Działalność Bractwa

Główne działania i osiągnięcia Bractwa 2001 – 2018

 1. Zrealizowanie przez Bractwo i partnerów 35 projektów o łącznym budżecie 895 tys. zł, w tym dotacje w konkursach 154 tys. zł, budżet finansowy projektów realizowanych w ramach działalności gospodarczej 254,5 tys. zł, wkład finansowy oraz rzeczowy Bractwa i partnerów 223,5 tys. zł, wkład osobowy Bractwa i partnerów 263 tys. zł.
 2. Zaangażowanie społeczne członków, sympatyków i partnerów Bractwa w darmowe wykonanie konkretnych prac w ramach projektów (ponad 19,5 tys. roboczogodzin wartości 263 tys. zł wg niskich stawek).
 3. Uzyskanie dużego efektu społecznego – zaangażowanie sporej ilości ludzi do pracy na rzecz wspólnoty: w działaniach projektowych jako wykonawcy brało udział łącznie około 300 osób z gminy Osie.
 4. Uzyskanie istotnego efektu dodatkowego – w projektach z dotacją konkursową każda złotówka dotacji przyniosła 1,29 zł od Bractwa, partnerów i sponsorów oraz 1,65 zł wartości społecznej pracy zaangażowanych w projekty osób.
 5. Projekty zrealizowane przez Bractwo:
  1. Zestaw widokówek „Gmina Osie na dawnej fotografii” 2005.
  2. „Dziedzictwo profesora Alfonsa Hoffmanna – z chlubnej karty dziejów powiatu świeckiego”, wyróżniony w skali ogólnopolskiej – program „Działaj lokalnie” PAFW 2005.
  3. „Wskrzeszamy turystyczno-rekreacyjną działalność profesora Alfonsa Hoffmanna” – program „Działaj lokalnie” PAFW 2006.
  4. Piknik Rodzinny „Brat do brata i będzie pełna chata – hangar w Żurze budzi się do życia” – projekt w konkursie LGD Bory Tucholskie „Promocja osiągnięć organizacji pozarządowych” 2007.
  5. „Popularyzujemy turystykę i kulturę ludową Ziemi Świeckiej. Ks. dr. Bernardowi Sychcie w 100-lecie urodzin” – program „Działaj lokalnie” PAFW 2007.
  6. „Pamiętamy o różnorodności naszych kulturowych korzeni – to, co zostało, niech przetrwa wieki” – program „Kultura Bliska” FWW 2007-08. Projekt zgłoszony do Fundacji Wspomagania Wsi znalazł się wśród 58 wyróżnionych spośród 462 zgłoszonych.
  7. „Turystyczna pajęczyna” – program „Razem znaczy lepiej – rozwój sieci NGO w Borach Tucholskich” 2010.
  8. „Wydanie publikacji informacyjno – promocyjnej dotyczącej gminy Osie – Przewodnik turystyczny – praca zbiorowa pod redakcją Mariusza Chudeckiego” – projekt Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu 2012, publikacja autorstwa członków i sympatyków Bractwa.
  9. Zestaw pocztówek „Gmina Osie na dawnej fotografii 2” 2015.
  10. Tablice pamiątkowe ks. Sychty w Osiu i prof. Hoffmanna w Żurze 2015.
  11. Gimnazjalny Konkurs Wiedzy „Nasza mała Ojczyzna Kociewie” 2015.
  12. „Leśna Za-Dyszka 2017” – bieg terenowy na leśnej trasie o długości 10 kilometrów. Startowało ponad 100 biegaczy z Polski północnej i środkowej 2017.
  13. „Leśna Za-Dyszka 2018” – startowało prawie 200 biegaczy 2018.
  14. Przewodnik po szlakach gminy Osie – w ramach projektu „Zielony Punkt Kontrolny Grzybek” 2018.
 6. Realizacja projektów dla Wdeckiego Parku Krajobrazowego:
  1. „Na tropach II Rzeczypospolitej. Przyrodnicze i historyczne ślady okresu międzywojennego na terenie WPK” (cztery dwudniowe warsztaty z wycieczkami autokarowymi i dwiema publikacjami regionalnymi) 2013.
  2. „Bio+ – bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim” (I etap – po cztery dwudniowe warsztaty dla 15 gimnazjów, II etap – obserwacje pogody i oraz inwentaryzacja flory i fauny przez 10 szkół, III etap – finał dla 5 najlepszych szkół) 2015-16.
  3. „Dziedzictwo kulturowe Wdeckiego Parku Krajobrazowego. Południowe Kociewie” (z dwudniowymi warsztatami dla nauczycieli i wycieczkami po Kociewiu oraz dwiema publikacjami) 2016 i 2017.
 7. Realizacja zadań publicznych „Działalność Klubu Imprez na Orientację Azymut Osie” (10 projektów z dotacją gminną) i „Impreza na Orientację Nad Wdą” (7 projektów z dotacją marszałkowską)
  • Łączny budżet projektów to 426,5 tys. zł, w tym dotacje 110,5 tys. zł (gmina 92 tys. zł, województwo 17,5 tys. zł, powiat 1 tys. zł), wkład finansowo-rzeczowy Bractwa i partnerów 132,5 tys. zł, wkład osobowy 183,5 tys. zł (ponad 13200 godzin pracy społecznej).
