86-150 Osie
tel. 052 33 29 568

Prezes:
Józef Malinowski
ul. Kopernika 3
86-150 Osie
tel. 530 702 068
bczw@poczta.onet.pl
prezes@bractwoczarnejwody.org.pl