Internetowy Konkurs Wiedzy „Mieszkamy i wypoczywamy nad Wdą” – Podsumowanie

1. Zostały zrealizowane główne cele konkursu: popularyzacja rzeki Wdy i terenów nad nią położonych (w szerokim ujęciu terytorialnym), upowszechnianie wiedzy przyrodniczo-ekologicznej, zachęcanie do aktywnego poznawania przyrody, udział w działaniach związanych z Rokiem rzeki Wdy oraz 100-leciem powrotu Pomorza do Polski.

2. Uczestnicy konkursu wykazali się szeroką wiedzą bądź umiejętnością wyszukiwania informacji. Dzięki temu swoją wiedzę przy ocenianiu odpowiedzi poszerzył też autor pytań. Istotne jest też, że tak wiele osób zechciało poświęcić swój czas na poznawanie naszych terenów poprzez uczestnictwo w konkursie.

3. W konkursie uczestniczyło 209 osób. W poszczególnych etapach brało udział kolejno 181,158, 144, 137, 140,130, 119 i 94 osoby. Łącznie dało to 1103 maile z odpowiedziami.

4. 79 osób wzięło udział we wszystkich etapach, kolejne 28 opuściło tylko jeden.

5. Duży był zasięg terytorialny konkursu. 51 uczestników dała gmina Osie (siedziba Bractwa), 57 inne miejscowości woj. kujawsko-pomorskiego, 56 Gdańsk i inne miejscowości woj. pomorskiego. Ponadto z innych województw startowało osób: 21 z lubelskiego, 10 z wielkopolskiego, 5 z mazowieckiego, 4 z małopolskiego,

3 z opolskiego oraz po 1 z warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego.

6. Uczestnicy konkursu zadeklarowali wiek od 8 do 83 lat.

7. Dziesięć osób odpowiedziało bezbłędnie na wszystkie pytania, dalszych siedem straciło tylko po pół punktu za drobny błąd.

8. Nagrodami w konkursie były książki. Zostały one zakupione (przewodniki i album przyrodniczy) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz środków własnych Bractwa Czarnej Wody. Pozostałe ufundował Wdecki Park Krajobrazowy (albumy parkowe, publikacja o prof. Hoffmannie i ks. Sychcie oraz o elektrowniach Gródek i Żur) i gmina Osie (przewodnik po szlakach turystycznych). Te fundowane są cenne nie tylko ze względu na zawartość, ale też fakt, że nie znajdują się w sprzedaży.

9. 68 osób uzyskało nagrody etapowe, 17 za całość konkursu. Dodatkowe nagrody przydzielono 11 uczniom Szkoły Podstawowej nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy z Gdańska – z tej placówki startowało najwięcej uczestników. Nagrodę za zachęcenie wielu wychowanków do udziału w konkursie otrzymała też nauczycielka tej szkoły Pani Paulina Malinowska.

10. Łączny koszt konkursu oceniamy na 6100 zł, w tym 3400 zł wkładu finansowego, 800 zł wkładu rzeczowego oraz co najmniej 1900 zł wkładu osobowego (układanie pytań, odbieranie odpowiedzi, ocenianie, wysyłka nagród itp. – około 170 godzin pracy społecznej).

Nagrody za całość konkursu uzyskują (w kolejności i alfabetycznej) laureaci I stopnia:

1. Hutorowicz Michał (Jastrzębie, woj. kujawsko-pomorskie)

2. Kozłowska Łucja (Gdańsk)

3. Kracke Andżelika (Gdańsk)

4. Krupa-Hutorowicz Joanna (Jastrzębie, woj. kujawsko-pomorskie)

5. Malinowska Elżbieta (Skórcz, woj. pomorskie)

6. Malinowska Emilia (Osie-Gdańsk)

7. Szwankowski Oliwier (Osie, woj. kujawsko-pomorskie)

8. Szyłańska Daria (Gdańsk)

9. Tomaszkiewicz Agata (Gdańsk)

10. Tomaszkiewicz Marta (Gdańsk)

Nagrody za całość konkursu otrzymują (w kolejności i alfabetycznej) laureaci II stopnia:

1. Cybulska Katarzyna (Tleń, woj. kujawsko-pomorskie)

2. Michałowski Dawid (Osie-Gdańsk)

3. Szulta Sławomir (Osie, woj. kujawsko-pomorskie)

4. Szulta Wojciech (Osie, woj. kujawsko-pomorskie)

5. Wąsikowski Miłosz (Osie, woj. kujawsko-pomorskie)

6. Żemojtel Jakub (Gdańsk)

7. Żemojtel Zuzanna (Gdańsk)

Dodatkowe nagrody dla uczniów SP 27 z Gdańska (otrzymują je uczniowie, którzy startowali w co najmniej siedmiu etapach, ale nie uzyskali nagrody etapowej lub za całość konkursu):

1. Cierpisz Iga

2. Kamiński Michał

3. Kmiecik Weronika

4. Konikowska Maja

5. Kotłowski Aleksander

6. Kruk Malwina

7. Mańkowska Julia

8. Ryll Maksymilian

9. Toczek Piotr

10. Woźnica Kaja

11. Zawada Alicja

Nagrodę specjalną uzyskuje nauczyciela SP 27 Pani Paulina MalinowskaPoniżej lista osób które uzyskały przynajmniej 80 punktów

1%
Przekaż 1% naszej organizacji
„Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP”
Zielony Punkt Kontrolny

Kontakt

Adres:
Bractwo Czarnej Wody
ul. Rynek 2
86-150 Osie
tel. 052 33 29 568

Prezes:
Józef Malinowski
ul. Kopernika 3
86-150 Osie
tel. 530 702 068
bczw@poczta.onet.pl
prezes@bractwoczarnejwody.org.pl