  • Prowadzenie szkoleń w zakresie podstawowym i specjalistycznym dla naszych zawodników oraz innych chętnych (szkoły, drużyny harcerskie, jednostka ratownicza), dwukrotna organizacja i prowadzenie kursu Organizatora InO.
  • Wyszkolenie zawodników, sędziów i organizatorów InO (odpowiednie uprawnienia ma w Klubie 27 Organizatorów i 7 Animatorów InO).
  • 9 lat kierowania Pucharem Borów Tucholskich w InO przez Bractwo.
  • Zorganizowanie ponad 50 zawodów gminnych i harcerskich.
  • Przeprowadzenie 10 cykli mistrzostw gminy Osie w InO (łączny udział około 400 zawodników).
  • Zorganizowanie 4 mistrzostwa Hufca ZHP Świecie-Powiat.
  • Przygotowanie i przeprowadzenie 14 imprez szczebla regionalnego (w tym dwie miały też rangę ogólnopolską) – dziesięć InO „Nad Wdą” z trasami pieszymi, rowerowymi i kajakowymi (od 3 do 13 tras), udział 60 do 170 uczestników oraz pięć Kociewskich Kajakowych InO „Zapora Żur”.
  • Przeprowadzenie 9 InO na wodzie i 8 zawodów rowerowych.
  • Start w 20 zawodach rangi ogólnopolskiej – Puchar Polski Młodzieży i Mistrzostwa Polski.
  • Uczestnictwo w 128 imprezach rangi regionalnej – Puchar Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Puchar Borów Tucholskich i Puchar Kociewia. Łącznie wzięło w nich udział 269 azymutowców. Na większości zawodów byliśmy największą zorganizowaną grupą uczestników.
  • Zdobycie odznaki InO – 13 złotych, 25 srebrnych, 53 brązowe i 113 popularnych.
  • Udział 474 osób związane z gminą lub Azymutem w zawodach różnego szczebla. 60 osób (wyłącznie dzieci i młodzież) startowało w co najmniej 20 imprezach, a 19 z nich w 50 zawodach.
  • 23 zwycięstwa w Pucharze Polski Młodzieży i Mistrzostwach Polski, wygranie klasyfikacji generalnej Pucharu 2017 w TM (14-16 lat) oraz 2018 w TJ (17-20 lat).
  • Mistrzostwo Polski juniorów w Nocnych InO i nieoficjalne mistrzostwo młodzieży w tych samych zawodach.
  • II miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Polski w Turystycznych Marszach na Orientację ekipy Skarmatu Toruń z dwójką naszych juniorek.
  • Trzykrotne mistrzostwo i dwa razy wicemistrzostwo Polski Szkół Leśnych w Biegach na Orientację (kategoria męska do 16 i do 18 lat) dla naszych zawodników
  • Wicemistrzostwo Polski Leśników i start w Mistrzostwach Europy Leśników członka Azymutu (kategoria męska do 18 lat).
  • 172 zwycięstwa (215 zwycięskich zespołów, bo wygrane były też podwójne i potrójne) w różnych kategoriach na poszczególnych zawodach cykli pucharów regionalnych.
  • 28 zdobytych pucharów regionalnych w klasyfikacji generalnej cykli – 7 w Pucharze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 13 w Pucharze Borów Tucholskich i 8 w Pucharze Kociewia.
 8. Promowanie walorów gminy Osie, Wdeckiego Parku Krajobrazowego, powiatu świeckiego, Kociewia i Borów Tucholskich poprzez przeprowadzenie wielu imprez turystycznych.
 9. Wytyczenie nowych szlaków turystycznych: rowerowych im. ks. dr. Bernarda Sychty (54 km) oraz „Na tropach II RP” (55 km) i rowerowo-pieszego „Turystyczna Pajęczyna” (35 km).
 10. Przeprowadzenie samodzielnie lub wspólnie z partnerami wielu imprez turystycznych (wycieczki piesze, rowerowe, autokarowe, Marsze na Orientację), festynów (np. Piknik Rodzinny w Żurze, Wianki Świętojańskie) oraz spływów kajakowych.
 11. Pomoc w organizacji festynów „Lato we Wdeckim PK”.
 12. Pomoc w organizacji Maratonu Kajakowego „Zapora Żur”, w tym przeprowadzenie pięciu Kajakowych Imprez na Orientację.
 13. Współorganizacja Oskich Biegów im. Krzysztofa Malinowskiego (od 2006 roku):
  1. Zainicjowanie i organizacja biegu głównego dla mężczyzn na trasie Żur – Osie o Puchar im. Profesora Alfonsa Hoffmanna. W 2016 roku odbył się 11., ostatni bieg. Obecnie rozgrywana jest Leśna Za-Dyszka.
  2. Zainicjowanie i prowadzenie klasyfikacji drużynowej Oskich Biegów w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów (o puchary Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osiu i puchary rodziny Malinowskich).
