Działalność Bractwa

Główne działania i osiągnięcia Bractwa 2001 – 2018

 1. Zrealizowanie przez Bractwo i partnerów 39 projektów o łącznym budżecie 1025,5 tys. zł (ponad 1 mln zł), w tym dotacje w konkursach 185 tys. zł, budżet finansowy projektów realizowanych w ramach działalności gospodarczej 254,5 tys. zł, wkład finansowy oraz rzeczowy Bractwa i partnerów 277 tys. zł, wkład osobowy Bractwa i partnerów 309 tys. zł.
 2. Zaangażowanie społeczne członków, sympatyków i partnerów Bractwa w darmowe wykonanie konkretnych prac w ramach projektów (ponad 24 tys roboczogodzin wartości 309 tys. zł wg niskich stawek).
 3. Uzyskanie dużego efektu społecznego – zaangażowanie sporej ilości ludzi do pracy na rzecz wspólnoty: w działaniach projektowych jako wykonawcy brało udział łącznie około 300 osób z gminy Osie.
 4. Uzyskanie istotnego efektu dodatkowego – w projektach z dotacją konkursową każda złotówka dotacji przyniosła 1,49 zł wkładu finansowego i rzeczowego od Bractwa, partnerów i sponsorów oraz 1,67 zł wartości społecznej pracy zaangażowanych w projekty osób.
 5. Projekty zrealizowane przez Bractwo:
  • Zestaw widokówek „Gmina Osie na dawnej fotografii” 2005.
  • „Dziedzictwo profesora Alfonsa Hoffmanna – z chlubnej karty dziejów powiatu świeckiego”, wyróżniony w skali ogólnopolskiej – program „Działaj lokalnie” PAFW 2005.
  • „Wskrzeszamy turystyczno-rekreacyjną działalność profesora Alfonsa Hoffmanna” – program „Działaj lokalnie” PAFW 2006.
  • Piknik Rodzinny „Brat do brata i będzie pełna chata – hangar w Żurze budzi się do życia” – projekt w konkursie LGD Bory Tucholskie „Promocja osiągnięć organizacji pozarządowych” 2007.
  • „Popularyzujemy turystykę i kulturę ludową Ziemi Świeckiej. Ks. dr. Bernardowi Sychcie w 100-lecie urodzin” – program „Działaj lokalnie” PAFW 2007.
  • „Pamiętamy o różnorodności naszych kulturowych korzeni – to, co zostało, niech przetrwa wieki” – program „Kultura Bliska” FWW 2007-08. Projekt zgłoszony do Fundacji Wspomagania Wsi znalazł się wśród 58 wyróżnionych spośród 462 zgłoszonych.
  • „Turystyczna pajęczyna” – program „Razem znaczy lepiej – rozwój sieci NGO w Borach Tucholskich” 2010.
  • „Wydanie publikacji informacyjno – promocyjnej dotyczącej gminy Osie – Przewodnik turystyczny – praca zbiorowa pod redakcją Mariusza Chudeckiego” – projekt Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu 2012, publikacja autorstwa członków i sympatyków Bractwa.
  • Zestaw pocztówek „Gmina Osie na dawnej fotografii 2” 2015.
  • Tablice pamiątkowe ks. Sychty w Osiu i prof. Hoffmanna w Żurze 2015.
  • Gimnazjalny Konkurs Wiedzy „Nasza mała Ojczyzna Kociewie” 2015.
  • „Leśna Za-Dyszka 2017” – bieg terenowy na leśnej trasie o długości 10 kilometrów. Startowało ponad 100 biegaczy z Polski północnej i środkowej 2017.
  • „Leśna Za-Dyszka 2018” – startowało prawie 200 biegaczy 2018.
  • Przewodnik po szlakach gminy Osie – w ramach projektu „Zielony Punkt Kontrolny Grzybek” 2018.
  • XXX Oskie Biegi im. Krzysztofa Malinowskiego 2019.
  • Rok rzeki Wdy 2019.
 6. Realizacja projektów dla Wdeckiego Parku Krajobrazowego:
  • „Na tropach II Rzeczypospolitej. Przyrodnicze i historyczne ślady okresu międzywojennego na terenie WPK” (cztery dwudniowe warsztaty z wycieczkami autokarowymi i dwiema publikacjami regionalnymi) 2013.
