Działalność Bractwa

Główne działania i osiągnięcia Bractwa 2001 – 2021

 1. Zrealizowanie przez Bractwo i partnerów 47 projektów i 41 mniejszych zadań o łącznym
  budżecie 1319 tys. zł, w tym udział finansowy 859 tys. zł (dotacje konkursowe 236 tys. zł,
  Bractwo i partnerzy), wkład rzeczowy 95,5 tys. zł (Bractwo i partnerzy), wkład osobowy
  364,5 tys. zł (Bractwo i partnerzy).
 2. Zaangażowanie społeczne członków, sympatyków i partnerów Bractwa w darmowe
  wykonanie konkretnych prac w ramach projektów i zadań (prawie 28 tys. roboczogodzin
  wartości 364,5 tys. zł wg niskich stawek).
 3. Uzyskanie dużego efektu społecznego – zaangażowanie sporej ilości ludzi do pracy na
  rzecz wspólnoty: w działaniach projektowych jako wykonawcy brało udział łącznie
  kilkaset osób z gminy Osie.
 4. Uzyskanie istotnego efektu dodatkowego – w projektach z dotacją konkursową każda
  złotówka dotacji przyniosła 1,33 zł od Bractwa, partnerów i sponsorów oraz 1,47 zł
  wartości społecznej pracy zaangażowanych w projekty osób.
 5. Projekty zrealizowane przez Bractwo:
  1) 2005 Zestaw widokówek „Gmina Osie na dawnej fotografii”.
  2) 2005 „Dziedzictwo profesora Alfonsa Hoffmanna – z chlubnej karty dziejów powiatu
  świeckiego”, wyróżniony w skali ogólnopolskiej – program „Działaj lokalnie” PAFW.
  3) 2006 „Wskrzeszamy turystyczno-rekreacyjną działalność profesora Alfonsa
  Hoffmanna” – program „Działaj lokalnie” PAFW.
  4) 2007 Piknik Rodzinny „Brat do brata i będzie pełna chata – hangar w Żurze budzi się
  do życia” – projekt w konkursie LGD Bory Tucholskie „Promocja osiągnięć
  organizacji pozarządowych”.
  5) 2007 „Popularyzujemy turystykę i kulturę ludową Ziemi Świeckiej. Ks. dr. Bernardowi
  Sychcie w 100-lecie urodzin” – program „Działaj lokalnie” PAFW.
  6) 2007-08 „Pamiętamy o różnorodności naszych kulturowych korzeni – to, co zostało,
  niech przetrwa wieki” – program „Kultura Bliska” FWW. Projekt zgłoszony do
  Fundacji Wspomagania Wsi znalazł się wśród 58 wyróżnionych spośród 462
  zgłoszonych.
  7) 2010 „Turystyczna pajęczyna” – program „Razem znaczy lepiej – rozwój sieci NGO
  w Borach Tucholskich”, działanie wspólne z Towarzystwem Miłośników Ziemi
  Śliwickiej „Knieja”.
  8) 2012 „Wydanie publikacji informacyjno – promocyjnej dotyczącej gminy Osie –
  Przewodnik turystyczny – praca zbiorowa pod redakcją Mariusza Chudeckiego” –
  projekt Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu, publikacja autorstwa członków i
  sympatyków Bractwa.
  9) 2015 Zestaw pocztówek „Gmina Osie na dawnej fotografii 2”.
  10) 2015 Tablice pamiątkowe ks. Sychty w Osiu i prof. Hoffmanna w Żurze.
  11) 2015 Powiatowy Gimnazjalny Konkurs Wiedzy „Nasza mała Ojczyzna Kociewie”.
  12) 2017 „Leśna Za-Dyszka” – bieg terenowy na leśnej trasie o długości 10 kilometrów.
  Startowało ponad 100 biegaczy z Polski północnej i środkowej.
  13) 2018 „Leśna Za-Dyszka” – startowało prawie 200 biegaczy.
  14) 2018 Przewodnik po szlakach gminy Osie – w ramach projektu „Zielony Punkt
  Kontrolny Grzybek”.
  15) 2019 „Leśna Za-Dyszka” – startowało prawie 200 biegaczy, ponad 50 osób
  maszerowało na trasie Nordic Walking, a ponad 30 osób w Biegu na Orientację.
  16) 2019 Rok Rzeki Wdy – Imprezy na Orientację, rajdy rowerowe, internetowy
  wieloetapowy konkurs wiedzy, łącznie ponad 700 uczestników.
  17) 2020 „Leśna Za-Dyszka” – prawie 190 biegaczy i ponad 30 uczestników Nordic Walking.
  18) 2020 Udział w projekcie GOK Osie i LGD „Gminy powiatu świeckiego” – wydanie przewodnika po szlakach turystycznych Ziemi Świeckiej, publikacji historycznej o walkach w powiecie świeckim w 1939 i 1945 roku oraz zestawu pocztówek „Gmina Osie na dawnej fotografii 3”.
  19) 2021 Stare dokumenty z gminy Osie – zebranie dokumentów w postaci skanów.