 14. Organizacja dwóch profesjonalnych biegów „Leśna Za-Dyszka”.
 15. Przedłużenie istnienia stanicy wodnej w Żurze, uporządkowanie i szersze udostępnienie terenu koło hangaru, wykorzystanego później jako pole biwakowe.
 16. Uratowanie przed ostatecznym zapomnieniem istniejących na terenie gminy Osie i Wdeckiego PK 14 cmentarzy ewangelickich.
 17. Klub Przygody, prowadzony przez Bractwo we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury – spotkania z ludźmi, którzy przeżyli interesujące przygody w różnych dziedzinach życia, przede wszystkim podczas dalszych i bliższych podróży oraz wypraw.
 18. Realizacja zadań związanych z V Kongresem Kociewskim 2015:
  1. Organizacja Pucharu Kociewia w Imprezach na Orientację 2015 – cykl czterech zawodów InO. Łącznie startowało prawie 650 uczestników.
  2. Współorganizacja Konkursu Wiedzy Przyrodniczej, Regionalnej i Pożarniczej 2015. Wzięły w nim udział gimnazja z Cekcyna, Nowego, Lniana i Osia.
  3. Organizacja Imprezy na Orientację NAD WDĄ 2015 o Puchar Kociewia (a także w innych cyklach pucharowych). Startowało 110 zawodników na ośmiu różnych trasach
  4. Wydanie zestawu „Gmina Osie na dawnej fotografii 2”.
  5. Przeprowadzenie Kociewskiej Kajakowej Imprezy na Orientację ZAPORA ŻUR 2015 w ramach Maratonu Kajakowego w Żurze. Uczestniczyło 29 załóg – 57 zawodników.
  6. Organizacja dwóch wycieczek autokarowych po terenie Kociewia świeckiego.
  7. Przeprowadzenie dziesiątego biegu z Żura do Osia w ramach Oskich Biegów.
  8. Udział w przygotowaniu przewodnika po terenie powiatu świeckiego – opracowanie opisu szlaków pieszych powiatu.
  9. Przedstawienie regionu Kociewia na listopadowej sesji Rady Gminy Osie.
  10. Wystawienie i odsłonięcie tablic pamiątkowych ks. Sychty w Osiu i prof. Hoffmanna w Żurze
  11. Organizacja Gimnazjalnego Konkursu Wiedzy „Nasza mała Ojczyzna Kociewie” – udział 528 uczniów gimnazjów w Gródku, Jeżewie, Laskowicach, Lnianie i Osiu.
 19. Założenie Kociewskiego Koła PTTK „Budaje” w Osiu – dla Organizatorów InO i innych chętnych (obecnie 30 członków).
 20. Przygotowanie i wydanie publikacji o naszych terenach:
  1. Przewodnik historyczno-turystyczny „Profesor Alfons Hoffmann – człowiek, który oświetlił Pomorze”
  2. Przewodnik historyczno-turystyczny „Piękno przyrody, ludowej kultury i słowa. Śladami ks. dr. Bernarda Sychty po Ziemi Świeckiej”
  3. „Żyli wśród nas …” o ewangelikach na naszym terenie i ich cmentarzach
  4. „To warto zobaczyć. Gmina Osie. Gmina Śliwice”
  5. „Gmina Osie. Przewodnik turystyczny”
  6. „Szlakami prof. Alfonsa Hoffmanna i ks. dr. Bernarda Sychty po Ziemi Świeckiej”
  7. „Żyli wśród nas. Legenda o Osiu”
  8. „Zeszyty kociewskie Wdeckiego Parku Krajobrazowego” – dwie publikacje
  9. „Przewodnik po szlakach turystycznych gminy Osie”
  10. „Gmina Osie na dawnej fotografii” – dwa zestawy pocztówek.
 21. Współautorstwo różnych publikacji, m. in. „Informatora turystycznego powiatu świeckiego” i „Informatora o najciekawszych miejscach przyrodniczo-turystycznych Wdeckiego Parku Krajobrazowego”.
 22. Rozpropagowanie dwóch wybitnych postaci związanych z naszą gminą, powiatem i Kociewiem – prof. Alfonsa Hoffmanna i ks. dr. Bernarda Sychty (publikacje, obeliski z pamiątkowymi tablicami i nazwy ulic).
 23. Uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego w 2009 roku
 24. Dwie nagrody w Konkursie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą „RODZYNKI Z POZARZĄDÓWKI”:
  1. 2009 rok – za realizację projektu „Pamiętamy o różnorodności naszych kulturowych korzeni – to, co zostało, niech przetrwa wieki”
  2. 2016 rok – za realizację projektu „Działalność Klubu Imprez na Orientację Azymut Osie 2015”.
 25. Srebrna Statuetka Gminy Osie za piętnastoletnią aktywną i owocną działalność Bractwa (11 listopada 2015).

 

 


Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
 

Kontakt

Adres:
Bractwo Czarnej Wody
ul. Rynek 2
86-150 Osie
tel. 052 33 29 568

Prezes:
Józef Malinowski
ul. Kopernika 3
86-150 Osie
tel. 530 702 068
bczw@poczta.onet.pl
prezes@bractwoczarnejwody.org.pl