O Bractwie

O Bractwie

Bractwo Czarnej Wody jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym i istnieje od października 2000 roku. Wśród celów działalności są: promowanie naszych terenów, upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki oraz kultury fizycznej i sportu, ochrona środowiska przyrodniczego i kulturowego, wzmacnianie tożsamości lokalnej i regionalnej oraz promocja idei wolontariatu i działanie na rzecz jego rozwoju. Kontynuujemy pracę istniejącego poprzednio w Osiu Koła Terenowego nr 1 Towarzystwa Miłośników Borów Tucholskich. Jesteśmy członkiem Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”.

 1. Zebranie założycielskie 7 października 2000
 2. Wpis do rejestru stowarzyszeń 21 marca 2001 – KRS 0000003678
 3. Pierwsze Walne Zebranie 7 kwietnia 2001
 4. Wpis do rejestru przedsiębiorców 11 października 2001
 5. Wpis do rejestru organizacji pożytku publicznego 30 kwietnia 2009

Działania Bractwa Czarnej Wody

 1. Najważniejszymi dziedzinami pożytku publicznego, w których działa Bractwo, są:
  1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
  2. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  3. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  4. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  5. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
  6. turystyka i krajoznawstwo
 2. Zrealizowaliśmy 35 projektów związanych z naszymi celami statutowymi. Ich łączny budżet to prawie 900 tys. zł. Podczas działań projektowych daliśmy od nas ponad 19,5 tys. godzin pracy społecznej.
 3. Byliśmy członkami Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”, obecnie należymy do LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” oraz Ogólnopolskiej Platformy Organizacji Przyjaznych Środowisku.
 4. Uczestniczymy w pracach organów społecznych związanych z ochroną przyrody (m. in. Rada Wdeckiego Parku Krajobrazowego, Rada Leśnego Kompleksu Promocyjnego Bory Tucholskie, wcześniej Forum Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie).
 5. Organizujemy sami lub we współpracy konkursy wiedzy o tematyce przyrodniczej i regionalnej dla młodzieży szkolnej.
 6. Organizujemy i pomagamy w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprez turystycznych i festynów.
 7. Współorganizujemy Oskie Biegi im. Krzysztofa Malinowskiego.
 8. Prowadzimy Klub Przygody, organizujący spotkania z ludźmi, którzy zwiedzają świat.
 9. W 2015 roku zrealizowaliśmy dziewięć zadań związanych z V Kongresem Kociewskim.
 10. Założyliśmy Kociewskie Koła PTTK „Budaje” w Osiu.
 11. Od dziesięciu lat najwięcej czasu i pieniędzy poświęcamy prowadzeniu Klubu Imprez na Orientację AZYMUT Osie – organizujemy imprezy, uczestniczymy w zawodach szczebla regionalnego i ogólnopolskiego, prowadzimy szkolenia – są to działania skierowane głównie do dzieci i młodzieży. Na działania Azymutu przeznaczamy dochód z 1%.

 

Nasze dane:

ADRES: Bractwo Czarnej Wody, ul. Rynek 2, 86-150 Osie (GOK)

ADRES KONTAKTOWY: Józef Malinowski, ul. Kopernika 3, 86-150 Osie, tel. 530 702 068

MAIL: bczw@poczta.onet.pl, prezes@bractwoczarnejwody.org.pl

STRONA INTERNETOWA: www.bractwoczarnejwody.org.pl

KRS 0000003678

REGON 092935041

NIP 559-18-17-154

Konto: Bank Spółdzielczy w Osiui 49 8169 0006 0010 5734 2000 0010

 

1%

Przekaż 1% naszej organizacji
„Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP”

Zielony Punkt Kontrolny

Kontakt

Adres:
Bractwo Czarnej Wody
ul. Rynek 2
86-150 Osie
tel. 052 33 29 568

Prezes:
Józef Malinowski
ul. Kopernika 3
86-150 Osie
tel. 530 702 068
bczw@poczta.onet.pl
prezes@bractwoczarnejwody.org.pl