Działalność Bractwa

Główne działania i osiągnięcia 2001 – 2014

• Uzyskanie dotacji we wszystkich konkursach, w których startowaliśmy
• Zrealizowanie, wspólnie z partnerami, siedemnastu projektów (łączny budżet ponad 332 tys. zł)
• Zebranie funduszy na realizację projektów – Bractwo i partnerzy oraz sponsorzy (łącznie prawie 109 tys. zł oraz 36,5 tys. zł dotacji gminnych w konkursach na wykonanie zadań publicznych)
• Pozyskanie dodatkowych funduszy dla gminy (łącznie 39 tys. zł – dotacje w konkursach, w tym ogólnopolskich i wojewódzkich)
• Zaangażowanie społeczne członków, sympatyków i partnerów Bractwa w wykonanie konkretnych prac w ramach projektów (ponad 11700 roboczogodzin, wartość około 148 tys. zł wg stawek w projektach – maksymalnie 15 zł/godz.)
• Uzyskanie dużego efektu społecznego – zaangażowanie sporej ilości ludzi do pracy na rzecz wspólnoty: w działaniach brało udział łącznie około 300 osób
• Uzyskanie istotnego efektu dodatkowego – każda złotówka dotacji przyniosła prawie 1,44 zł od Bractwa, partnerów i sponsorów oraz około 1,96 zł wartości pracy społecznej zaangażowanych w projekty osób
• Wykonanie trzech projektów zleconych przez Wdecki Park Krajobrazowy – łączny budżet ponad 71 tys. zł
• Promowanie walorów naszego terenu poprzez przeprowadzenie wielu wycieczek autokarowych, rowerowych, kajakowych i pieszych
• Wytyczenie nowych szlaków: rowerowego oraz rowerowo – pieszego
• Przeprowadzenie samodzielnie lub wspólnie z partnerami wielu imprez, wycieczek, konkursów, zawodów i wystaw dla lokalnej i szerszej społeczności
• Przedłużenie istnienia stanicy wodnej w Żurze, uporządkowanie i szersze udostępnienie terenu koło hangaru
• Uratowanie przed ostatecznym zapomnieniem istniejących cmentarzy ewangelickich
• Założenie Klubu Imprez na Orientację „Azymut”, 6 lat działalności, organizacja szkoleń, zawodów (około 40 od 2006 roku, gdy Azymut jeszcze nie istniał) i wyjazdów na Imprezy na Orientację różnego szczebla (około 80 startów od 2006 roku) dla dzieci i młodzieży szkół gminy Osie – Łączny budżet Klubu ponad 167 tys. zł, w tym dotacje 44,5 tys. zł, wkład finansowy Bractwa i partnerów około 47 tys. zł, wkład niefinansowy prawie 76 tys. zł
• Sukcesy naszych zawodników w InO w Pucharze Borów Tucholskich oraz Pucharze Województwa Kujawsko-Pomorskiego
• Prowadzenie całości Pucharu Borów Tucholskich przez Bractwo
• Udział naszych zawodników w Drużynowych Mistrzostwach Polski w InO
• Współorganizacja Biegów Oskich i nowe inicjatywy z nimi związane (bieg z Żura do Osia, klasyfikacja drużynowa szkół, bieg sztafetowy)
• Przeprowadzenie czterech warsztatów „Na tropach II RP. Przyrodnicze i historyczne ślady okresu międzywojennego na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego” dla 200 osób
• Wydanie zestawu widokówek „Gmina Osie na dawnej fotografii”
• Wydanie przewodnika historyczno-turystycznego „Profesor Alfons Hoffmann – człowiek, który oświetlił Pomorze”
• Wydanie przewodnika historyczno-turystycznego „Piękno przyrody, ludowej kultury i słowa. Śladami ks. dr. Bernarda Sychty po Ziemi Świeckiej”
• Wydanie publikacji „Żyli wśród nas” o ewangelikach i ich cmentarzach
• Wydanie mini-przewodnika „To warto zobaczyć w gminach Osie i Śliwice”
• Wydanie przewodnika „Gmina Osie. Przewodnik turystyczny” (wspólnie z GOK Osie)
• Wydanie publikacji „Szlakami prof. Alfonsa Hoffmanna oraz ks. dr. Bernarda Sychty po Ziemi Świeckiej” oraz „Żyli wśród nas… Legenda o Osiu” (wspólnie z Wdeckim Parkiem Krajobrazowym)
• Rozpropagowanie dwóch wybitnych postaci związanych z naszą gminą – prof. Alfonsa Hoffmanna i ks. dr. Bernarda Sychty
• Doprowadzenie do nadania imienia A. Hoffmanna i B. Sychty ulicom w Osiu
• Współdziałanie w wystawieniu obelisku ku czci Hoffmanna w Tleniu i tablicy poświęconej B. Sychcie w Osiu
• IV miejsce w Konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą „Rodzynki z pozarządówki” 2009