  20) 2021 „Leśna Za-Dyszka” – ponad 190 biegaczy, prawie 50 uczestników na trasie Nordic Walking i 40 w Biegach na Orientację.
 1. Realizacja projektów dla Wdeckiego Parku Krajobrazowego:
  1) 2013 „Na tropach II Rzeczypospolitej. Przyrodnicze i historyczne ślady okresu
  międzywojennego na terenie WPK” (cztery dwudniowe warsztaty z wycieczkami
  autokarowymi i dwiema publikacjami regionalnymi).
  2) 2013 Organizacja konferencji z okazji 20-lecia Wdeckiego PK.
  3) 2015-16 „Bio+ – bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie
  kujawsko-pomorskim” (I etap – po cztery dwudniowe warsztaty dla 15 gimnazjów, II
  etap – obserwacje pogody i oraz inwentaryzacja flory i fauny przez 10 szkół, III etap –
  finał dla 5 najlepszych szkół) 2015-16.
  4) 2016 „Dziedzictwo kulturowe Wdeckiego Parku Krajobrazowego. Południowe
  Kociewie” z dwudniowymi warsztatami dla nauczycieli i wycieczką po Kociewiu oraz
  publikacją regionalną.
  5) 2017 „Dziedzictwo kulturowe Wdeckiego Parku Krajobrazowego. Południowe
  Kociewie” z dwudniowymi warsztatami dla nauczycieli i wycieczką po Kociewiu oraz
  publikacją regionalną.
  6) 2018 Konferencja z okazji 25-lecia Wdeckiego PK.
 2. Realizacja zadań publicznych „Działalność Klubu Imprez na Orientację Azymut Osie”
  2009-2021 (13 projektów z dotacją gminną, w tym 1 też z powiatową) i „Impreza na
  Orientację Nad Wdą” 2012-2020 (8 projektów z dotacją marszałkowską, w tym 2 też z
  powiatową)
   Szerszy opis w zakładce „Azymut”.
 3. Promowanie walorów gminy Osie, Wdeckiego Parku Krajobrazowego, powiatu
  świeckiego, Kociewia i Borów Tucholskich poprzez przeprowadzenie wielu imprez
  turystycznych.
 4. Wytyczenie nowych szlaków turystycznych: rowerowych im. ks. dr. Bernarda Sychty
  (prawie 53 km) oraz „Na tropach II RP” (prawie 54 km) i rowerowo-pieszego
  „Turystyczna Pajęczyna” (35 km).
 5. Przeprowadzenie samodzielnie lub wspólnie z partnerami wielu imprez turystycznych
  (wycieczki piesze, rowerowe, autokarowe, Marsze na Orientację), festynów (np. Piknik
  Rodzinny w Żurze, Wianki Świętojańskie) oraz spływów kajakowych.
 6. Pomoc w organizacji festynów „Lato we Wdeckim PK”.
 7. Pomoc w organizacji Maratonu Kajakowego „Zapora Żur”, w tym przeprowadzenie
  ośmiu Kajakowych Imprez na Orientację.
 8. Współorganizacja Oskich Biegów im. Krzysztofa Malinowskiego (od 2006 roku):
  a) Zainicjowanie i organizacja biegu głównego dla mężczyzn na trasie Żur – Osie
  o Puchar im. Profesora Alfonsa Hoffmanna. W 2016 roku odbył się 11., ostatni bieg.
  Obecnie rozgrywana jest Leśna Za-Dyszka – bieg na 10 km oraz jako towarzyszące:
  marsz Nordic Walking i Biegi na Orientację.
  b) Zainicjowanie i prowadzenie klasyfikacji drużynowej Oskich Biegów w kategorii
  szkół podstawowych i gimnazjów (o puchary Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osiu
  i puchary rodziny Malinowskich).
 9. Organizacja pięciu profesjonalnych biegów „Leśna Za-Dyszka”.
 10. Przedłużenie istnienia stanicy wodnej w Żurze, uporządkowanie i szersze udostępnienie
  terenu koło hangaru, wykorzystanego później jako pole biwakowe.
 11. Uratowanie przed ostatecznym zapomnieniem istniejących na terenie gminy Osie
  i Wdeckiego PK – łącznie 14 cmentarzy ewangelickich.
 12. Klub Przygody, prowadzony przez Bractwo we współpracy z Gminnym Ośrodkiem
  Kultury – spotkania z ludźmi, którzy przeżyli interesujące przygody w różnych
  dziedzinach życia, przede wszystkim podczas dalszych i bliższych podróży oraz wypraw.
 13. Realizacja zadań związanych z V Kongresem Kociewskim 2015:
  a) Organizacja Pucharu Kociewia w Imprezach na Orientację 2015 – cykl czterech
  zawodów InO. Łącznie startowało prawie 650 uczestników.
