Podsumowanie startów Azymutu Osie

Podsumowanie startów Azymutu Osie
w Imprezach na Orientację
ROK 2016 styczeń – czerwiec

Zawody rangi regionalnej – Puchar Województwa Kujawsko-
Pomorskiego (PWKP), Puchar Borów Tucholskich (PBT):

TJ (juniorzy 17-20 lat) – na 9 zawodów 3 zwycięstwa
• Jarosław Malinowski – 3 zwycięstwa
• Mateusz Kozioł – 2 zwycięstwa
• Filip Chudecki, Tomasz Idczak i Paweł Mechliński – po 1 zwycięstwie

TM (gimnazjaliści) – zwycięstwa we wszystkich zawodach, których startowaliśmy
(10 razy):
• Jan Cichocki i Paweł Jezierski – po 7 zwycięstw
• Dominik Chudecki i Miłosz Wąsikowski – po 4
• Zuzanna Jakimowicz, Dawid Skwiercz – po 3
• Cezary Nagórski, Nicol Warchoł i Magdalena Ziółkowska – po 1

TD (uczniowie SP) – na 9 zawodów 8 zwycięstw
• Anna Deinowska – 4 zwycięstwa
• Aniela Bettka i Jan Bocian – po 3
• Wiktoria Dąbrowska, Agnieszka Kotlenga i Natalia Wąsikowska – po 2

Uwaga! Ilość zwycięstw Azymutu i poszczególnych zawodników nie sumuje się – PBT i
PWKP dwa razy rozegrano na tych samych zawodach (Bielowszczak i Nad Wdą), zwycięstwa
na zawodach odnosiły więcej niż jedna ekipa, zawodnicy startowali w 2-3-osobowych
zespołach.

Klasyfikacja generalna pucharów regionalnych 2016

Puchar Województwa Kujawsko-Pomorskiego

TJ (po 6 zawodach, sklasyfikowano 53 zawodników)
1. Malinowski Jarosław
4. Kozioł Mateusz

TM (po 6 zawodach, sklasyfikowano 151 zawodników)
1-2. Cichocki Jan i Jezierski Paweł
3-4. Chudecki Dominik i Wąsikowski Miłosz
5. Jakimowicz Zuzanna
6. Chudecka Zuzanna
Na miejscach 1-15 wyłącznie zawodnicy Azymutu.

TD (sklasyfikowano 101 zawodników)
1-2. Aniela Bettka i Anna Deinowska
3-4. Agnieszka Kotlenga i Natalia Wąsikowska
6. Jan Bocian

Puchar Borów Tucholskich

TJ (po 5 zawodach, sklasyfikowano 36 zawodników)
3. Malinowski Jarosław
6. Kozioł Mateusz

TM (po 4 zawodach, sklasyfikowano 61 zawodników)
1-2. Cichocki Jan i Jezierski Paweł
3-4. Chudecki Dominik i Wąsikowski Miłosz
5. Jakimowicz Zuzanna
6. Skwiercz Dawid
Na miejscach 1-14 wyłącznie zawodnicy Azymutu.

TD (po 3 zawodach, sklasyfikowano 33 zawodników)
1. Deinowska Anna
2. Bocian Jan
3. Dąbrowska Wiktoria
6-7. Kotlenga Agnieszka i Wąsikowska Natalia

Odznaki InO zdobyte w pierwszym półroczu 2016 roku
SREBRNE
1. Paweł Mechliński
2. Mateusz Kozioł
3. Agata Adrych
4. Zuzanna Chudecka
5. Jan Cichocki
6. Jakub Czarnowski
7. Paweł Jezierski
8. Miłosz Wąsikowski
9. Dominik Chudecki
10. Angelika Durajewska
11. Paweł Jędryczka
12. Zuzanna Jakimowicz
13. Jan Bocian

Kontakt

Adres:
Bractwo Czarnej Wody
ul. Rynek 2
86-150 Osie
tel. 052 33 29 568

Prezes:
Józef Malinowski
ul. Kopernika 3
86-150 Osie
tel. 530 702 068
bczw@poczta.onet.pl
prezes@bractwoczarnejwody.org.pl