KONKURS „MIESZKAMY I WYPOCZYWAMY NAD WDĄ” – Zestaw zadań nr 3

 1. Jaką różnicę wysokości pokonuje Wda od jeziora Krążno do ujścia? (2 p.)
 2. Co znajduje się w logo Wdeckiego Parku Krajobrazowego? (2 p.)
 3. Większość swojego biegu Wda prowadzi na terenie sandru. Co to za forma terenu – sandr? (2 p.)
 4. Jakiego ptaka przedstawia zdjęcie obok? Gdzie zakłada on gniazda. Jakie jest jego główne pożywienie? (3 p.)
 5. Jak się nazywał i w jakich latach żył główny budowniczy elektrowni Gródek i Żur? (3 p.)

Zgodnie z regulaminem odpowiedzi należy nadsyłać na adres mailowybczw@poczta.onet.pl lub  prezes@bractwoczarnejwody.org.pl z wpisem w temacie „Konkurs Wda – zestaw 3”. Czas na odpowiedź do wtorku 22 października włącznie.

Każda nadesłana odpowiedź powinna zawierać: nazwisko, imię i wiek autora oraz dokładny adres zamieszkania.

LISTA NAGRODZONYCH ZA ODPOWIEDZI NA 1 ZESTAW PYTAŃ

 1. Bielska Iwona (Male Gacno)
 2. Pitak Maciej (Chełm, woj. lubelskie)
 3. Tomaszkiewicz Agata (Gdańsk)
 4. Żywicka Julia (Gdańsk)
 5. Malinowska Anna (Osie, woj. kujawsko-pomorskie)
 6. Nagórska Oliwia (Miedzno, woj. kujawsko-pomorskie)
 7. Zielińska Karolina (Miedzno, woj. kujawsko-pomorskie)
 8. Woronowicz Maksym Aleksander Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie)
 9. Bronka Krzysztof (Małe Rudy, woj. kujawsko-pomorskie)
 10. Majka Róża (Węgierki, woj. wielkopolskie)
 11. Łuczak Andrzej (Mięcierzyn, woj. kujawsko-pomorskie)

Odpowiedzi nadesłało 180 osób. Nagrody książkowe funduje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Bractwo Czarnej Wody i Wdecki Park Krajobrazowy.

MIESZKAMY I WYPOCZYWAMY NAD WDĄ Zestaw 1 – Odpowiedzi

 1. Wda wypływa z jeziora Krążno, uchodzi do Wisły koło Świecia.
 2. Starorzecze (linia przerywana) to jezioro w dawnym korycie rzecznym, powstałe w wyniku silnego meandrowania rzeki poprzez przecięcie szyi meandru (zakola). Początkowo ma rogalikowaty kształt, szybko zarasta.
 3. Wdecki Park Krajobrazowy został ustanowiony 16 lutego 1993 roku.
 4. W herbie Kociewia widnieje gryf – mityczne zwierzę, z ciałem lwa oraz głową i skrzydłami orła.
 5. Dowódcą armii „Pomorze”, walczącej na naszych terenach w kampanii wrześniowej, był generał dywizji Władysław Bortnowski.

KOMENTARZ autora pytań:

 • Wystarczyły krótkie odpowiedzi, podkreślające w szczególności cechy zapisane pogrubionymi literami.
 • Ponieważ był to pierwszy zestaw, odpowiedzi oceniano bardzo łagodnie. Punkty odejmowano jedynie za poważne błędy rzeczowe. Dotyczy to pytania 5. W odpowiedziach 4 razy wystąpił gen. Tadeusz Kutrzeba (dowódca armii „Poznań”) i 2 razy gen. Juliusz Drapella (dowódca 27 Dywizji Piechoty w składzie armii „Pomorze”). Kary punktowe były też za przekształcenie nazwiska d-cy. W dwóch przypadkach wypowiedź o starorzeczu zawierała cechy zupełnie nieistotne. Jedna osoba uznała zwierzę w herbie za orła. Dwie odpowiedzi były nie związane z istotą pytania. Jeden z uczestników pominął odpowiedź na pytanie.
 • Organizator uznał, że na razie nie ma potrzeby publikowania listy wyników, gdyż dominująca większość uczestników uzyskała maksymalna liczbę punktów.
 • Chcąc podkreślić zaangażowanie uczestników, organizator zdecydował o wylosowaniu dodatkowych pięciu nagród wśród uczestników (poza sześcioma regulaminowymi).
1%
Przekaż 1% naszej organizacji
„Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP”
Zielony Punkt Kontrolny

Kontakt

Adres:
Bractwo Czarnej Wody
ul. Rynek 2
86-150 Osie
tel. 052 33 29 568

Prezes:
Józef Malinowski
ul. Kopernika 3
86-150 Osie
tel. 530 702 068
bczw@poczta.onet.pl
prezes@bractwoczarnejwody.org.pl