O Bractwie

Bractwo Czarnej Wody jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym i istnieje od października 2000 roku. Wśród celów działalności są: promowanie naszych terenów, upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki oraz kultury fizycznej i sportu, ochrona środowiska przyrodniczego i kulturowego, wzmacnianie tożsamości lokalnej       i regionalnej oraz promocja idei wolontariatu i działanie na rzecz jego rozwoju. Kontynuujemy pracę istniejącego poprzednio w Osiu Koła Terenowego nr 1 Towarzystwa Miłośników Borów Tucholskich. Jesteśmy członkiem Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie” oraz Ogólnopolskiej Platformy Organizacji Przyjaznych Środowisku (OPOPŚ).

 1. Zebranie założycielskie 7 października 2000
 2. Wpis do rejestru stowarzyszeń 21 marca 2001 – KRS 0000003678
 3. Pierwsze Walne Zebranie 7 kwietnia 2001
 4. Wpis do rejestru przedsiębiorców 11 października 2001
 5. Wpis do rejestru organizacji pożytku publicznego 30 kwietnia 2009

 

Nasze działania to m. in.:

 1. uczestnictwo w pracach organów społecznych związanych z ekologią (m. in. w opracowywaniu i opiniowaniu dokumentów o charakterze strategii i programów na szczeblu gminnym, powiatowym i regionalnym, w pracach Forum Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie, Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy, Rady Społeczno-Naukowej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Bory Tucholskie” i Wdeckiego Parku Krajobrazowego, Zarządu LGD „Bory Tucholskie”)
 2. członkostwo w Lokalnej Grupie Działania „Bory Tucholskie’ oraz Ogólnopolskiej Platformie Organizacji Przyjaznych Środowisku
 3. udział członków Bractwa w pracach organów samorządowych (Rada Powiatu Świeckiego, Rada Gminy Osie)
 4. organizacja i współorganizacja konkursów wiedzy o tematyce ekologicznej i regionalnej (w tym Międzygimnazjalnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej, Regionalnej i Pożarniczej)
 5. organizowanie imprez turystycznych (wycieczki piesze, rowerowe, autokarowe, Marsze na Orientację, zawody wędkarskie) i festynów (np. Piknik Rodzinny w Żurze, Wianki Świętojańskie)
 6. pomoc w organizacji i przeprowadzeniu imprez „Lato we Wdeckim Parku Krajobrazowym” oraz sportowych (Biegi Oskie)
 7. finansowanie działań informacyjnych i promocyjnych (program telewizyjny o atrakcjach Wdeckiego Parku Krajobrazowego, druk lub wydanie 2000 map Parku, wystawy fotografii przyrodniczej)
 8. działalność wydawnicza.

 

Nasze dane:

ADRES: Bractwo Czarnej Wody, ul. Rynek 2, 86-150 Osie, tel. 052 33 29 568 (GOK)

ADRES KONTAKTOWY: Józef Malinowski, ul. Kopernika 3, 86-150 Osie, tel. 530 702 068

bczw@poczta.onet.pl, prezes@bractwoczarnejwody.org.pl, www.bractwoczarnejwody.org.pl

KRS 0000003678
REGON 092935041
NIP 559-18-17-154

Konto: Bank Spółdzielczy w Osiu 49 8169 0006 0010 5734 2000 0010

 

Kontakt

Adres:
Bractwo Czarnej Wody
ul. Rynek 2
86-150 Osie
tel. 052 33 29 568

Prezes:
Józef Malinowski
ul. Kopernika 3
86-150 Osie
tel. 530 702 068
bczw@poczta.onet.pl
prezes@bractwoczarnejwody.org.pl