  b) Współorganizacja Konkursu Wiedzy Przyrodniczej, Regionalnej i Pożarniczej 2015.
  Wzięły w nim udział gimnazja z Cekcyna, Nowego, Lniana i Osia.
  c) Organizacja Imprezy na Orientację NAD WDĄ 2015 o Puchar Kociewia (a także
  w innych cyklach pucharowych). Startowało 110 zawodników na ośmiu różnych
  trasach
  d) Wydanie zestawu „Gmina Osie na dawnej fotografii 2”.
  e) Przeprowadzenie Kociewskiej Kajakowej Imprezy na Orientację ZAPORA ŻUR 2015
  w ramach Maratonu Kajakowego w Żurze. Uczestniczyło 29 załóg – 57 zawodników.
  f) Organizacja dwóch wycieczek autokarowych po terenie Kociewia świeckiego.
  g) Przeprowadzenie dziesiątego biegu z Żura do Osia w ramach Oskich Biegów.
  h) Udział w przygotowaniu przewodnika po terenie powiatu świeckiego – opracowanie
  opisu szlaków pieszych powiatu.
  i) Przedstawienie regionu Kociewia na listopadowej sesji Rady Gminy Osie.
  j) Wystawienie i odsłonięcie tablic pamiątkowych ks. Sychty w Osiu i prof. Hoffmanna
  w Żurze
  k) Organizacja Gimnazjalnego Konkursu Wiedzy „Nasza mała Ojczyzna Kociewie” –
  udział 528 uczniów gimnazjów w Gródku, Jeżewie, Laskowicach, Lnianie i Osiu.
 14. Założenie Kociewskiego Koła PTTK „Budaje” w Osiu – dla Organizatorów InO i innych
  chętnych (w różnym okresie 20-30 członków).
 15. Przygotowanie i wydanie publikacji o naszych terenach:
  a) 2005 Przewodnik historyczno-turystyczny „Profesor Alfons Hoffmann – człowiek,
  który oświetlił Pomorze”
  b) 2007 Przewodnik historyczno-turystyczny „Piękno przyrody, ludowej kultury i słowa.
  Śladami ks. dr. Bernarda Sychty po Ziemi Świeckiej”
  c) 2008 „Żyli wśród nas …” o ewangelikach na naszym terenie i ich cmentarzach
  d) 2010 „To warto zobaczyć. Gmina Osie. Gmina Śliwice”
  e) 2012 „Gmina Osie. Przewodnik turystyczny”
  f) 2013 „Szlakami prof. Alfonsa Hoffmanna i ks. dr. Bernarda Sychty po Ziemi
  Świeckiej”
  g) 2013 „Żyli wśród nas. Legenda o Osiu”
  h) 2016 i 2017 „Zeszyty kociewskie Wdeckiego Parku Krajobrazowego” – dwie
  publikacje
  i) 2018 „Przewodnik po szlakach turystycznych gminy Osie”
  j) 2005, 2015 i 2020 „Gmina Osie na dawnej fotografii” – trzy zestawy pocztówek
  k) 2020 Przewodnik „Szlaki turystyczne Ziemi Świeckiej”.
  l) 2020 „Działania wojenne na Ziemi Świeckiej we wrześniu 1939 roku i w styczniu-
  lutym 1945 roku” – wydanie publikacji przygotowanej przez autora.
 16. Współautorstwo różnych publikacji, m. in. „Informatora turystycznego powiatu
  świeckiego” i „Informatora o najciekawszych miejscach przyrodniczo-turystycznych
  Wdeckiego Parku Krajobrazowego”.
 17. Rozpropagowanie dwóch wybitnych postaci związanych z naszą gminą, powiatem
  i Kociewiem – prof. Alfonsa Hoffmanna i ks. dr. Bernarda Sychty (publikacje, obeliski
  z pamiątkowymi tablicami i nazwy ulic).
 18. Uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego w 2009 roku
 19. Trzy nagrody w Konkursie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
  najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą
  „RODZYNKI Z POZARZĄDÓWKI”:
  a) 2009 rok – za realizację projektu „Pamiętamy o różnorodności naszych kulturowych
  korzeni – to, co zostało, niech przetrwa wieki”
  b) 2016 rok – za realizację projektu „Działalność Klubu Imprez na Orientację Azymut
  Osie 2015”.
  c) 2020 rok – za realizację projektu „Rok rzeki Wdy 2019”.
 20. Srebrna Statuetka Gminy Osie za piętnastoletnią aktywną i owocną działalność Bractwa
  (11 listopada 2015).

1%

Przekaż 1% naszej organizacji
„Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP”

Zielony Punkt Kontrolny

Kontakt

Adres:
Bractwo Czarnej Wody
ul. Rynek 2
86-150 Osie
tel. 052 33 29 568

Prezes:
Józef Malinowski
ul. Kopernika 3
86-150 Osie
tel. 530 702 068
bczw@poczta.onet.pl
prezes@bractwoczarnejwody.org.pl