  • „Bio+ – bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim” (I etap – po cztery dwudniowe warsztaty dla 15 gimnazjów, II etap – obserwacje pogody i oraz inwentaryzacja flory i fauny przez 10 szkół, III etap – finał dla 5 najlepszych szkół) 2015-16.
  • „Dziedzictwo kulturowe Wdeckiego Parku Krajobrazowego. Południowe Kociewie” (z dwudniowymi warsztatami dla nauczycieli, wycieczką po Kociewiu oraz publikacją)
  • „Dziedzictwo kulturowe Wdeckiego Parku Krajobrazowego. Południowe Kociewie” (z dwudniowymi warsztatami dla nauczycieli, wycieczką po Kociewiu oraz publikacją) 2017.
 7. Realizacja zadań publicznych „Działalność Klubu Imprez na Orientację Azymut Osie” (11 projektów z dotacją gminną) i „Impreza na Orientację Nad Wdą” (8 projektów z dotacją marszałkowską)
  • Szerszy opis w zakładce „Azymut”
 8. Promowanie walorów gminy Osie, Wdeckiego Parku Krajobrazowego, powiatu świeckiego, Kociewia i Borów Tucholskich poprzez przeprowadzenie wielu imprez turystycznych.
 9. Wytyczenie nowych szlaków turystycznych: rowerowych im. ks. dr. Bernarda Sychty (54 km) oraz „Na tropach II RP” (55 km) i rowerowo-pieszego „Turystyczna Pajęczyna” (35 km).
 10. Przeprowadzenie samodzielnie lub wspólnie z partnerami wielu imprez turystycznych (wycieczki piesze, rowerowe, autokarowe, Marsze na Orientację), festynów (np. Piknik Rodzinny w Żurze, Wianki Świętojańskie) oraz spływów kajakowych.
 11. Pomoc w organizacji festynów „Lato we Wdeckim PK”.
 12. Pomoc w organizacji Maratonu Kajakowego „Zapora Żur”, w tym przeprowadzenie sześciu Kajakowych Imprez na Orientację.
 13. Współorganizacja Oskich Biegów im. Krzysztofa Malinowskiego (od 2006 roku):
  • Zainicjowanie i organizacja biegu głównego dla mężczyzn na trasie Żur – Osie o Puchar im. Profesora Alfonsa Hoffmanna. W 2016 roku odbył się 11., ostatni bieg.
  • Zainicjowanie i prowadzenie klasyfikacji drużynowej Oskich Biegów w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów (o puchary Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osiu i puchary rodziny Malinowskich).
  • Organizacja biegu „Leśna Za-Dyszka” na 10-kilometrowej leśnej trasie (do 200 uczestników).
  • Organizacja Marszu Nordic Walking i Biegu na Orientację podczas XXX Oskich Biegów.
 14. Przedłużenie istnienia stanicy wodnej w Żurze, uporządkowanie i szersze udostępnienie terenu koło hangaru, wykorzystanego później jako pole biwakowe.
 15. Uratowanie przed ostatecznym zapomnieniem istniejących na terenie gminy Osie i Wdeckiego PK 14 cmentarzy ewangelickich.
 16. Klub Przygody, prowadzony przez Bractwo we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury – spotkania z ludźmi, którzy przeżyli interesujące przygody w różnych dziedzinach życia, przede wszystkim podczas dalszych i bliższych podróży oraz wypraw.
 17. Realizacja zadań związanych z V Kongresem Kociewskim 2015:
  • Organizacja Pucharu Kociewia w Imprezach na Orientację 2015 – cykl czterech zawodów InO. Łącznie startowało prawie 650 uczestników.
  • Współorganizacja Konkursu Wiedzy Przyrodniczej, Regionalnej i Pożarniczej 2015. Wzięły w nim udział gimnazja z Cekcyna, Nowego, Lniana i Osia.
  • Organizacja Imprezy na Orientację NAD WDĄ 2015 o Puchar Kociewia (a także w innych cyklach pucharowych). Startowało 110 zawodników na ośmiu różnych trasach