PROJEKTY WYKONANE PRZEZ BRACTWO I PARTNERÓW 2001-2014

1. Zestaw widokówek „Gmina Osie na dawnej fotografii” 2005
Budżet projektu (w zaokrągleniu) – 4700 zł, w tym wkład finansowy 3500 zł (głównie Pan Mirosław Gzella), wkład niefinansowy 1200 zł
2. „Dziedzictwo profesora Alfonsa Hoffmanna – z chlubnej karty dziejów powiatu świeckiego”, wyróżniony w skali ogólnopolskiej – program „Działaj lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 2005
Budżet projektu (w zaokrągleniu) – 14100 zł, w tym dotacja 5000 zł, wkład finansowy 2500 zł, wkład niefinansowy 6600 zł
3. „Wskrzeszamy turystyczno-rekreacyjną działalność profesora Alfonsa Hoffmanna” – program „Działaj lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 2006
Budżet projektu – 30400 zł, w tym dotacja 5000 zł, wkład finansowy 15500 zł, wkład niefinansowy 9900 zł
4. Piknik Rodzinny „Brat do brata i będzie pełna chata – hangar w Żurze budzi się do życia” – projekt w konkursie LGD Bory Tucholskie „Promocja osiągnięć organizacji pozarządowych” 2007
Budżet projektu – 5400 zł, w tym dotacja 4400 zł, wkład niefinansowy 1000 zł.
5. „Popularyzujemy turystykę i kulturę ludową Ziemi Świeckiej. Ks. dr. Bernardowi Sychcie w 100-lecie urodzin” – program „Działaj lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 2007
Budżet projektu – 25000 zł, w tym dotacja 4000 zł, wkład finansowy 13000 zł, wkład niefinansowy 8000 zł.
6. „Pamiętamy o różnorodności naszych kulturowych korzeni – to, co zostało, niech przetrwa wieki” – program „Kultura Bliska” Fundacji Wspomagania Wsi 2007-08
Budżet projektu (w zaokrągleniu) – 44200 zł, w tym dotacja 6300 zł, wkład finansowy 14300 zł, wkład niefinansowy 23600 zł.
7. „Działalność Klubu Imprez na Orientację AZYMUT Osie 2009” – zadania publiczne dotowane przez gminę Osie 2009
Budżet projektu – 19700 zł, w tym dotacja 5000 zł, wkład finansowy 4700 zł, wkład niefinansowy 10000 zł
8. „Działalność Klubu Imprez na Orientację AZYMUT Osie 2010” – zadania publiczne dotowane przez gminę Osie 2010
Budżet projektu – 20700 zł, w tym dotacja 5500 zł, wkład finansowy 6200 zł, wkład niefinansowy 9000 zł
9. „Turystyczna pajęczyna” – program „Razem znaczy lepiej – rozwój sieci NGO w Borach Tucholskich” LGD Bory Tucholskie 2010
Budżet projektu – 8700 zł, w tym dotacja 5200 zł, wkład niefinansowy 3500 zł
10. „Działalność Klubu Imprez na Orientację AZYMUT Osie 2011” – zadania publiczne dotowane przez gminę Osie 2011
Budżet projektu – 25000 zł, w tym dotacja 5500 zł, wkład finansowy 9700 zł, wkład niefinansowy 9800 zł
11. „Działalność Klubu Imprez na Orientację AZYMUT Osie 2012” – zadanie publiczne dotowane przez gminę Osie 2012
Budżet projektu – 16950 zł, w tym dotacja 6500 zł, wkład finansowy 4700 zł, wkład niefinansowy 5750 zł
12. „Marsze na Orientację NAD WDĄ 2012” – zadanie publiczne dotowane przez województwo kujawsko-pomorskie 2012
Budżet projektu – 12600 zł, w tym dotacja 1900 zł, wkład finansowy 3500 zł, wkład niefinansowy 7200 zł
13. „Wydanie publikacji informacyjno – promocyjnej dotyczącej gminy Osie – Przewodnik turystyczny – praca zbiorowa pod redakcją Mariusza Chudeckiego” – projekt Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu 2012, publikacja autorstwa członków i sympatyków Bractwa
Budżet projektu – 31000 zł, w tym dotacja 11000 zł, wkład finansowy GOK 10000 zł, wkład niefinansowy 10000 zł
14. „Działalność Klubu Imprez na Orientację AZYMUT Osie 2013” – zadanie publiczne dotowane przez gminę Osie 2013
Budżet projektu – 15250 zł, w tym dotacja 6500 zł, wkład finansowy 2000 zł, wkład niefinansowy 6750 zł
15. „Impreza na Orientację NAD WDĄ 2013” – zadanie publiczne dotowane przez województwo kujawsko-pomorskie 2013
Budżet projektu – 14050 zł, w tym dotacja 3000 zł, wkład finansowy 1950 zł, wkład niefinansowy 9100 zł
Budżet projektu – 13200 zł
16. „Impreza na Orientację NAD WDĄ 2014” – zadanie publiczne dotowane przez województwo kujawsko-pomorskie 2014
Budżet projektu – 14100 zł, w tym dotacja 3100 zł, wkład finansowy 2800 zł, wkład niefinansowy 8200 zł
17. „Działalność Klubu Imprez na Orientację AZYMUT Osie 2014″ – zadanie publiczne dotowane przez gminę Osie 2014
Budżet projektu – 26300 zł, w tym dotacja 7500 zł, wkład finansowy 7850 zł, wkład niefinansowy 10950 zł
18. „Lato w parkach – Festyn we Wdeckim Parku Krajobrazowym 2013” – zadanie zlecone przez Wdecki Park Krajobrazowy
Budżet projektu – 8000 zł
19. Warsztaty edukacyjne „Na tropach II Rzeczypospolite. Przyrodnicze i historyczne ślady okresu międzywojennego na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego” – zadanie zlecone przez Wdecki Park Krajobrazowy 2013
Budżet projektu – 50000 zł
20. ”Konferencja z okazji 20-lecia Wdeckiego Parku Krajobrazowego” – zadanie zlecone przez Wdecki Park Krajobrazowy 2013
Budżet projektu – 13000 zł

Kontakt

Adres:
Bractwo Czarnej Wody
ul. Rynek 2
86-150 Osie
tel. 052 33 29 568

Prezes:
Józef Malinowski
ul. Kopernika 3
86-150 Osie
tel. 530 702 068
bczw@poczta.onet.pl
prezes@bractwoczarnejwody.org.pl