1% dla Bractwa

Bractwo Czarnej Wody jest organizacją pożytku publicznego.
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
z 2003 r. podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnicy
liniowej stawki podatku w wysokości 19% od dochodów uzyskiwanych
z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą przekazać do 1% podatku
na rzecz wybranych przez siebie organizacji.
W latach 2010-2017 całość uzyskanej kwoty (razem około 20000 zł)
przeznaczyliśmy na działalność Klubu Imprez na Orientację „Azymut” Osie
– czyli na zajęcia turystyczno – sportowe dla dzieci i młodzieży naszej
gminy. Również w 2018 roku pozyskaną z 1% kwotę planujemy przeznaczyć
na ten cel.
Podsumowanie 17-letniej działalności Bractwa i 11 lat Azymutu
można znaleźć na naszej stronie – www.bractwoczarnejwody.org.pl. Tam
też zamieszczone są informacje o działalności Azymutu Osie i sukcesach
dzieci i młodzieży gminy Osie w Imprezach na Orientację.
Jeżeli finansowe wsparcie naszych działań uzna Pani/Pan za uzasadnione,
trzeba w deklaracji podatkowej (rubryka „Wniosek o przekazanie
1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”)
wpisać numer KRS 0000003678 oraz wysokość przekazywanej kwoty.


Z góry dziękujemy za pozytywną dla nas decyzję.
Zarząd Bractwa

 

Główne osiągnięcia Azymutu – sekcji Bractwa Czarnej Wody
• Bractwo Czarnej Wody – Zrealizowanie, wspólnie z partnerami, trzydziestu
jeden projektów (łączny budżet ponad 800 tys. zł).
• Założenie KInO „Azymut”, organizacja szkoleń, zawodów i wyjazdów na
Imprezy na Orientację różnego szczebla dla dzieci i młodzieży szkół gminy
Osie
• Przeprowadzenie ponad 40 zawodów gminnych i harcerskich
• Organizacja 12 imprez szczebla regionalnego (wojewódzkiego i ponadwojewódzkiego)
• Start w około 120 zawodach rangi regionalnej i ogólnopolskiej
• Zdobyte odznaki InO – 5 złotych, 30 srebrnych, 33 brązowe i 93 popularne,
licząc tylko posiadaczy aktualnych odznak, bo każdy z zawodników
z wyższą odznaką musiał najpierw uzyskać odznakę niższego stopnia.
• Wyszkolenie zawodników, sędziów i organizatorów InO (odpowiednie
uprawnienia ma 27 Organizatorów i 7 Animatorów InO) – większą ilość
wyszkolonych mają tylko największe, renomowane ośrodki InO.
• Budżet Azymutu 2009-2017: dotacje gminne i marszałkowskie 86,5 tys. zł,
wkład finansowy Bractwa i partnerów 84,5 tys. zł, wkład rzeczowy 37 tys.
zł i wkład osobowy 157,5 tys. zł (ponad 12300 godzin pracy społecznej) –
RAZEM 365,5 tys. zł.
Za wycenioną wyżej pracę członkowie Azymutu dali konkretne
sukcesy.
Puchar Polski Młodzieży
7 zwycięstw w imprezach pucharowych, wygranie klasyfikacji generalnej
Pucharu Polski Młodzieży 2017 w TM (14-16 lat).
Mistrzostwa Polski
• II miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Polski w Turystycznych Marszach
na Orientację ekipy Skarmatu Toruń z dwójka naszych juniorek
• Mistrzostwo Polski Szkół Leśnych w Biegach na Orientację (kategoria
męska do 16 lat)
Puchary regionalne od 2009 roku
• 144 zwycięstwa (183 zwycięskie zespoły) w różnych kategoriach na poszczególnych
zawodach cykli pucharowych
• 14 zdobytych pucharów regionalnych w klasyfikacji generalnej cykli –
6 w Pucharze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 11 w Pucharze Borów
Tucholskich i 5 w Pucharze Kociewia
• Nagroda w Konkursie Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego
na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe
pod nazwą „Rodzynki z pozarządówki” za działalność Azymutu
w 2015 roku.


Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
 

Kontakt

Adres:
Bractwo Czarnej Wody
ul. Rynek 2
86-150 Osie
tel. 052 33 29 568

Prezes:
Józef Malinowski
ul. Kopernika 3
86-150 Osie
tel. 530 702 068
bczw@poczta.onet.pl
prezes@bractwoczarnejwody.org.pl