  • Wydanie zestawu „Gmina Osie na dawnej fotografii 2”.
  • Przeprowadzenie Kociewskiej Kajakowej Imprezy na Orientację ZAPORA ŻUR 2015 w ramach Maratonu Kajakowego w Żurze. Uczestniczyło 29 załóg – 57 zawodników.
  • Organizacja dwóch wycieczek autokarowych po terenie Kociewia świeckiego.
  • Przeprowadzenie dziesiątego biegu z Żura do Osia w ramach Oskich Biegów.
  • Udział w przygotowaniu przewodnika po terenie powiatu świeckiego – opracowanie opisu szlaków pieszych powiatu.
  • Przedstawienie regionu Kociewia na listopadowej sesji Rady Gminy Osie.
  • Wystawienie i odsłonięcie tablic pamiątkowych ks. Sychty w Osiu i prof. Hoffmanna w Żurze
  • Organizacja Gimnazjalnego Konkursu Wiedzy „Nasza mała Ojczyzna Kociewie” – udział 528 uczniów gimnazjów w Gródku, Jeżewie, Laskowicach, Lnianie i Osiu.
 18. Założenie Kociewskiego Koła PTTK „Budaje” w Osiu – dla Organizatorów InO i innych chętnych (obecnie 30 członków).
 19. Przygotowanie i wydanie publikacji o naszych terenach:
  • Przewodnik historyczno-turystyczny „Profesor Alfons Hoffmann – człowiek, który oświetlił Pomorze”
  • Przewodnik historyczno-turystyczny „Piękno przyrody, ludowej kultury i słowa. Śladami ks. dr. Bernarda Sychty po Ziemi Świeckiej”
  • „Żyli wśród nas …” o ewangelikach na naszym terenie i ich cmentarzach
  • „To warto zobaczyć. Gmina Osie. Gmina Śliwice”
  • „Gmina Osie. Przewodnik turystyczny”
  • „Szlakami prof. Alfonsa Hoffmanna i ks. dr. Bernarda Sychty po Ziemi Świeckiej”
  • „Żyli wśród nas. Legenda o Osiu”
  • „Zeszyty kociewskie Wdeckiego Parku Krajobrazowego” – dwie publikacje
  • „Przewodnik po szlakach turystycznych gminy Osie”
  • „Gmina Osie na dawnej fotografii” – dwa zestawy pocztówek.
 20. Współautorstwo różnych publikacji, m. in. „Informatora turystycznego powiatu świeckiego” i „Informatora o najciekawszych miejscach przyrodniczo-turystycznych Wdeckiego Parku Krajobrazowego”.
 21. Rozpropagowanie dwóch wybitnych postaci związanych z naszą gminą, powiatem i Kociewiem – prof. Alfonsa Hoffmanna i ks. dr. Bernarda Sychty (publikacje, obeliski z pamiątkowymi tablicami i nazwy ulic).
 22. Uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego w 2009 roku
 23. Dwie nagrody w Konkursie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą „RODZYNKI Z POZARZĄDÓWKI”:
  • 2009 rok – za realizację projektu „Pamiętamy o różnorodności naszych kulturowych korzeni – to, co zostało, niech przetrwa wieki”
  • 2016 rok – za realizację projektu „Działalność Klubu Imprez na Orientację Azymut Osie 2015”.
 24. Srebrna Statuetka Gminy Osie za piętnastoletnią aktywną i owocną działalność Bractwa (11 listopada 2015).
 25. Udział  członków Bractwa w pracy organów społecznych: Forum Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie, Zgromadzeniu Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy, Radzie Społeczno-Naukowej Wdeckiego Parku Krajobrazowego, Radzie Społeczno-Naukowej Leśnego Kompleksu Promocyjnego Bory Tucholskie.

1%

Przekaż 1% naszej organizacji
„Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP”

Zielony Punkt Kontrolny

Kontakt

Adres:
Bractwo Czarnej Wody
ul. Rynek 2
86-150 Osie
tel. 052 33 29 568

Prezes:
Józef Malinowski
ul. Kopernika 3
86-150 Osie
tel. 530 702 068
bczw@poczta.onet.pl
prezes@bractwoczarnejwody.org.pl